WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

певну частку ринку й отримати прибуток.
Суть розробки цінової політики полягає у встановленні початкової ціни на товар, у вчасній зміні цін з метою приведення їх у відповідність з мінливими ринковими умовами, і пов'язана з можливостями підприємства, з його стратегічною метою ізавданнями.
Процес формування цінової політики охоплює такі етапи: визначення завдань ціноутворення; виявлення чинників, що впливають на ціни; розробка стратегій ціноутворення; визначення кінцевої ціни4 коригування рівня цін; оцінка і контроль цін.
Є різноманітні методи встановлення цін: витратний метод; орієнтація на попит; орієнтація на ціни конкурентів; встановлення цін на основі реальної цінності товару і цінності, що відчувається ( керуючись сприйняттям товару з боку споживача або його дійсною цінністю ); встановлення цін стимулювання збуту; встановлення цін, орієнтованих на міжнародні ринки; комбінований метод встановлення цін; метод встановлення цін на основі цільової норми прибутку; математичне моделювання; параметричний метод.
Названі методи встановлення цін потрібно розглядати у взаємодії із системних позицій.
Характеризуючи структуру реалізованої продукції, потрібно обгрунтувати такий важливий показник конкурентоздатності як ціну. Ціна, як відомо, - це грошовий вираз вартості товару. Ціна дозволяє забезпечити максимальну кількість продажу товару; збільшення сегменту ринку; одержання максимального прибутку; стимулювання комплексного продажу (оптом); захист в конкурентній боротьбі.
Будь-яка ціна складається з окремих елементів. Такими складовими ціни є: собівартість, прибуток, акцизний збір, податок на добавлену вартість, націнки постачальницько-збутових організацій. Ціна на продукцію ДП "Пантера" встановлюється в діючих оптових та договірних цінах. Основою будь-якої ціни є собівартість, яка відображає витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукцію. В ціноутворенні собівартість використовується у формі калькуляцій, в якій всі витрати групуються з окремими статтями. Фактично, собівартість є нижньою межею товару, оскільки без відшкодування витрат неможливо здійснити навіть просте відтворення. Поряд із собівартістю, в ціну включається чистий доход, який виступає у формі прибутку та ПДВ. На ДП "Пантера" величина прибутку визначається за нормативом рентабельності (встановлюється в залежності від попиту на ту чи іншу продукцію). Величина прибутку на цьому розраховується як добуток собівартості одиниці товару на норматив рентабельності. На внутрішньому ринку продукція ДП "Пантера" реалізується за договірними (відпускними) цінами, але при продажу продукції торговим організаціям в контракті купівлі-продажу визначають торгову надбавку в розмірі 35%.
На 01.01.2007 рік основними ринками збуту продукції є:
1) клієнти внутрішнього ринку (30% від обсягу випуску);
2) канали зовнішнього ринку (70% від обсягу випуску)
Рисунок 2.11 - Частка експорту в загальному обсязі реалізованої продукції
- клієнти внутрішнього ринку;
- клієнти зовнішнього ринку.
Для стимулювання збуту продукції на підприємстві розроблена широка система скидок. При роботі з постійними клієнтами, які роблять попередню оплату, відділом маркетингу встановлена знижка: 50% оплата - 5% знижки.
Суттєвим досягненням роботи служби маркетингу вважаю роботу за специфікаціями, що є додатками до договору купівлі-продажу, які попередньо узгоджуються із виробничим відділом. Це зменшує кількість залишків на складах підприємства. Позитивним в роботі відділу маркетингу є співпраця із Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків на рахунок скасування режиму індивідуального ліцензування, при якому ДП "Пантера" змушене було купувати ліцензії на кожну експортну та імпортну операцію. Ця робота була завершена в січні 2005 року. Отже, аналізуючи ринок даної продукції, можна зробити висновок, що відділ маркетингу працює на багатьох сегментах ринку і займає велику нішу серед конкурентів.
В наступній таблиці представлена структура і динаміка заключених договорів відділом маркетингу на фабриці.
Таблиця 2.17 - Динаміка, структура заключених договорів на ДП
Вид договору 2005 2006 2007 2007у % до 2006р.
Договір купівлі-продажу
Договори, що укладені торговою фірмою
Бартерні угоди
Всього заключено договорів 131
19
202
352 102
21
321
500 142
37
321
500 +39,2
+76,2
+98,1
+75,4
Всього на суму, тис.грн. 23919.981 21318,231 32417252,82
Динаміка відбувається в сторону збільшення, зросли як договори по купівлі-продажу, так і договори торгової фірми, на жаль, бартерні угоди займають найбільш питому вагу укладених угод , і, дякуючи ефективній роботі служби маркетингу, ділове співробітництво здійснювалось у 2007 році з Прибалтикою по закупівлі, в основному,в'зальних машин.
В цілому експорт панчох з даного підприємства відділом маркетингу планується збільшити до 50%.
Служба маркетингу працює над плануванням нових видів продукції, з якими співпрацює наше підприємство. Спеціальні види декорування розроблені для країн Прибалтики та далекого зарубіжжя. Для нормальної роботи підприємства в даній економічній ситуації необхідно експортувати більше продукції за межі України, довести його хоча б до рівня реалізації по Україні. На сьогоднішній день ми маємо лише 30% експорту
2007- 8,6% експорту на суму 1054,1 тис.грн.;
2006- 13,6% експорту на суму 2114,3 тис.грн.;
2005- 30,0% експорту на суму 4873,6 тис.грн.;
І кв. - 16,45%
ІІ кв. - 29,0%
ІІІ кв. - 27,5%
ІV кв. - 29,8%.
Отже, робота маркетингової служби повинна бути орієнтована на маркетингові дослідження і на вивчення сильних та слабких сторін підприємства і подальшого вироблення стратегій діяльності.
2.3.4 Аналіз основних конкурентів ДП "Пантера "
Обгрунтовуючи конкурентні можливості ДП "Пантера" служба маркетингу опирається на аналіз підприємств-конкурентів і вивчення фірм - можливих покупців товару.
На внутрішніх семінарах, які організовує відділ маркетингу для вищого управлінського персоналу, керівників різних відділів, спеціалістів, поширена концепція, що дає можливість кожному учаснику побачити в конкуренті основу для всього бізнесу підприємства.
Відділ маркетингу систематизує конкурентів на базі групування по типу стратегій. В основі даного підходу лежить групування конкурентів у відповідності з ключовими аспектами їх орієнтації в виробничо-збутової діяльності. До таких аспектів відносяться:
1.Стратегія в області експансії ринку;
2.Стратегія в області цінової політики і політики якості;
3.Стратегія в області технології.
Дуже важливе для аналізу конкурентів врахування мобільності стратегічних орієнтацій. Прогноз змін в стратегії конкурентів дає змогу виявити потенційно найбільш небезпечних із них.
До таких відносяться:
а) фірми, схильні до ринкової експансії, що діють на географічно суміжних ринках;
б) фірми, які

 
 

Цікаве

Загрузка...