WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

до товарів одного і того ж підприємства виникає швидко і потребує порівняно незначних зусиль для його підтримки.
Товарна політика в системі маркетингу охоплює :
-формування товарного ассортименту відповідно до запиту споживачів;
-забезпечення конкурентоспроможності товарів;
-визначення товарних стратегій відповідно до стадії житєвого циклу товарів;
-політику нововведень;
-визначення товарної марки, упаковки і сервісу;
-позиціювання товарів.
На підприємствах роботу з кожною ассортиментною группою товарів проводять один або група працівників, які ухваляють рішення відносно товарного ассортименту.
Широту товарного ассортименту визначають передусім метою, яку підприємство ставить перед собою. Ассортимент вважається вузьким , якщо можна збільшити прибуток, доповнивши його новими виробами. Асортимент вважається досить широким, якщо прибуток можна збільшити, виключивши з нього ряд виробів. Підприємства, прагнуть до завоювання більшої частки ринку, дбають, звичайно, про широту товарного асортименту. Вони не надають особливого значення прибутковості товарів, які випускають самі. Підприємства, зацікавленні у високій прибутковості, мають значно вужчий асортимент прибуткових виробів.
Якщо підприємство має кілька асортиментних груп товарів, то це визначають як товарну номенклатуру.
Планування асортименту - постійний процес і одна з найважливіших функцій маркетингу. Як підкреслюють фахівці, мистецтво планування асортименту продукції полягає в умінні втілювати традиційні або розкривати технічні і матеріальні можливості виробника у виробі. Тож послуги, які мають певну споживчу цінність, задовольняють покупця і приносять прибуток підприємству.
Покупці шукають не самі вироби, а передусім ті переваги, які вони можуть отримати від володіння ними.
У процесі планування асортименту товарів керуються, по-перше, можливостями самого підприємства. Враховуються виробничі ресурси, фінансові можливості, система збуту продукції, кваліфікація кадрів. По-друге, беруть до уваги потреби ринку. Йдеться про потреби в товарі, про споживчі властивості продукції, про потреби потенційних споживачів, про мотивацію вибору товару. Унаслідок зіставлення інформації про можливості виробництва і ринкових потреб асортимент пристосовують до окремих сегментів ринку, розробляють нові товари, модифікуючи вироби, визначають рентабельність і собівартість продукції.
Просування - це формування і використання стратегічних і тактичних засобів, спрямованих на формування, переконання, стимулювання покупців і громадськості з метою активізації продажу, створення позитивного іміджу підприємства і його товарів.
Комплекс просування ( комплекс маркетингових комунікацій )є оптимальним поєднанням його основних елементів:реклами, паблісіті, стимулювання збуту, особистого продажу і прямого маркетингу.
Концепція комунікативності - один з нових напрямків в теорії і практиці маркетингу передбачає, що фірма має налагоджувати і підтримувати необхідні зв'язки з ринком, покупцями, громадськістю, які прямо або опосередковано впливають на її діяльність. В основі цієї комунікативності, принципова схема побудови якої передбачає такі елементи: джерело повідомлення; повідомлення; канали повідомлення; аудиторія; реакція у відповідь; зворотній зв'язок; перешкоди.
Розробка системи просування складається з наступних етапів: визначення потенційного сегмента споживачів та стану готовності покупців; визначення цілей просування; розробка повідомлення; визначення інформації; визначення загального б'юджету на просування товарів та послуг підприємств; визначення комплексу-мікс; оцінка комплексу просування, збір та оцінка інформації отриманої через канали зворотного зв'язку.
Останнім часом отримали розвиток нові форми комунікації: спонсоринг, продукт-плейсмент, брендінг. Спонсоринг - спонсорська діяльність фірми, заснованої на взаємній вигоді, яка є інтерактивною формою відносин за допомогою реклами, стимулювання збуту, паблік рилейшинс, особистого продажу. Продукт-плейсмент - це форма просування товару за допомогою ефективного використання реклами товарів в кіно-, відео- і телепередачах з метою поліпшення його комерційного успіху. Брендинг - це діяльність з розробки, реалізації та управління брендом.
Інтегрована маркетингова комунікація - це концепція планування маркетингових комунікацій, яка виходить з необхідності оцінки стратегічної ролі їх окремих напрямів і пошуку оптимального поєднання для забезпечення чіткості, послідовності і максимізації впливу комунікаційних програм за допомогою несуперечливої інтеграції всіх окремих звернень.
Реклама - це неособиста форма комунікації з потенційним покупцем за допомогою засобів масової інформації з метою формування знання, преференції і переконання необхідності купівлі товарів, яка має чітке джерело фінансування.
Головна мета реклами - формування (збільшення) попиту на товар, розширення (утримання) частки ринку та підвищення ефективності діяльності підприємства.
Реклама як процес включає чотири елементи: рекламодавці; рекламні організації, підприємства, агентства; засоби реклами; споживачі реклами.
Закони реклами - це стійкі відносини і зв'язки , що склалися в рекламній діяльності між виробниками і споживачами. Об'єктивна основа реклами полягає в тому, що реклама надає рівні права і можливості донесення до масового споживача об'єктивної інформації про фірму та її продукцію.
Розробка рекламної програми включає наступні етапи: визначення цілей; постановка задач; вибір рекламної стратегії; розробка бюджету; ухвалення рішення про рекламне звернення, засоби реклами; оцінка ефективності реклами.
Паблік рилейшнз - це некомерційна форма комунікації, зусилля, які плануються на тривалий період часу та переслідують мету - налагодження і підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між фірмою та громадськістю. Форми паблік рилейшнз: публікації, новини, виступи, участь в громадській діяльності, засоби ідентифікації.
Прямий маркетинг - це прямі комунікації з відібраним покупцем, часто у формі індивідуалізованого з метою отримання негайного відгуку або здійснення операції.
Розрізняють такі форми прямого маркетингу: традиційні (індивідуальний продаж, прямий маркетинг поштою, маркетинг за каталогом, телефонний маркетинг); нові (телемаркетинг прямого відгуку, купівлі в інтерактивному режимі).
Індувідуальний продаж є найбільш поширеною формою прямого маркетингу.
Прямий поштовий маркетинг включає: поштову розсилку листів, рекламних матеріалів, зразків товарів, буклетів та інших "крилатих продавців" потенційним покупцям за адресами

 
 

Цікаве

Загрузка...