WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

та на прогноз загального попиту на кожному із цільових ринків. Виходячи з цього прогнозу, оперативний маркетинг встановлює цілі із завоювання частки ринку, а також маркетинговий бюджет, необхідний для їхдосягнення.
На підприємстві цілі із завоювання частки ринку розробляє директор із питань маркетингу і збуту продукції, а розробкою маркетингового бюджету займається фінансова група підприємства.
Порівняння цілі із завоювання частки ринку та прогнозу загального попиту по кожному ринку товару дозволяє розробити завдання по продажу як по обсягу, так і по обороту, у відповідності із вибраною ціновою політикою. Всім цим займається планово-економічний відділ, тобто він розробляє довгострокові та поточні плани маркетингу по кожному виду продукції, підготовлює річні плани та прогноз об'єму продаж по кожному виду продукції.
Відділ маркетингу бере участь в управлінні науково-дослідною роботою та виробництвом за допомогою участі в розробці комплексної програми науково-дослідної роботи, складання дослідної партії зразків, аналіз якості виготовлення продукції.
З точки зору втілення комунікацій та обміну в умовах ринкової економіки очевидно, що, не дивлячись на теперішній зріст, маркетинг не є новим видом діяльності, так як охоплює завдання, які існували завжди і так чи інакше розглядались в любій системі, основою якої є вільний обмін. На підприємстві існує організаційний маркетинг - робиться акцент на концентрацію продажу. Пріоритетна ціль маркетингу - це створення ефективної комерційної організації. Завдання полягає в тому, щоб виявити і організувати ринки для виготовлених товарів. Що стосується організаційної структури, то у відділі маркетингу існує група з продажу. Завданням групи з продажу є формування торгової мережі, організація фізичного збуту, реклама та просування. Група також займається програмами дослідження ринку, які набувають великого значення.
Для забезпечення досягнення цілей виконання всі функції підприємства мають узгоджуватися. Однак , на практиці при їх здійсненні виникають внутрішні конфлікти. Це відбувається або через розходження у поглядах на те, що краще відповідає інтересам підприємства, або через відмінність інтересів, через стереотипи й упередження, що існують в структурних підрозділах.
На підприємстві в умовах маркетингової орієнтації кожна функція має працювати на задоволення клієнта.Тому всім підрозділам необхідно працювати спільно, щоб задовольнити потреби й очікування клієнтів.Віце-президент із маркетингу повинен, по-перше, координувати внутрішню маркетингову діяльність підприємства і, по-друге, координувати маркетинг та інші функції - фінанси, виробництво.
Взаємовідносини відділу маркетингу з іншими підрозділами підприємства:
1. З планово-екномічним відділом:
- надає планово-економічному відділу інформацію про попит на продукцію підприємства, пропозиції про ціноутворення;
- отримує показники об'ємів виробництва продукції, її номенклатуру на поточний рік, розрахунки планів виробництва на поточний рік за асортиментом, калькуляції собівартості продукції, зміни в собівартості.
2. З відділом збуту:
- надає інформацію про попит на продукцію підприємства
- отримує дані про збут продукції.
3. З центральною бухгалтерією:
- отримує дані про затрати на виробництво, прибуток, збитки, звітні дані про відгружену продукцію в грошовому виразі та в натуральному виразі.
4. З відділом матеріально-технічного забезпечення:
- отримує дані про сировину та матеріали, які надходять із-за кордону (для взяття їх під митний контроль).
5. З художньою лабораторією:
- отримує план впровадження нових малюнків виробів.
На підприємстві частина функцій відділу маркетингу виконується іншими відділами, такими як: планово-економічним відділом, фінансовою групою, відділом збуту, директором з питань маркетингу та збуту продукції, відділом матеріально-технічного забезпечення.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що маркетингова робота на підприємстві надзвичайно складна і потребує проведення комплексу робіт.
Таблиця 2.15 - Схема маркетингової роботи на ДП "Пантера "
І. Маркетингові дослідження
1.Вивчення підприємницького середовища 2. Комплексне дослідження
ринку 3. Оцінка можливостей
ринку
4. Цільовий ринок
ІІ Маркетингова програма
1. Огляд і прогноз ринку 2. Цілі виходу на ринок
3. Стратегія виходу на ринок 4. Планування асортименту
5. Цінова політика 6. Збутова політика
7. Кадрова політика 8. Бюджет витрат
9. Оцінка ефективності 10. Комунікаційна політика
11.Контроль
ІІІ. Складання виробничої програми, ув'язка діяльності всіх служб підприємства
Прийнятий до виробництва асортимент,
кількість продукції та строки Розробка нового товару
Рішення техн. і орг. завдань Вибір ідеї Відбір
і дії Генер.
ідея Завдан-ня
ІV. Досліджуваний взірець
Пробні платежі Лабо-ратор. тесту-вання Серій-не ви-робництво
V. Комунікаційна політика V. Комунікаційна політика
Реклама
Персональний продаж
Реклама Виставки
Виставки Ярмарки
Ярмарки Стимулювання збуту
Товарний знак
Стимулювання збуту Упаковка
Техобслуговування Техобслуговування
Сервісна політика Сервіс
VІ. Канали збуту
Споживачі
Дана таблиця показує, що ефективність маркетингу на ДП "Пантера " в цілому залежить від уміння виробничих служб технічно втілити специфічну потребу покупців в рентабельний продукт з ціною, зручну для споживача, та від можливості маркетингового відділу реалізувати той обсяг продукції, що забезпечить підприємству отримання прибутку, необхідного для розширеного відтворення. З останнім тісно пов'язане рішення проблеми зниження затрат у сфері обігу. Воно досягається, з однієї сторони, шляхом скорочення витрат, пов'язаних з реалізацією, зберіганням і створення виробничих запасів, а з другої -- за рахунок оптимальної швидкості товароруху і послуг від підприємства до споживачів
.
2.3.2 Аналіз товарної, цінової та комунікативної політики
Товар - усе, що може задовольнити потреби, що пропонують ринку з метою приведення уваги, придбання, використання або споживання.
За часом користування товари звичайно поділяють на дві групи:
-вироби тривалого користування;
-вироби короткострокового користування.
Послуги - дії, результатом яких є який-небудь виріб або той або інший корисний ефект.
Вироби короткострокового користування і послуги у наслідок досить частих контактів покупця і продавця дозволяють, одного разу задовольнивши покупця якістю товару, зробити його постійним клієнтом свого підприємства. Якщо придбання виробів короткострокового користування і послуг добре організоване і не потребує від покупця великих зусиль, то феномен прихильності

 
 

Цікаве

Загрузка...