WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

соціальний розвиток - 51,0%, а на інші цілі - 81,1%. До того ж, на підприємстві відсутні джерела поповнення власних оборотних коштів для ведення нормальної господарської діяльності.
Показники рентабельностівизначають фінансові результати стосовно отриманого доходу від реалізації, а також залучення власного майна і капіталу. До того ж для визначення показників застосовується характеристика нетто процесу, тобто чистий прибуток.
1.Рентабельність продукції (Рпр) визначається як відношення чистого прибутку до виручки від реалізації.
2006рік 2007рік
Рпр = 1166/18701=6,22% Рпр=1101/26550=4,1%
2. Рентабельність майна (Рм) визначається як відношення чистого прибутку до загальної суми господарських коштів.
2006рік 2007рік
Рм = 1166/2108=5,3% Рм=1101/23668=4,7%
3. Рентабельність власного капіталу (Рвк) визначається як відношення чистого прибутку до розміру власного капіталу.
2006рік 2007рік
Рвк =1166/15803=7,4% Рвк=1101/15257=7,2%
Всі три розглянуті показники тісно пов'язані, тому що по черзі відносяться до виручки від реалізації продукції, послуг, вартості залученого майна та власного капіталу підприємства.
Дані показники повинні розглядатися в динаміці виробництва по періодах звітності. Співвідношення даних показників повинно бути таким:
Рпр < Рм Рм < Рвк
2007р Рпр < Рм < Рвк.
Аналіз рівня рентабельності підприємства поданий у таблиці 2.13.
Таблиця 2.13 - Аналіз рівня рентабельності, %
Показники 2006 2007 Відхилення у %
Рентабельність реалізованої продукції 6,2 4,1 -2,1
Рентабельність майна 5,3 4,7 -0,6
Рентабельність власного капіталу 7,4 7,2 -0,2
Отже, рівень рентабельності у 2007році значно нижчий, ніж у 2006.
Рентабельність основної діяльності (Род) визначається як відношення чистого прибутку до витрат на виробництво продукції.
2006рік 2007рік
Род =1166/14066=8,3% Род=1101/17976=6,1%
Період окупності власного капіталу визначається як відношення середньої величини власного капіталу до чистого прибутку.
2006рік 2007рік
Овк =15803/1166=13,6% Овк=15257/1101=13,9%
Таким чином, період окупності власного капіталу у 2007 році довший як у 2006році.
А зараз, щоб більш детальніше охарактеризувати можливості ДП "Пантера ", розглянемо ряд деяких відносних показників фінансового стану підприємства.
Таблиця 2.14 - Основні фінансово-економічні показники та коефіцієнти
Показники та коефіцієнти Нормативне значення 2006 2007
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт забезпечення влас-ними коштами
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансової стабіль-
ності
Коефіцієнт оборотності оборот-
них засобів
Час обороту оборотних засобів
Час обороту запасів більший одиниці
більший 0,1
більший 0,5
більший одиниці
збільшення
зменшення
зменшення 1,2
0,11
0,64
2,5
2,2
166
130 1,301
0,13
0,71
1,9
2,8
130
101
Характеризуючи даніпоказники, можна зробити висновок, що в цілому наше підприємство фінансово стійке.
Позитивне те, що підприємство працювало безперервно. При цьому став помітний зріст у виробництві, збільшився випуск продукції, а також зріс обсяг товарної продукції, збільшилась рентабельність як виробленої продукції, так і реалізованої продукції у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Проте, зменшився випуск окремих видів продукції, негативним показником є погані розрахунки клієнтів, велика дебіторська заборгованість. Отже, основним завданням ДП "Пантера" є зменшення собівартості, поповнення доходної частини бюджету, збільшення реалізації продукції, покращення якості ниток, розширення ринків збуту. Тому нашому підприємству необхідно проводити маркетингову роботу, чим займається служба маркетингу на підприємстві.
2.3 Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві
2.3.1 Оцінка діяльності служби маркетингу
Відділ маркетингу на підприємстві "Пантера " є структурним підрозділом підприємства і підпорядковується заступнику директора з питань маркетингу та збуту продукції. структуру та штат відділу затверджує директор у відповідності з типовими структурами апарату управління та нормативами чисельності і має такий вигляд:
Рисунок 2.10 - Структура відділу маркетингу на ДП "Пантера"
Основними завданнями, які стоять перед відділом маркетингу на підприємстві є:
1) вивчення кон'юнктури ринку ;
2) техніко-економічне прогнозування;
3) вивчення та аналіз споживчого попиту;
4) формування попиту;
5) проведення комплексу рекламних заходів.
Відділ маркетингу вивчає і формує попит на продукцію, пристосовує до нього виробництво, вибирає оптимальний канал поставки продукції споживачам, стимулює збут продукції. Крім цього, проводить вивчення сильних і слабких сторін конкурентів; систематичне вивчення потенціалу ринку та запитів споживачів продукції. При цьому, дякуючи конкретній інформації від споживачів продукції, з врахуванням даних про стан ринку, визначає сильні та слабкі сторони підприємства, аналізує ситуацію для задоволення запитів споживачів краще від конкурентів з більш низькою ціною. Проводиться вдосконалення продукції, покращення якості, її привабливості.
Все це проводиться для того, щоб:
1. Визначити майбутній облік підприємства, визначення цінностей та норм і майбутніх завдань із виробництва панчох, його цілі.
2. Визначення процесів розвитку підприємства, готовності до адаптації в процесі розвитку, культура виробництва, яка сприяє цим процесам, вивчення економічного ризику.
3. Визначення сильних сторін свого підприємства та слабких сторін конкурентів, концентрація уваги на вирішенні проблем, які не можуть вирішити конкуренти або вирішують погано; визначення систем інформації про конкурентів.
4. Визначення проблем споживачів; визначення проблем ринку; які умови ринку підприємство може виконати краще, ніж раніше.
5. Визначення проблем покращення обслуговування споживачів; покращення якості та зовнішнього вигляду виробів; збереження індивідуальності підприємства та його виробів.
6. З метою формування попиту на продукцію відділ маркетингу організовує товарну рекламу, тобто пропаганду споживчих якостей та послуг.
Відділ маркетингу на ДП "Пантера" представляє підприємство на оптових ярмарках, виставках, веде переговори про заключення угод, контрактів на поставку продукції на експорт, прямі поставки, бартер.
Крім того, вносить на розгляд затверджені пропозиції про ефективну організацію системи товароруху по збуту продукції, вносить рекомендації про покращення реклами, вимоги до якості.
Крім того, маркетингова служба займається стратегічним маркетингом, який був спрямований на вибір товарних ринків, на яких фабрика володіє конкурентними перевагами,

 
 

Цікаве

Загрузка...