WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

фондів
Показники один. вим. на початок 2005 року на кінець
2006 року зміни за період (+,-)
Початкова вартість основних засобів
Зношення основних засобів під час їх експлуатаціі
Ступінь зносу основних засобів Кзн
Ступінь придатності основних засобів Кпр тис.
грн.
-
-
- 31734
17233
54,3
45,7 33273
18140
54,5
45,5 +1539
+907
+0,2
-0,2
Таким чином, основні фонди підприємства не в кращому технічному стані, тому що Кзн > Кпр.
Одним із найважливіших узагальнюючих показників ефективності використання основних фондів є фондовіддача. Так у 2005 році вона склала 0,51, а у 2007 році - 0,78. Це є позитивним показником.
Фондоозброєнність праці (Ф0) обчислюється формулою:
Sсер
Ф0 = --------- (2.1)
И
де И - середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.;
Sсер - середньорічна вартість основних фондів, грн.
Ф0 = 280/183= 1.53 чол/грн.
Таблиця 2.8 - Амортизація основних фондів за 2006-2007 рр
Показники на кінець 2006 року на кінець 2007 року відхилен-ня, %
1. Товарна продукція в діючих цінах, тис.грн.
2. Амортизація, тис.грн. 21727,8
1135 14878,2
475 146,0
238,9
Система показників фінансових результатів включає в себе не тільки абсолютні, але й відносні показники ефективності господарювання. До них відносяться показники рентабельності. Чим більший рівень рентабельності, тим вища ефективність господарювання підприємства, як самостійного товаровиробника.
Аналіз прибутковості ДП "Пантера " проводиться за допомогою таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 - Основні показники прибутковості за 2003-2004 рр
Показники один.
вим. 2005р. 2006р. 2007р. Відхилення 2007р. до 2006р.
Виручка (валовий дохід), тис.
грн. 14306,0 18701 26550 142,0
Податок на добавлену вартість, тис. грн. 2575,0 309,3 442,4 143,0
ПДВ, у % до виручки % 18,4 16,5 16,7
Собівартість реалізованої прод., тис. грн. 12748 14066 17976 127,8
Собівартість, у % до виручки %
90,8 75,6 67,7
Прибуток від реалізації тис.
грн. 1704,8 1542 4150 269,1
Рівень рентабельності % 8,5 11,0 23,1
Прибуток від реаліза-ції, у % до виручки %
121 8,2 15,6
Балансовий прибуток тис.
грн. 1083,3 1523 2020 132,6
Платежі до бюджету тис.
грн. 514,1 357 919
Чистий прибуток тис.
грн. 569,2 1166 1101 94,4
Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що підприємство отримало кращий результат у 2007 році в порівнянні з 2006 роком. Так, балансовий прибуток збільшився на 248,5 тис.грн., а в порівнянні з 2005 роком збільшився на 468,3 тис.грн.
Чистий прибуток носить динамічний характер. З 2005року по 2006 рік він зріс на 298,4 тис.грн., а ось в 2007 році він зменшився на 32,5 тис.грн. Це свідчить про те, що підприємству потрібно переосмислити свою роботу, що пов'язана із маркетинговою діяльністю, адже підприємство (про що свідчать дані звітності) має можливості щодо нарощування виробництва і отримання комерційного успіху від господарської діяльності.
Одним із основних показників правильного ведення господарства є систематичне зменшення собівартості в загальних затратах і, відповідно, збільшення частки чистого прибутку. Для цього використовуємо форму №5-с "Звіт про затрати на виробництво продукції, робіт, послуг". Дані наведемо в таблиці 2.10
Таблиця 2.10 - Затрати на виробництво продукції, робіт, послуг [тис.грн.]
Показники 2005р. 2006р. 2007р.
Вартість продукції, робіт, послуг 12649 16219,8 18515,1
Затрати на виробництво в т.ч.
матеріальні затрати
затрати на оплату праці
відрахування на соцстрах
інші витрати
собівартість виробленої продукції 12481
798,2
2535
933
1031
12478 13837
8568
2724
886
1659
14878 18515,1
19029
12545
1208
1827
17884
Як видно з таблиці собівартість продукції дещо зросла і в зв'язку з цим керівництву ДП "Пантера" необхідно докласти максимум зусиль, щоб зупинити ріст та знизити її величину. Основними напрямками зниження собівартості є:
1. Підвищення технологічного рівня виробництва та праці;
2. Зміни структури і об'єму продукції.
У випадку зниження собівартості сума прибутку підприємства збільшиться, так як між розмірами величини прибутку і собівартості існує обернена функціональна залежність. Необхідним елементом аналізу є аналіз динаміки балансового прибутку (див. табл. 2.11).
Таблиця 2.11 - Динаміка балансового прибутку
Показники 2005рік 2006рік 2007рік відхи-лення 2007р. до 2006р.
сума, тис.
грн. питома вага до балансо-вого при-бутку сума, тис.
грн. питома вага до балансо-вого при-бутку сума, тис.
грн. питома вага до балансо-вого при-бутку
Прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг
1704,8
157,5
1542
101,2
4150
205,4
2608
Прибуток від іншої реалізації
600
55,3
19
29,5
9199
19,6
1980
Прибуток від позареалізаційних операцій
21,5
1,98
-
-
131
115,0
131
Балансовий прибуток
1083,3
-
1523
-
2020
-
497
Горизонтальний аналіз абсолютних показників, наведених в таблиці, показує, що підприємство отримало балансового прибутку більше у 2007році, як у 2006році, збільшилися прибутки від поза реалізаційних операцій. Це є позитивним результатом, адже це свідчить про те, що на нашому підприємстві є фінансова можливість проведення маркетингової роботи, чим займається служба маркетингу.
Аналіз структури прибутку (вертикальний аналіз) надає змогу встановити, від яких прибутків, в порівнянні з минулим роком, підприємство отримало задовільний фінансовий результат.
Одним із елементів аналізу є дослідження результатів фінансової діяльності та напрямків використання прибутку. Для наглядності результатів заповнюється наступна таблиця.
Таблиця 2.12 - Використання прибутку
Показники
2005р. 2006р. 2007р. Відхилен-ня 2007р.до 2006р. (+,-)
сума тис.
грн. % до чистого прибутку сума тис.
грн. % до чистого прибутку сума тис.
грн. % до чистого прибутку
Балансовий прибуток 1083,3 1523 2020 497
Використання прибутку:
- Платежі до бюджету 13 357 919 +562
- Чистий прибуток 1166 1101 -65
-Відрахування в резервний фонд - - -
- Виробничий розвиток 155 273 23,4 131 11,9 -142
- Соціальний розвиток 620 493 42,3 562 51,0 +69
- Заохочування 41 4 0,3 5 0,5 +1
- Дивіденди - - - - - -
- Вилучення виручки - - - - - -
- Інші цілі: 1438 673 57,7 893 36,8 +220
штраф, пені, неустойки 190 168 -22
нестачі, крадіжки, псування цінностей 78 73 -5
Підприємство має великі витрати на соціальну сферу, а також інші цілі. Так, коли підприємство спрямувало на виробничий розвиток 11,9% чистого прибутку, то на

 
 

Цікаве

Загрузка...