WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота


Дипломна робота
Маркетингова діяльність на підприємстві ДП "Пантера " (виробництво та реалізація трикотажних виробів)
?
Зміст
Вступ ………………………………………………………………….
1 Суть та роль маркетингу в сучасних умовах господарюван-
ня ………………………………………………………………
1.1. Значення та необхідність маркетингу в умовах ринку ……..
1.2. Організація маркетингової роботи на підприємстві ………..
1.3. Стратегія і тактика маркетингу ………………………………
2 Маркетингова діяльність на ДП "Пантера ", її аналіз……………………………………………………………
2.1. Коротка характеристика ДП "Пантера ".
2.2. Економічний аналіз виробничої та фінансової діяльності на
підприємстві …………………………………………………….
2.3 Аналіз маркетингової діяльності на ДП "Пантера ".……………
2.3.1. Оцінка діяльності служби маркетингу …………………
2.3.2. Аналіз товарної, цінової та комунікативної політики… 2.3.3 Організація збуту на підприємстві……………………...
2.3.4 Аналіз основних конкурентів ДП"Пантера"…………..
3 Шляхи удосконалення маркетингової діяльності на
ДП "Пантера ".………………………….
3.1 Реорганізація відділу маркетингу ……………………………….
3.2 План рекламної кампанії ………………………………………..
4 Охорона праці на підприємстві………………………………………...
4.1 Стан охорона праці на підприємстві…………………………..
4.2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливих умов на
підприємстві……………………………………………………...
4.3 Забезпечення нормальних умов праці…………………………..
4.4 Пожежна безпека………………………………………………...
4.5 Розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці………………………………………………………………..
Висновки та пропозиції………………………………………………………
Список використаної літератури…………………………………………….
Бібліографічна довідка....................................................................................
?
Вступ
У складних екномічних умовах, що склалися, велика кількість українських підприємств зіткнулися із проблемою виживання. Кожне підприємство намагається знайти свій вихід із складної економічної ситуації. Одні намагаються почати випуск нового товару і активно його рекламують, інші скорочують свою діяльність на ринку чи закриваються, треті намагаються знизити затрати за рахунок скорочення чи невиплати заробітної плати персоналу і т.д. І тут простежується одна проблема - збереження старих методів управління підприємством, які ще збереглися за радянських часів.
Щоб вирішити поставлені проблеми, на підприємствах необхідно реформувати систему управління, створити ефективну організаційну структуру, яка б гнучко реагувала на постійні зміни на ринку.
Найбільш точно відповідає даним вимогам маркетинг. Саме тому для написання дипломної роботи і дослідження проблеми я обрала одну із таких світових теорій та практик, як маркетинг. Маркетинг в широкому розумінні розглядається як система управління збутовою діяльністю, як наука, що вивчає закономірності ринкового попиту і пропозицій, як методологія розробки господарської стратегії, а ще, маркетинг дозволяє оцінити ринкову ситуацію на рівні окремої фірми.
В розвинутих країнах Заходу маркетинг забезпечив вдосконалення діяльності окремих фірм. Разом з тим він став і важливим атрибутом розвитку економіки як єдиного цілого. В цьому історична значимість і цінність маркетингу як теорії і як практики ринкової економіки.
В даний час в країні відчувається гостра потреба в маркетингу. Особлива потреба є в інформації про попит на окремі види продукції. Свідоцтво цьому - зародження та існування широкої мережі "диких" маркетингових послуг. Багаточисленні посередники по своїй суті не пов'язані з підприємствами, діють поза їх структурою і намагаються задовільнити потреби в інформації про нових постачальників, товари, партнерів, канали збуту та ін.
В даній роботі ми будемо розглядати організацію маркетингової роботи на прикладі ДП "Пантера ", спробуємо вивчити і проаналізувати наявний фінансово-економічний стан, проведемо так званий маркетинговий аналіз. В роботі представлені основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності на ДП "Пантера ".
Для написання дипломної роботи було використано широкий спектр літератури: Закони України (про підприємство, про ціни та ціноутворення, про зовнішньоекономічну діяльність, про власність), видання вітчизняних авторів (Геркавенко С.С "Маркетинг", Грузинов "Економіка підприємства", "Маркетинг і стратегія конкуренції" Є.В. Савельєва і т.д.), видання іноземних авторів (Філіп Котлер "Основи маркетингу", Ламбен Ж. "Стратегічний маркетинг: Європейська перспектива", Вайсман А. "Стратегія маркетингу: 10 кроків до успіху" та інші), застосувала широкий спектр періодичних видань, особливо такі журнали, як "Маркетинг і реклама" і "Финансовая консультация", використовувала звітність підприємства.
1 Суть та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання
1.1 Значення та необхідність маркетингу в умовах ринку
Сучасний етап розвитку економіки вимагає, щоб підприємства орієнтувались на комплексне вивчення потреб ринку з використанням результатів фундаментальних наукових та прикладних розробок. Виробництво і збут необхідно організовувати за принципами так званого світового маркетингу, що грунтується на концепції прогностичних техніко-економічних розробок новітніх поколінь товарів та послуг, робіт. Для того, щоб реалізувати продукцію, підприємства повинні використовувати широкий набір комерційних засобів, які утворюють маркетинговий комплекс.
Що ж таке маркетинг? У сучасній теорії існує близько 2000 визначення поняття "маркетинг", кожне з них охоплює ту чи іншу сторону чи дає комплексну характеристику. Сучасна економічна література найчастіше користується визначенням провідного фахівця Американської асоціації маркетингу, професора Північно-Західного університету США Ф.Котлера: "Маркетинг - це вид діяльності, що спрямований на задоволення потреб людини шляхом обміну". А в літературі СНД найбільш поширене визначення маркетингу Р.Б.Ноздрєвої і Л.І.Цигичко : " Маркетинг (від англ. "market" - ринок) - це ринкова концепція управління виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємств, яка спрямована на вивчення ринку і економічної кон'юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них товарів і послуг".
Із більшості трактувань суть даного терміну, (в у мовах розвитку вітчизняної економіки) із огляду українських дослідників, найбільш точне таке: Маркетинг - це комплексна система організації виробництва і збуту, орієнтованих на більш повне задоволення попиту конкретних споживачів і отримання на цій основі прибутку [32, с.3]. Таке визначення найбільш точно розкриває цільові напрямки маркетингової діяльності, однією із головних складових якої є аналіз реальних ринкових процесів і тенденцій розвитку самого підприємства. Підприємствам, які діють на

 
 

Цікаве

Загрузка...