WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку - Курсова робота

Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку - Курсова робота

Дуже коефі- відсо- Добуток,
факторів погано, Погано, ньо, Добре, добре, цієнт, ток Мі*Gі
(0) (25) (50) (75) (100) (Gі)
Розмір ринку х 32 10,06 322,01258
Динаміка зрост. торгівлі х 12 3,77 45,283019
Ринкова перспектива х 16 5,03 80,503145
Лояльність до товару х 40 12,58 503,14465
Діапазон цін х 24 7,55 181,13208
Ставлення покупців х 8 2,52 20,125786
Потреба у товарі х 16 5,03 80,503145
Періодичність купівлі х 24 7,55 181,13208
Специфічні властивості х 40 12,58 503,14465
Пакування х 50 15,72 786,16352
Активність конкурентів х 20 6,29 125,78616
Ринкові дослідження х 36 11,32 407,54717
Сума 318 100,00 3236,48
Результат 0,41
Ринкова привабливість ринку, вимірюється коефіцієнтом від 0.01 до 1. Причому найбільш привабливі, попадають в інтервал від 0.4 до 0.8. По результатам проведеного аналізу, лише ринок північних регіонів України попадає в згаданий інтервал (коефіцієнт - 0.41), а це означає, що на саме на ньому очікуються найбільші обсяги продажів після проведення рекламної кампанії і відповідного стимулювання збуту. Однак це не означає, що Південно-східний і Центральний ринки не сприймуть пропонованої продукції і вихід на них не забезпечить прибутку на інвестиції. Для виходу на них, необхідно провести відповідне маркетингову дослідження, аби уточнити деякі параметри і повторно провести даний аналіз з подальшою розробкою рекламної кампанії і урахуванням специфіки ринків.
3.3 Прогнозування обсягів продажів
При плануванні діяльності промислового підприємства, вкрай необхідно прогнозування майбутнього обсягу продажів. Це допомагає більш ефективно використовувати виробничі потужності, стимулювання, а в разі можливого падіння цих обсягів, завчасно використати попереджувальні заходи.
При прогнозуванні, використовують дані про минулі продажі, причому, чим більше вихідних даних і менша тривалість прогнозованого періоду, тим вища ймовірність справдження цього прогнозу і нижча статистична похибка. На основі даних за друге півріччя 2004 року, 2005 рік перше півріччя року 2006, спрогнозуємо обсяги продажів на третій квартал 2006 року за допомогою підбору апроксимуючої функції:
Товар - коньяк ТМ "Ренесанс"
Прогноз збуту товару. Підбір найкращої апроксимуючої функції.
Використано функції: Y*(t)-логарифмічна:
R^2=0,8874 Y=-20,662*ln(t)+280,91
Таблиця 3.7 Обсяг збуту компанії "Ренесанс" за вісім попередніх кварталів
Місяць Збут,Yt Y*(t) (Yt-Y*(t))^2
1 526 504,9596 442,6984322
2 499 506,819 61,136761
3 507 507,0482 0,00232324
4 492 505,6472 186,2460678
5 494 502,616 74,235456
6 481 497,9546 287,4584612
7 519 491,663 747,311569
8 495 483,7412 126,7605774
9 461 474,1892 173,9549966
10 445 463,007 324,252049
11 452 450,1946 3,25946916
12 445 435,752 85,525504
13 432 419,6792 151,8021126
14 384 401,9762 323,1437664
15 379 382,643 13,271449
16 372 361,6796 106,5106562
17 349 339,086 98,287396
18 330 314,8622 229,1529888
19 277 289,0082 144,1968672
20 270 261,524 71,842576
21 226 232,4096 41,08297216
22 198 201,665 13,432225
23 160 169,2902 86,30781604
24 140 135,2852 22,22933904
25 99,65
26 62,3846
27 23,489
3814,101831
На основі отриманих даних, побудуємо графіки і спрогнозуємо обсяги продажів додавши лінію тренду:
обираємо діаграму, в якій значення R2 найбільше - це найкраща функція тренда. Найбільше значення R2 = 0,9884 у поліноміальної функції:
отже, прорахуємо обсяг продаж використовуючи коефіцієнт розподілу Стьюдента
Таблиця 3.8 Прогноз обсягів продажів на 3 квартал 2006 року
Сігма=Корень( Сума(разн^2)/(n-p) )
Сигма= 13,4768
t alpha=СТЬЮДРАСПОБР(0,05;n-p)
talpha= 2,07961
Kv = Kopeнь((n+1)/n+3*((n+2*v -1)^2)/(n*(n^2 -1)))
ДИ=t alpha*Kv*Сігма
Період Кv ДИ Прогноз Нижній Верхній
упрередж., v Y*(t) Y*(t)-ДИ Y*(t)+ДИ
1 1,0851 30,41 99,65 69,237 130,0628
2 1,0955 30,7 62,3846 31,681 93,08797
3 1,1066 31,01 23,489 -7,5243 54,50226
Отже, проведений аналіз демонструє невпинне падіння загальних обсягів продажів при існуючому варіанті стимулювання на обраному ринку. Якщо не вжити негайних заходів, за пів року компанія може втратити свої позиції, а в найгіршому варіанті - витіснена конкурентами.
Висновки
Не має сенсу говорити про переваги або недоліки комплексу маркетингу (товарної політики, реклами тощо), якщо невірно визначені групи покупців, на яких його спрямовано. Сегментація ринку є найбільш критичним елементом в маркетинговій стратегії підприємства, являє собою основу розробки комплексу маркетингу та виступає як один з головних методів конкурентної боротьби. Особливо актуальна сегментація як метод конкурентної боротьби в умовах України.
Сегментація ринку є формалізованою процедурою, яка базується на об'єктивних даних, що отримані у ході маркетингових досліджень, та математичних методах. Застосування методики сегментації ринку дозволяє підприємству чітко, однозначно визначити цільовий ринок, розробити стратегію позиціонування та на цій основі визначитися з комплексом маркетингу: досягти максимальної ефективності стратегії просування; мінімізувати зусилля по збуту продукції та знайти конкурентну нішу для підприємства.
В умовах жорсткої конкуренції, в тому числі і на ринку коньяку, недеференційований маркетинг не є ефективним. Чітко виділений ринковий сегмент дає змогу компанії з максимальною ефективністю застосовувати всі заходи стимулювання орієнтуючись на запити конкретних споживачів задля подальшого розвитку і процвітання бізнесу.
Список використаної літератури
1. Алёшина И.В. Маркетинг для менеджеров: Учебное пособие, -
2. М.: ФАИР- ПРЕСС, 2003.- 456с.
3. Нареш Малхотра. Маркетинговые исследования и эффективный
4. анализ статистических данных. - К.: ООО "ТИД "ДС", 2002.
5. Полтарак. Маркетингові дослідження. 2-ге видання. -К, 2001
6. Старостина А.А., Зозулёв А.В. Сегментация рынка. //Учебно-методические материалы по сегментации рынка по курсам "Маркетинг", "Промышленный маркетинг" и дипломного проектирования для студентов факультета менеджмента и маркетинга специальности "Маркетинг" всех форм обучения.- К.: НТУУ "КПИ", 1999. - 60 с
7. Зозульов О.В. Сегментація ринку як основа маркетингової стратеги підприемства. // Маркетинг в Україні - 2000. - № 4 (6) (спецвипуск). - С. 37-38.
8. Филипп Котлер. "Основы маркетинга". - М.: "Бизнес-книга", 1995 г.
9. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер с фр.- М.:Наука, 1996 г. - 589 с.
10. Олійник С. У. Стратегія і тактика діяльності промислового підприємства в умовах ринку: Навч. Посіб./ Харк. Держ. Ун-т - К., 1996
11. Промисловий маркетинг/Під. Ред. А.О. Старостиної. - К.: Іван Федоров 1997. - 390 с.
12. Райс Э., Траут дж. Позиционирование: битва за узнаваемость: Пер. с англ./ Под ред. Ю.Н. Каптуревского. -СПб: Питер, 2001. - 256 с.
13. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-промислового призначення. - Суми: Вид-во СумДу, 2002. - 231 с.
14. www.reklamaster.com
15. www.marketing-ua.com

 
 

Цікаве

Загрузка...