WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку - Курсова робота

Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку - Курсова робота

150 16
валюті закордонної держави, Від 150 до 300 24
наприклад тис. $) Від 300 до 500 32
Більше 500 40
2 Динаміка зростання обсягу - 5 і менше 6
торгівлі новим товаром, яка від - 5 до 0 12
визначена в результаті тесту, Близько 0 18
% у рік Від 0 до + 5 24
+ 5 і більше 30
3 Ринкова перспектива на 10 Дуже погана ( - 40% і більше ) 4
років уперед Погана ( від - 10 до - 40 % ) 8
Середня ( нема зниження ) 12
Добра ( від + 10 до + 40 % ) 16
Дуже добра ( + 40 % і вище ) 20
4 Лояльність до товару, тобто ... відсутній, як і інші імпортні 10
експортований товар купують, ... ще (вже) не продається 20
коли місцевий товар на дано- ... продається за звичайними цінами 30
му ринку... ... продається за низькими цінами 40
... найбільш дешевший 50
5 У діапазоні цін наш товар … дуже дорого 8
коштує на даному ринку… … дорого 16
... стільки, скільки місцевий
марочний 24
... стільки, скільки місцевий
немарочний 32
... дешевше усіх 40
6 До нашого товару ставляться… … дуже негативно 2
… з деяким упередженням 4
… негативно тільки підлітки 6
… нейтрально 8
… позитивно 10
7 Потреба у товарі… … відсутня у 75 % регіонів 4
… відсутня у 50 % регіонів 8
… відсутня у 25 % регіонів 12
… усюди позитивна 16
… усюди, нагальна потреба 20
8 Періодичність купівлі товару 1 раз у три місяці і більше 6
1 раз у два місяці 12
1 раз на чотири тижні 18
1 раз на один - три тижні 24
2 - 3 рази на тиждень 30
Кожен день 36
9 Відношення до деяких спе- Дуже несприятливе 8
цифічних властивостей товару Сприятливе 16
(зовнішній вигляд, смак, запах Байдуже 24
тощо) Позитивне 32
Дуже добре 40
10 Пакування Потрібне зовсім нове 10
Потрібні великі зміни 20
Потрібна невелика доробка 30
Потрібно тільки змінити надпис 40
Цілком пригідне без змін 50
11 Вид активності конкуруючих Цінова війна 10
фірм з нашим товаром Рекламна атака зі сторони трьох
або більшої кількості фірм 20
Рекламна атака зі сторони одного
або двох великих конкурентів 30
Низька рекламна активність
кількох конкурентів 40
Повна відсутність конкурентів 50
12 Необхідний об'єм ринкових Дуже великий ( до року ) 12
досліджень для пристосуван- Середній ( до півроку ) 24
ня товару до ринку Малий ( до 3 місяців ) 36
Незначний ( до 1 місяця ) 48
Нульовий 60
Після проведення аналізу маркетингової ситуації зі збуту необхідного товару на зовнішньому ринку, необхідно значення координат "привабливості" ринку з точки зору факторів занести до матриці, яка знаходиться у таблиці 3, визначаючи місця перетинання оцінок привабливості ринку та факторів, що аналізуються, якоюсь позначкою (можна літерою "х").
В ході проведення маркетингового аналізу привабливості зовнішнього ринку для збуту конкретного товару з'ясовують, яке саме значення приймає кожний з факторів і заносять відповідні вагові коефіцієнти до матриці. Проте одне і те саме об'єктивне значення фактора може бути непривабливим, тобто створювати певні складнощі для однієї фірми і у той же час бути цілком прийнятним дл іншої.
Після заповнення матриці розраховують частку кожного з вагових коефіцієнтів у відсотках і отримують добутки цих часток (Gі) та кількісних оцінок привабливості (Мі). Після цього, визначається результат оцінки через інтегральний показник привабливості зовнішнього ринку R, який розраховуєтся співвідношенням:
R = Mі x Gі / (100 x 100)
Отримавши результат, можна зробити висновки, як добре була проаналізована ситуація на зовнішньому ринку із урахуванням усіх оцінок привабливості та факторів, чи є сенс займатися поставками товару на вибраний сегмент зовнішнього ринку, чи необхідно провести додаткові маркетингові дослідження у часті розповсюдження даного товару.
Для компанії "Ренесанс", досліджувались ринки Півдня і Сходу. Центральних та Північних областей України, так, як реакція на маркетингові подразники передбачається однакова, тобто респонденти поділені запринципом географічної сегментації. Після проведення розрахунків було отримано наступні результати:
Таблиця 3.5 Інтегральна оцінка привабливості ринку з урахуванням
вагових коефіцієнтів факторів для Південно - Східного регіону України
Інтегральна оцінка привабливості ринку з урахуванням
вагових коефіцієнтів факторів
Фірма: Ренесанс
Ринок: Південний і Східний регіони України
Товар: Коньяк
Оцінка привабливості ринку, (Мі) Ваговий:
Найменування
факторів Дуже Серед- Дуже коефі- відсо- Добуток,
погано, Погано, ньо, Добре, добре, цієнт, ток Мі*Gі
(0) (25) (50) (75) (100) (Gі)
Розмір ринку х 24 8,45 202,8169
Динаміка зрост. торгівлі х 18 6,34 114,08451
Ринкова перспектива х 12 4,23 50,704225
Лояльність до товару х 40 14,08 563,38028
Діапазон цін х 24 8,45 202,8169
Ставлення покупців х 10 3,52 35,211268
Потреба у товарі х 16 5,63 90,140845
Періодичність купівлі х 24 8,45 202,8169
Специфічні властивості х 32 11,27 360,56338
Пакування х 50 17,61 880,28169
Активність конкурентів х 10 3,52 35,211268
Ринкові дослідження х 24 8,45 202,8169
Сума 284 100,00 2940,85
Результат 0,29
Таблиця 3.6 Інтегральна оцінка привабливості ринку з урахуванням
вагових коефіцієнтів факторів для Центрального регіону України
Інтегральна оцінка привабливості ринку з урахуванням
вагових коефіцієнтів факторів
Фірма: Ренесанс
Ринок: Центральні регіони України
Товар: Коньяк
Оцінка привабливості ринку, (Мі) Ваговий:
Найменування Дуже Серед- Дуже коефі- відсо- Добуток,
факторів погано, Погано, ньо, Добре, добре, цієнт, ток Мі*Gі
(0) (25) (50) (75) (100) (Gі)
Розмір ринку х 24 8,39 201,3986
Динаміка зрост. торгівлі х 24 8,39 201,3986
Ринкова перспектива х 12 4,20 50,34965
Лояльність до товару х 30 10,49 314,68531
Діапазон цін х 24 8,39 201,3986
Ставлення покупців х 10 3,50 34,965035
Потреба у товарі х 16 5,59 89,51049
Періодичність купівлі х 24 8,39 201,3986
Специфічні властивості х 16 5,59 89,51049
Пакування х 50 17,48 874,12587
Активність конкурентів х 20 6,99 139,86014
Ринкові дослідження х 36 12,59 453,14685
Сума 286 100,00 2851,75
Результат 0,35
Таблиця 3.7 Інтегральна оцінка привабливості ринку з урахуванням
вагових коефіцієнтів факторів для Північного регіону України
Інтегральна оцінка привабливості ринку з урахуванням
вагових коефіцієнтів факторів
Фірма: Ренесанс
Ринок: Північні регіони України
Товар: Коньяк
Оцінка привабливості ринку, (Мі) Ваговий:
Найменування Дуже Серед-

 
 

Цікаве

Загрузка...