WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку - Курсова робота

Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку - Курсова робота

враховувати зв'язок з іншими складовими цього асортименту. Фірма виробляє асортиментну групу товарів різного рівня якості і використовує ступеневе диференціювання цін. На кожному рівні якості коливання цін на аналогічні товари незначне, а при переході від одного рівня якості до іншого ціна змінюється суттєво. У наслідку формуються так звані "цінові лінії".
Після визначення цінових стратегій слід переходити до вибору моделі і конкретного методу розрахунку ціни. У практиці застосовують різноманітні методи визначення вихідної ціни на товари, які об'єднані у 3 базові моделі:
Рис 2.8 Моделі ціноутворення
Фірма "Ренесанс" застосовує модель ціноутворення, що орієнтується на попит, з врахуванням впливу інших моделей, оскільки вони взаємопов'язані. Обрана модель ґрунтується на законі попиту, який стверджує, що ціна товару обернено пропорційно впливає на величину попиту на нього.
Для оцінки взаємозв'язку між ціною і попитом на свій товар фірма на протязі декількох місяців проводила ринкове тестування цього товару (його пробний маркетинг) при різних рівнях цін в діапазоні від Ц1=43 грн. до Цn=52 грн. і виявила, що при цьому обсяги збуту змінювались від N1=17600 шт. до Nn=14670 шт.
Проведений регресійний аналіз дозволив встановити взаємозв'язок між ціною товару (Ц) і рівнем його збуту (N) у вигляді рівняння регресії:
N=b0+b1*Ц
Складаю систему рівнянь:
b0+ b1*43=16700
b0+ b1*52=14670
Після розв'язування цієї системи знаходжу оцінки параметрів цієї регресії:
b0= 31599
b1= -325,56
Отримане рівняння набуде вигляду:
N=31599-325,56*Ц
Математична модель цієї задачі має вигляд:
П=[Ц*N-(F+V*N)]-----max
П - прибуток, який отримає фірма від реалізації продукції за досліджуваний період
F - постійні витрати фірми на виробництво і збут продукції за даний період.
V - змінні витрати на одиницю продукції.
Максимізувати функцію прибутку можна з використанням першої похідної прибутку по ціні (dП/dЦ).
Оскільки N=b0+b1*Ц , то
П= Ц*N-(F+V*N)=N*(Ц-V)-F=(b0+b1*Ц)*(Ц-V)-F=(b0-b1*V)*Ц+b1*Ц?-b0*V-F
=(b0-b1*V)+2b1*Ц=0
Звідси оптимальна ціна на товар фірми (Цопт) становить:
Цопт=(b0-b1*V)/(-2*b1)
Цопт=(31599+325,56*20,96)/(-2*(-325,56))=59,01 грн.
Далі знаходжу обсяг реалізації (Np) і максимальний прибуток (Пmax), що відповідають цій оптимальній ціні на товар фірми:
Np=31599 - 325,56*59,01 =17698 шт.
Пmax=17698*(59,01 - 20,96) - 248230,4 =425178,5 грн.
Собівартість одиниці продукції визначається за формулою:
S=V+F/Np
і при даному обсязі збуту товару становить:
S=20,96+248230,4/17698 = 35 грн.
Але для найбільшого ефекту від використання цього методу доцільно в подальшому коригувати ціну з урахуванням кон'юнктури конкретного ринку. Після того, як цінова стратегія починає втілюватися у життя, вона потребує постійного коригування для урахування змін у витратах, конкуренції, попиті тощо. Ціни можна пристосовувати використовуючи поправки чи зарахування. Фірма планує впровадити у практику знижки за кількість купленого товару, бонусні, а також сезонні знижки (оскільки товари для спорту і відпочинку мають сезонний характер). Це дасть можливість як збільшити оборот, так і завоювати довіру потенційних споживачів.
* * *
Збутова політика компанії
Метод розповсюдження і збуту товару є третім елементом комплексу маркетингу. Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями, методами просування товару. Збутову діяльність розрізняють в розрізі двох проблем:
" створення ефективної системи розподілу, формування каналів збуту, залучення представників до цієї діяльності,
" організація фізичного переміщення товарів, їх транспортування і складування.
Канали розподілу - це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо подачі інформації до потенційних клієнтів.
При виборі каналу розподілу і визначенні його довжини і ширини належить урахувати такі основні фактори:
Рис 2.9 Фактори, що мають враховуватись при виборі каналів збуту
При виборі каналів розподілу також слід врахувати характеристики власне посередників, як оптових, так і роздрібних, які будуть залучатись до участі у функціонуванні каналу. Довжину каналу збуту визначає кількість посередників, через яких товар (послуга) проходить на шляху від виробника до споживача.
Фірма прийняла рішення про вибір прямого каналу розподілу (каналу нульового рівня), тому що намагається здійснювати контроль над всією своєю маркетинговою програмою і мати тісні контакти із споживачами на обмежених цільових ринках, а також дворівневого каналу розподілу, оскільки підприємство прагне розширити свої ринки і збільшити обсяги збуту.
Канал прямого маркетингу передбачає продаж товару безпосередньо від виробника до споживача без участі посередника. Нульовий канал розподілу реалізується шляхом створення власного фірмового магазину фірми "Ренесанс". Планується відкрити мережу фірмових магазинів у регіоні.Фірма такожпланує збут продукції через залучення посередників, зокрема оптових і роздрібних. На дворівневому каналі діють два посередники. На споживчому ринку такими посередниками якраз і бувають оптовий і роздрібний торговці.
Ширину каналу розподілу визначає кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу. В даному випадку фірмою застосовується селективний розподіл, який передбачає відбір найкращих посередників із тих, які готові надати свої послуги. Фірма намагається поєднувати контроль над каналом, престижний образ із достатнім обсягом продажу і прибутку.
При виборі посередників фірмі слід враховувати характеристики незалежних оптовиків з повним і обмеженим циклами обслуговування, а також агентів, комісіонерів і брокерів. Отже, фірма обирає незалежних оптовиків змішаного асортименту товарів і дистриб'юторів, а також залежних оптовиків (брокерів і агентів виробника). І нарешті фірмі потрібно обґрунтувати вибір кінцевої ланки каналів збуту. Роздрібний продаж товарів фірмою може здійснюватись через дилерів, спеціалізовані магазини і незалежних роздрібних торговців із середнім рівнем цін.
Загальновідомо, що обсяг реалізації продукції фірми є динамічним показником і внаслідок впливу різних факторів може змінюватись. Тому доцільно провести аналіз беззбитковості і знайти точку критичного збуту, при якій ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від реалізації може лише покрити свої витрати.
Наведемо графічну інтерпретацію аналізу беззбитковості.
Рис 2.10 Графік беззбитковості продукції
Знаходжу критичне значення обсягу реалізації:
Ц*Nкр=Nкр*V+F Nкр=F/(Ц-V) Nкр=248230,4/(59,01 - 20,96) = 6524 шт.
Отже, якщо обсяг збуту менший ніж Nкр= 6524шт., то фірма матиме збитки, а якщо більше - прибутки
* * *
Комунікаційна політика
Маркетингові комунікації спрямовані на інформування, переконання та нагадування споживачам про підприємство. Тут стимулюється збут товару, створюється і забезпечується імідж фірми в очах громадськості.
Метою маркетингових комунікацій є формування попиту та стимулювання збуту.
Система маркетингових комунікацій складається з чотирьох рівнів:
" реклама;
" public

 
 

Цікаве

Загрузка...