WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку - Курсова робота

Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку - Курсова робота


Курсова робота
Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку
Зміст
Вступ.......................................................................................................3
Розділ I. Методика сегментного аналізу і вибору цільового ринку в маркетингу...............................................................................................4
1.1. Сегментація як засіб ефективної ринкової діяльності...............4
1.2. Критерії сегментації...............................................................6
1.3 Вибір цільового ринку і позиціонування товару........................10
Розділ II. Комплексний аналіз маркетингової політики промислової компанії, на прикладі фірми "Ренесанс"..................................................16
2.1 Загальна характеристика ринку коньяку в Україні.....................16
2.2 Особливості сегментування коньячного ринку і позиціонування на ньому........................................................................................21
2.3 Ціноутворення, збут і маркетингові комунікації компанії "Ренесанс".....................................................................................26
Розділ III Маркетинговий аналіз підприємства "Ренесанс".......................36
3.1 Розробка стратегії ціноутворення і аналіз позицій компанії на ринку.............................................................................................36
3.2 Оцінка привабливості різноманітних ринків..............................39
3.3 Прогнозування обсягів продажів...............................................43
Висновки................................................................................................47
Список використаної літератури.............................................................49
Вступ
Останніми роками у зв'язку з розвитком в нашій країні ринкових відносин, розширенням можливостей зовнішньоекономічної діяльності значно зріс інтерес до маркетингу як до концепції ринкового управління.
Після усвідомлення керівництвом підприємства того, що в умовах ринку управляти підприємством на основі колишніх принципів неможливо, починається переорієнтація діяльності підприємства на використовування концепції маркетингу, як філософії і сукупності практичних прийомів управління підприємством в умовах ринкових відносин.
Однорідність цільової групи споживачів, яка досягається за рахунок проведення сегментації, забезпечує одержання цільового прибутку, а власне сегментація дає змогу зосередити зусилля на найприбутковіших групах споживачів, що дуже важливо в умовах обмежених ресурсів.
Маркетинговий аналіз припускає визначення і оцінку ринків підприємства і зовнішнього середовища маркетингу з метою виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць в роботі підприємства. Ефективний маркетинговий аналіз є необхідною умовою розробки планів маркетингу, але він також виконується в процесі їх реалізації і контролю. Інформація, необхідна для маркетингового аналізу, збирається в результаті проведення маркетингових досліджень, а сегментація один з найнеобхідніших інструментів цих досліджень.
Розділ I. Методика сегментного аналізу і вибору цільового ринку в маркетингу
1.1 Сегментація як засіб ефективної ринкової діяльності
Фірми, що діють на ринку, усвідомлюють, що їх товари або послуги не можуть повністю задовольнити запити і бажання всіх споживачів. В ідеалі, фірма прагнутиме зайняти всі ринкові ніші (сегменти), для максимізації прибутку. На ділі вона проводить маркетингові дослідження і в результаті акцентує свою "увагу" на окремих сегментах ринку, де її продукт принесе максимальний дохід - адже достатньо очевидно, що різні споживачі бажають придбати різні товари. В теорії, стратегія сегментації ринків виглядає так (рис.1.1)
Рис 1.1 Стратегія сегментації
Перед розгляданням питання про сегментацію ринків доцільно провести їх класифікацію. В маркетингу під ринком мається на увазі сукупність всіх потенційних споживачів, що випробовють потребу в товарах певної галузі і мають нагоду її задовольнити. Залежно від виду споживачів розрізняють наступні типи ринків (див. Рис 2):
Як ввідне слово доречно пригадати закон Парето ("закон 80:20"), згідно якому тільки 20% покупців приносять фірмі 80% доходу, будучи узагальненою групою цільових клієнтів фірми. На них фірма і орієнтує свої продукти ("стрільба по цілях"). Така стратегія ринкової діяльності представляється більш ефективною. По суті справи, це і є сегментацією ринку.
Рис 1.2 Типи ринків
Сегментація ринку полягає в розділенні ринків на чіткі групи покупців (ринкові сегменти), які можуть вимагати різні продукти і до яких необхідно докладати різні маркетингові зусилля.
Сегмент - це група споживачів, що характеризується однотипною реакцією на пропонований продукт і на набір маркетингових стимулів.
Головними доводами на користь проведення, сегментації є наступні:
1. Забезпечується краще розуміння не тільки потреб споживачів, але і того, що вони з себе представляють (їх особові характеристики, характер поведінки на ринку і т.п.)
2. Забезпечується краще розуміння природи конкурентної боротьби на конкретних ринках. Виходячи із знання даних обставин легше вибирати ринкові сегменти для їх освоєння і визначати, якими характеристиками винні володіти продукти для завоювання переваг в конкурентній боротьбі.
3. Представляється можливість концентрувати обмежені ресурси на найвигідніших напрямах їх використовування.
4. При розробці планів маркетингової діяльності враховуються особливості окремих ринкових сегментів, внаслідок чого досягається високий ступінь орієнтації інструментів
5. маркетингової діяльності на вимоги конкретних ринкових сегментів.
1.2 Критерії сегментації
Першим кроком при проведенні сегментації є вибір критеріїв сегментації. При цьому треба проводити відмінність між критеріями сегментації ринків споживацьких товарів, продукції виробничого призначення, послуг і ін. Так, при сегментації ринку споживацьких товарів використовуються такі критерії, як: географічні, демографічні, соціально-економічні, психографічні, поведінкові і ін.
Географічна сегментація - розподіл ринку на різні географічні одиниці: країни, регіони, області, міста і т.д.
Демографічна сегментація - розподіл ринку на групи залежно від таких характеристик споживачів, як: вік, підлога, сімейний стан, життєвий цикл сім'ї, релігія, національність і раса.
Соціально-економічна сегментація - припускає розподіл споживачів по рівню доходів, роду заняття, рівню освіти.
Психографічна сегментація - розподіл ринку на різні групи залежно від соціального класу, життєвого стилю або особових характеристик споживачів.
Поведінкова сегментація - припускає розподіл ринку на групи залежно від таких характеристик споживачів, як: рівень знань, відносини характер використовування продукту абореакції на нього на нього.
Відповідно до відношення виділяють сегментацію: за обставинами вживання, на основі вигод, на основі статусу користувача, на основі інтенсивності споживання, на основі ступеня лояльності, на основі стадії готовності покупця до здійснення покупки.
Сегментація за обставинами вживання - розподіл ринку на групи відповідно до обставин,

 
 

Цікаве

Загрузка...