WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Оптова і роздрібна торгівля, конкурентна боротьба - Реферат

Оптова і роздрібна торгівля, конкурентна боротьба - Реферат

по наступних напрямах:
" пов'язані з цільовим ринком (вибір категорії споживачів, для яких уміння і ресурси є схожим більше всього);
" пов'язані з товарним асортиментом і комплексом послуг (вибір товарного асортименту, комплексу послуг, атмосфери торгової точки);
" пов'язані з торговим персоналом (професійні навики, організація роботи);
" пов'язані з фізичним переміщенням товару в магазині (транспортування, зберігання, штрихові коди);
" пов'язані з цінами (вибір рівня цін, цінового іміджу).
Оптова торгівля - будь-яка діяльність по продажу товарів або послуг тим, хто набуває їх з метою перепродажу або професійного використання. Суб'єкти оптової торгівлі можуть бути класифіковані таким чином:
" по ступеню самостійності (розподільні органи виробника, незалежні оптовики);
" по характеру переходу прав власності на партії товару (підприємства оптової торгівлі, що набувають товару у власність, і партнери по збуту);
" по об'єму надаваємих послуг, (з повним циклом обслуговування, включаючи зберігання, кредитування, доставку і т.д., і з обмеженим циклом обслуговування);
" по специфіці асортименту (оптовики змішаного асортименту і вузькоспеціалізовані оптовики).
Рішення оптового торговця ухвалюються по наступних напрямах:
" Визначення цільового ринку з урахуванням масштабів закупівель, типів оптових покупців і ін.
" Формування торгового асортименту, відповідного по глибині і ширині вимогам роздрібних торговців.
" Ціноутворення, направлене на залучення клієнтів.
" Просування, пов'язане з персональними продажами, підтримкою ділових відносин.
" Організація фізичних потоків товарів (прийом і обробка замовлень, складування, формування транспортних замовлень, транспортування).
Поняття "Групова торгівля" включає з себе всі форми співпраці між роздрібною і оптовою торгівлею, при яких об'єднання відбувається.
2. Стратегія конкурентної боротьби: методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товарів та фірм.
Конкурентоспроможність товару - це сукупність характеристик, що відрізняють його від товарів-аналогів за ступенем задоволення конкретних потреб індивідуального споживача, а також за рівнем витрат на його купівлю та подальше використання.
Розглянемо складові конкурентоспроможності товару (рис.2.1.):
Рис. 2.1. Складові конкурентоспроможності товарів
Конкурентоспроможність товару має ряд особливих властивостей:
1. визначається тільки у порівнянні з товарами конкурентів;
2. визначається тільки тими властивостями, які становлять помітну зацікавленість для споживачів;
3. особлива увага приділяється зниженню ціни споживання;
4. оцінка рівня конкурентоспроможності передбачає порівняння як однорідних, так і не однорідних товарів;
як ринкова категорія має динамічний та змінний характер.
Складові конкурентоспроможності товарів
Конкурентоспроможність товару має ряд особливих властивостей:
" визначається тільки у порівнянні з товарами конкурентів;
" визначається тільки тими властивостями, які становлять помітну зацікавленість для споживачів;
" особлива увага приділяється зниженню ціни споживання;
" оцінка рівня конкурентоспроможності передбачає порівняння як однорідних, так і не однорідних товарів;
" як ринкова категорія має динамічний та змінний характер.
Методи оцінки конкурентоспроможності товару.
Забезпечення конкурентоспроможності продукції на необхідному рівні обумовлює необхідність її кількісної оцінки. При оцінюванні конкурентоспроможності товару можна використовувати різні методи.
1. Метод порівняння з базовим зразком.
Залежно від мети оцінки конкурентоспроможності товару, як зразок для порівняння може бути аналогічний товар, який пропонується:
а) кращою іноземною чи вітчизняною фірмою;
б) запропонований експертною групою як ''еталон'';
в) на основі дослідження покупців.
2. Метод експертної оцінки.
Даний метод заснований на використанні здатності кваліфікований фахівців-вчених та практиків досить точно визначити перспективи розвитку попиту споживачів та ринкової кон'юнктури. Використання методу експертних оцінок потребує вирішення таких завдань:
1. Формування експертної групи.
2. Організація роботи експертів.
3. Обробка результатів експертної оцінки.
3. Метод семантичного диференціалу.
Метод застосовується таким чином. Опитувані покупці, які тестувалися за біполярною шкалою, дають оцінку товару. Вони оцінюють характеристику товару-конкурента. Розрахунок середніх значень по всіх опитаних дає можливість побудувати загальний ''профіль полярності'' товару за показниками конкурентоспроможності.
4. Метод відповідності споживчим вимогам.
Для цього застосовуються показники, які мають лише два значення 1 або 0. Якщо товар відповідає певним вимогам, наприклад, напрямкам моди, цей показник дорівнює 1, якщо ні - 0. Розраховується груповий показник усієї сукупності параметрів за формулою:
Ік = Qі,
де Qi - і-тий показник конкурентоспроможності; n - кількість показників, що оцінюються.
Показники, що негативно впливають на рівень конкурентоспроможності товару, віднімаються.
5. Змішаний метод.
Даний метод заснований на одночасному застосуванні декількох методів (наприклад, методу порівняння з базовим зразком і методу експертної оцінки).
Змішаний метод суттєво підвищує точність оцінки конкурентоспроможності товару, але значно ускладнює процес оцінювання.
Основними факторами підтримання та підвищення конкурентоспроможності товарів є:
1. Зниження ціни споживання.
2. Мінімізація термінів постачання товарів.
3. Підвищення рівня після продажного обслуговування.
Іншим напрямком вдосконалення конкурентоспроможності є створення відповідної законодавчої бази: мова йде про захист споживачів, стандартизацію і сертифікацію, стимулювання конкурентоспроможності товарів, управління конкурентоспроможністю та створення служб конкурентоспроможності на професійній основі.
Таким чином, держава повинна проводити політику щодо управління конкурентоспроможністю товарів, яка б забезпечувала економічну зацікавленість виробничих та торговельних підприємств у виробництві та продажу конкурентоспроможної продукції.
3. Список використаної літератури:
" Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
" Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговыхпредприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
" Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
" Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
" Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
" Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
" Консалтинговая компания WCCP (World Class Commercial Program) "Бизнес тренинг 2006г.

 
 

Цікаве

Загрузка...