WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Оптова і роздрібна торгівля, конкурентна боротьба - Реферат

Оптова і роздрібна торгівля, конкурентна боротьба - Реферат


Реферат на тему:
Оптова і роздрібна торгівля, конкурентна боротьба.
Зміст:
1. Планування розподілу товару: оптова та роздрібна торгівля.. 3
1.1. Оптова торгівля. Класифікація та функції……………………. 3
1.2. Роздрібна торгівля. Класифікація та функції………………… 10
1.3. Оптова і роздрібна торгівля як основні методи розподілу товару……………………………………………………………. 16
2. Стратегія конкурентної боротьби: методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товарів та фірм……………. 18
3 Список використаної літератури……………………………… 22
1. Планування розподілу товару: оптова та роздрібна торгівля.
1.1. Оптова торгівля є важливою ланкою, що забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу товарного руху в умовах ринкових відносин. Вона організовує рух товарів каналами розподілу, сприяє синхронізації виробництва і споживання товарів.
Як невід'ємна ланкою єдиної системи товарообігу оптова торгівля потребує вдосконалення. Саме тому одним із найважливіших довгострокових завдань державної політики у сфері оптової торгівлі є її структурна перебудова, що передбачає поширення таких форм її організації, які мають бути максимально зорієнтовані на мале підприємництво.
Завданням державної політики у сфері оптової торгівлі є розвиток конкурентного середовища і подолання монополізму на ринку оптової торговельної діяльності, а також стимулювання роботи оптової ланки з упровадження активних форм просування товарів українських виробників.
У ринковій системі господарювання змінюються і функції оптової торгівлі.
Вирізняють такі функції оптової торгівлі щодо постачальників товарів:
o концентрація комерційної діяльності;
o підтримка переходу прав власності на товар;
o інвестиційне забезпечення товарообігу;
o мінімізація комерційного ризику;
o маркетингове обслуговування.
Щодо оптових покупців (роздрібних підприємств, підприємців та ін.) виокремлюють такі функції:
o оцінка потреб і попиту;
o перетворення виробничого асортименту в торговий;
o накопичення і зберігання товарних запасів;
o доставка товарів;
o кредитування роздрібних підприємств;
o інформаційне і консалтингове обслуговування. Удосконалення оптової торгівлі надасть можливість не тільки створити умови для поглиблення реформ у торгівлі, а й забезпечить стратегічну стабільність споживчого ринку в цілому.
Класифікація оптових торговельних підприємств
Оптова торгівля - це велика мережа підприємств різних форм власності та відомчої належності. Довгостроковою метою у політиці розвитку оптової торгівлі в Україні є забезпечення ринкової розмаїтості оптових структур, що надасть можливість наповнити споживчий ринок товарами, створить умови для безперешкодного їхнього просування каналами розподілу, активізації українських товаровиробників.
У ринкових умовах суттєво розширилися права оптових підприємств. Вони самостійно визначають свою спеціалізацію, сферу і зону діяльності, рівень автономності функціонування і функціональну орієнтацію.
Спеціалізовані на оптовій торгівлі підприємства з повним комплексом закупівельно-збутових операцій (незалежні оптові торговці) повинні становити основу системи оптових структур на споживчому ринку. Основним їх завданням є створення в середній ланці товарообігу необхідних умов для виходу на ринок переважно великих товаровиробників і роздрібних торговців. Це можуть бути як спеціалізовані на окремих товарах, так і універсальні оптові торговці. Вони можуть надавати різні види послуг.
Різновидами оптових підприємств із повним комплексом закупівельно-збутових операцій є дистриб'ютори, дилери, посил-торговці.
Дистриб'ютор - це незалежний оптовий посередник, який здійснює торговельні операції від свого імені і має право власності на товар.
Він спеціалізується на придбанні товарів у виробників за свій рахунок і самостійно реалізує їх постійним клієнтам. За своєю спеціалізацією такий посередник може виступати як:
а) дистриб'ютор товарів промислового призначення, який обслуговує виробників;
б) дистриб'ютор, який продає товари роздрібним торговцям. Основні функції дистриб'ютора:
o вивчення ринку, формування клієнтури;
o укладення договорів як із продавцями, так і з покупцями;
o зберігання товарів у власних чи орендованих складських приміщеннях, звільняючи постачальників і замовників від необхідності утримувати складські запаси;
o самостійне встановлення цін на товари, організація їх збуту;
o надання консультаційно-інформаційних послуг, організація реклами і сервісу.
Дилер - це посередник, який здійснює перепродаж товарів від свого імені та за свій рахунок.
Він може бути юридичною чи фізичною особою. Як незалежний підприємець, дилер найчастіше має справу з купівлею транспортних засобів, котрі він придбає за свій рахунок, але при цьому користується торговим знаком чи комерційним найменуванням фірми-виробника. Дилер, як правило, продає товари кінцевим споживачам.
Основними функціями дилера є:
o укладення договору з фірмою-виробником;
o торгівля транспортними засобами або іншими товарами, виробленими однією фірмою, іноді й товарами конкурентів;
o надання інформації про ринок, ціни;
o організація реклами;
o проведення гарантійного, післягарантійного сервісу реалізованих товарів.
Дилерський дохід створюється за рахунок різниці між закупівельною ціною товару і ціною його продажу.
Посилторговець - це оптовик-посередник, який займається реалізацією товарів, розсилаючи каталоги потенційним покупцям.
Для виконання своїх функцій посередник повинен мати ефективний вид транспорту.
Використовуючи каталоги, посилторговець допомагає промисловим і роздрібним підприємствам, споживачам мати інформацію про товарний асортимент. Одержавши замовлення від покупця, оптовик висилає скомплектовану партію товарів поштою, автомашиною чи іншим видом транспорту.
Посередницькі оптові структури можуть виступати як підприємства-агенти, підприємства-брокери, комісіонери, консигнатори та ін. Діють вони за дорученням клієнта й в основному за його рахунок, не мають права власності на товари, що реалізують.
Агент - це особа, яка діє від імені та в інтересах виробника чи покупця (споживача). Агент не бере на себе право власності на товари. Основна його функція - сприяння процесу купівлі-продажу.
Розрізняють такі типи агентів:
o агенти виробників - представляють інтереси двох або кількох виробників товарів;
o повноважні агенти зі збуту (збутові агенти) - отримують право на збут і відповідають за маркетинг усієї продукції виробників; виконують функції відділу збуту, але не входять у структуру фірми-виробника; вони взаємодіють з виробником на договірних умовах;
o агенти із закупівлі - найчастіше займаються добиранням необхідного товарного асортименту (наприклад, для дрібних роздрібних торговців).
Принципал - це особа, від імені і на користь якої діє агент. Принципалом може бути: власниктовару, який доручає агенту продати товар; покупець (споживач) товару, який доручає агенту купити необхідну продукцію.
Правовою основою здійснення

 
 

Цікаве

Загрузка...