WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

нюху.
21. Комплексний метод визначення якості товару базується на:
а) використання органів почуттів людини - слуху, зору, смаку, нюху;
б) розрахунку інтегрального показника узагальненого рівня якості;
в) оцінці рівня якості за допомогою стендових випробувань і приладових вимірів;
г) оцінці рівня якості одиничних виробів із відповідними виробами-еталонами.
22. "Петля якості" включає такі елементи:
а) контроль, проведення випробувань і обслуговування;
б) висока кваліфікація управлінського персоналу;
в) аналіз економічних показників;
г) культура обслуговування.
23. В "петлі якості" відсутній такий елемент:
а) маркетинг, пошуки і вивчення ринку;
б) аналіз економічних показників;
в) підготовка і розробка виробничих процесів;
г) утилізація після використання.
24. Управління якістю на перше місце висуває наступний елемент:
а) проектування і (або) розробка технічних вимог, розробка товару;
б) підготовка і розробка виробничих процесів;
в) маркетинг, пошуки і вивчення ринку;
г) виробництво.
25. В "петлі якості" даний елемент є першим і заключним етапом:
а) проведення випробувань;
б) проектування і розробка технічних вимог;
в) маркетинг, пошуки і вивчення ринку;
г) розробка товару.
26. На етапі підготовки виробництва служба маркетингу підприємства повинна:
а) вивчати вимоги споживача і задовольняти їх шляхом пропозиції відповідних товарів;
б) аналізувати потреби споживачів (дійсні й передбачувані) і займатися розробкою планів виробництва нових товарів;
в) приймати участь у вирішенні проблем, пов'язаних з технічним обслуговуванням та експлуатацією;
г) здійснювати контроль за реалізацією нових товарів і аналізувати одержану інформацію.
27. На етапі забезпечення якості в процесі реалізації товару служба маркетингу вирішує наступні завдання:
а) вступає в контакт із замовниками та посередниками;
б) дотримання термінів постачання і недопущення їх порушень, що негативно позначається на споживачах;
в) перевірка одержання споживачами необхідних інструкцій і технічної допомоги у використанні продукту;
г) відповіді а,б,в.
28. На етапі забезпечення якості після реалізації товарів, служба маркетингу:
а) вирішує проблеми, пов'язані з маркіруванням, упакуванням, транспортуванням і збереженням;
б) контроль за станом товарів при збереженні і реалізації із метою виявлення можливого погіршення їх якісних характеристик;
в) веде переговори з представниками фірм, зацікавлених у закупівлях нових виробів;
г) виявлення причин, що спонукають покупця до придбання конкретних товарів.
29. Стандартизація - це:
а) сукупність дій і заходів, які мають своїм наслідком відсутність відхилень і варіативності у виробах, послугах або процесах;
б) засіб забезпечення сумісності, взаємозамінності, уніфікації, типізації, надійності техніки й інформаційних систем, норм безпеки й екологічних вимог, єдності характеристик і властивостей продукції, робіт, процесів і послуг;
в) це сукупність дій і процедур із метою підтвердження за допомогою сертифіката відповідності або знака відповідності того, що продукт або послуга відповідає визначеним стандартам або технічним умовам;
г) відповіді а, б.
30. До основних переваг стандартизації не відносять:
а) взаємозалежність частин виробів, що сприяє зменшенню вартості виробництва, збільшенню продуктивності, спрощенню і здешевленню зміни або ремонту виробів, скорочення витрат на проектування;
б) скорочення часу і витрат на навчання персоналу та скорочення термінів проектування виробів;
в) упорядкованість виробничих графіків, процесів управління ресурсами виробництва, матеріально-технічного постачання та бухгалтерії;
г) скорочення розмаїтості, обмеження числа споживачів, яким адресовано товар, що посилює маркетингові ризики виробника і заохочує конкурентів до диференційованої пропозиції.
31. Стандарт - це:
а) нормативний документ, розроблений на основі угоди більшості зацікавлених сторін і прийнятий визнаним органом або затверджений підприємством;
б) довідково-нормативний документ, який регулює і впорядковує виробництво окремих товарів, що сприяє зменшенню вартості виробництва, збільшенню продуктивності, спрощенню обслуговування виробів;
в) документ, що засвідчує відповідність виробу вимогам визначених стандартів;
г) документ, який вимагає повного дотримання виробником товару обумовлених характеристик.
32. Система стандартів в Україні не включає:
а) міжнародні стандарти ISO серії 9000;
б) державні стандарти;
в) стандарти конкурентів;
г) стандарти підприємства.
33. Міжнародні стандарти ISO серії 9000:
а) встановлюють на вироби загального застосування, продукцію міжгалузевого призначення, продукцію для населення і народного господарства;
б) найбільш жорсткі вимоги щодо якості товарів, які використовуються для сертифікації виробів, експортованих в інші країни і реалізованих на світовому ринку;
в) носять обов'язковий характер для дотримання підприємствами-виробниками, які виступають на ринку як лідери за якістю;
г) встановлюються на елементи народногосподарських об'єктів державного значення (транспорт, зв'язок, енергосистеми, оборона, навколишнє середовище).
34. Стандарти ISO серії 9000 - це:
а) стандарти, які відносяться до виробництва й упаковки;
б) найбільш точні стандарти якості і відносяться до системи якості для розробки дизайну, виробництва, установки йобслуговування;
в) стандарти, пов'язані з остаточним тестуванням і перевіркою;
г) стандарти, пов'язані з розвитком загальної системи якості.
35. Стандарти ISO 9002 пов'язані з:
а) виробництвом й упаковкою;
б) розробкою дизайну, виробництвом, установкою й обслуговуванням;
в) остаточним тестуванням і перевіркою;
г) розвитком загальної системи якості.
36. Стандарти ISO 9003 пов'язані з:
а) розробкою дизайну, виробництвом, установкою й обслуговуванням;
б) виробництвом й упаковкою;
в) розвитком загальної системи;
г) остаточним тестуванням і перевіркою.
37. Стандарти ISO 9004 пов'язані з:
а) розвитком загальної системи якості;
б) виробництвом й упаковкою;
в) розробкою дизайну, виробництвом, установкою й обслуговуванням;
г) остаточним тестуванням і перевіркою.
38. Сертифікація - це:
а) сукупність дій і заходів, які мають своїм наслідком відсутність відхилень і варіативності у виробах, послугах або процесах;
б) засіб забезпечення сумісності, взаємозамінності, уніфікації, типізації, надійності техніки й інформаційних систем, норм безпеки й екологічних вимог, єдності характеристик і властивостей продукції, робіт, процесів і послуг;
в) це сукупність дій і процедур із метою підтвердження за допомогою сертифіката відповідності або знака відповідності того, що продукт або послуга відповідає визначеним стандартам або технічним умовам;
г) відповіді а, б.
39. До видів сертифікації не відносять:
а) самосертифікацію;
б) добровільну сертифікацію;
в) сертифікацію, здійснювану

 
 

Цікаве

Загрузка...