WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

ефективного використання матеріальних, трудових, технологічних, фінансових ресурсів;
г) жодна з відповідей невірна.
54. Інжинірингові послуги з підготовки виробничого процесу не включають:
а) передпроектні послуги;
б) проектні послуги;
в) спеціальні послуги;
г) консалтингові послуги.
55. Класифікація товарів згідно з концепцією маркетингу:
а) як уявлення споживача про властивості товару;
б) усе те, що може задовольнити потребу споживача;
в) набір чітких характеристик, який відповідає певному рівню якості;
г) відповіді а, б, в.
56. В Японії виготовляють фотоапарати, в яких зображення записується на магнитний диск, подібно до персональних комп'ютерів. Цей продукт знаходиться на стадії впровадження на ринок. Потенційними покупцями цього товару є:
а) консерватори;
б) звичайні покупці;
в) суперноватори;
г) новатори.
57. З маркетингової точки зору продуктом є:
а) фізичний предмет;
б) послуга;
в) організаційний проект;
г) технічний проект.
58. На якому етапі життєвого циклу товару основними клієнтами підприємства є аутсайдери?
а) впровадження;
б) зростання;
в) зрілості;
г) спаду.
59. До якої класифікаційної групи товарів широкого вжитку слід віднести кольоровий телевізор "Соні"?
а) товари повсякденного попиту;
б) товари попереднього вибору;
в) товари особливого попиту;
г) товари пасивного попиту.
60. Чернівецька фірма "Буковинка" освоїла виробництво нових кондитерських виробів і почала продавати їх у м.Херсоні. Незважаючи на те, що впродовж встановленого періоду зростав обсяг збуту, фірма не мала прибутку за цей період. Вкажіть стадію життєвого циклу товару:
а) впровадження на ринок;
б) зрілість;
в) зростання;
г) спад.
Тема 3: Якість як складова конкурентоспроможності товарів.
1. Залежно від ступеня задоволення потреб споживачів існує ___ рівня якості:
а) два;
б) три;
в) чотири;
г) жодна з відповідей не вірна.
2. Яке із зазначених визначень не відповідає рівням якості товару:
а) відповідність стандарту;
б) відповідність використанню;
в) відповідність товарам-конкурентам;
г) відповідність прихованим потребам ринку.
3. Якщо якість оцінюється як відповідність вимогам документів на виготовлення продукції, то даний рівень якості має назву:
а) відповідність фактичним потребам ринку;
б) відповідність прихованим потребам ринку;
в) відповідність стандарту;
г) відповідність використанню.
4. Якщо перевага товару створюється за рахунок додаткових споживчих властивостей, які мали прихований характер, то рівень якості має назву:
а) відповідність фактичним потребам ринку;
б) відповідність прихованим потребам ринку;
в) відповідність стандарту;
г) відповідність використанню.
5. За умови, що товар повинен задовольняти не тільки вимоги стандартів, але й користуватися попитом на ринку, то даний рівень якості називається:
а) відповідність фактичним потребам ринку;
б) відповідність прихованим потребам ринку;
в) відповідність стандарту;
г) відповідність використанню.
6. Рівень якості - це…
а) наявна сукупність характеристик товару здатних задовольнити потреби споживача;
б) одна з маркетингових змінних, якою може оперувати виробник товару;
в) відносна характеристика якості товару, що є результатом порівняння його показників із відповідними значеннями базових показників;
г) всі відповіді вірні.
7. До параметрів, які визначають показники якості не належать:
а) надійність товару;
б) ергономічні властивості;
в) гігієніні властивості;
г) ринкова новизна товару.
8. Ергономічні властивості товару - це…
а) можливість економії під час користування товаром;
б) зручність і комфорт в експлуатації товару;
в) ринкова новизна товару;
г) вплив товару на зовнішнє середовище та організм людини.
9. Естетичні властивості товару не включають:
а) форму товару;
б) моду і стиль;
в) зручність і комфорт в експлуатації товару;
г) оригінальність.
10. Розрізняють наступні групи факторів якості товару:
а) фактори, які формують якість;
б) фактори, які побічно впливають на якість;
в) фактори, які зберігають якість;
г) фактори, які руйнують якість.
11. До факторів, які стимулюють якість товару належать:
а) якість сировини, матеріалів, комплектуючих виробів;
б) якість технологічних процесів виготовлення товару;
в) матеріальна зацікавленість робітників;
г) умови транспортування.
12. До факторів, які зберігають якість товару не належать:
а) маркування;
б) експлуатація;
в) умови транспортування;
г) державне регулювання виробництва якісної продукції.
13. Абсолютний рівень якості - це…
а) рівень якості конкретного товару в порівнянні зі зразком, аналогом або ідеальним товаром;
б) рівень якості, визначений групою експертів;
в) рівень якості, характерний для товару, який лідирує в певній категорії;
г) рівень конкретного товару без його порівняння з аналогом або яким-небудь іншим товаром.
14. Відносний рівень якості - це…
а) рівень якості конкретного товару в порівнянні зі зразком, аналогом або ідеальним товаром;
б) рівень якості, визначений групою експертів;
в) рівень якості, характерний для товару, який лідирує в певній категорії;
г) рівень конкретного товару без його порівняння з аналогом або яким-небудь іншим товаром.
15. Кількісну характеристику технічного рівня якості можна визначити за допомогою такого показника:
а) відносного;
б) одиничного;
в) абсолютного;
г) пограничного.
16. Серед груп одиничних показників якості відсутні:
а) показникипризначення;
б) показники надійності;
в) показники споживчої цінності;
г) економічні показники.
17. До методів визначення якості не належить:
а) об'єктивний метод;
б) органолептичний метод;
в) диференційований метод;
г) експерний метод.
18. Об'єктивний метод визначення якості товару означає:
а) оцінку рівня якості одиничних виробів із відповідними виробами-еталонами;
б) розрахунок інтегрального показника узагальненого рівня якості;
в) оцінку рівня якості за допомогою стендових випробувань і приладових вимірів;
г) використання органів почуттів людини - слуху, зору, смаку, нюху.
19. Органолептичний метод визначення якості базується на:
а) оцінці рівня якості за допомогою стендових випробувань і приладових вимірів;
б) розрахунку інтегрального показника узагальненого рівня якості;
в) використання органів почуттів людини - слуху, зору, смаку, нюху;
г) оцінці рівня якості одиничних виробів із відповідними виробами-еталонами.
20. Диференційований метод визначення якості передбачає:
а) оцінку рівня якості одиничних виробів із відповідними виробами-еталонами;
б) розрахунок інтегрального показника узагальненого рівня якості;
в) оцінку рівня якості за допомогою стендових випробувань і приладових вимірів;
г) використання органів почуттів людини - слуху, зору, смаку,

 
 

Цікаве

Загрузка...