WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

обсягів продаж;
в) уповільнення темпів зростання обсягів продажу товару, прибуток стабілізується або навіть частково зменшується внаслідок додаткових витрат на маркетингові заходи з метою протидії конкурентам і залучення нових покупців;
г) різке скорочення обсягів продажу і зменшення прибутку.
17. Етап спаду в ЖЦТ характеризується:
а) інтенсивним визнанням товару й нарощуванням обсягів продажу, зменшенням витрат на рекламу, появою конкурентів, збільшенням прибутків фірми;
б) високими витратами на виробництво і збут, покупці - новатори, відсутністю конкурентів і прибутків, повільним збільшенням обсягів продаж;
в) уповільненням темпів зростання обсягів продажу товару, стабілізацією прибутку або навіть частковим зменшенням внаслідок додаткових витрат на маркетингові заходи з метою протидії конкурентам і залучення нових покупців;
г) різким скороченням обсягів продажу і зменшенням прибутку.
18. Товар в маркетингу розглядається на ____ рівнях:
а) двох;
б) трьох;
в) чотирьох;
г) жодна з відповідей невірна.
19. До кількісних показників, які характеризують стан ринку відносять:
а) кількість конкурентів;
б) місткість ринку;
в) завантаження транспорту;
г) динаміку чисельності покупців.
20. До якісних показників, які характеризують стан ринку відносять:
а) маркетингові стратегії, що використовуються;
б) структуру потреб;
в) регіональні особливості споживання;
г) кількість покупців.
21. Товарні межі ринку - це:
а) група взаємопов'язаних товарів (товарів однієї споживчої вартості), у межах якої споживач може перейти від споживання одного товару до споживання іншого;
б) регіон зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів у межах одного товарного ринку), який може бути територією держави, області, району, міста (або їх частиною);
в) ринок у межах території області, району, міста;
г) максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях.
22. Територіальні межі ринку - це:
а) група взаємопов'язаних товарів (товарів однієї споживчої вартості), у межах якої споживач може перейти від споживання одного товару до споживання іншого;
б) регіон зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів у межах одного товарного ринку), який може бути територією держави, області, району, міста (або їх частиною);
в) ринок у межах території області, району, міста;
г) максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях.
23. Місткість ринку - це:
а) група взаємопов'язаних товарів (товарів однієї споживчої вартості), у межах якої споживач може перейти від споживання одного товару до споживання іншого;
б) регіон зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів у межах одного товарного ринку), який може бути територією держави, області, району, міста (або їх частиною);
в) ринок у межах території області, району, міста;
г) максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях.
24. Для визначення місткості ринку використовують методи:
а) регресійного аналізу;
б) ланцюгових підстановок;
в) імітації;
г) моделювання.
25. Ринкова частка фірми - це:
а) максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях;
б) питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту;
в) відношення зайнятої фірмою частки ринку до ринкової частки найбільшого конкурента;
г) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів.
26. Відносна ринкова частка фірми - це…
а) максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях;
б) питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту;
в) відношення зайнятої фірмою частки ринку до ринкової частки найбільшого конкурента;
г) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів.
27. Під кон'юнктурою ринку розуміють:
а) максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях;
б) питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту;
в) відношення зайнятої фірмою частки ринку до ринкової частки найбільшого конкурента;
г) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів.
28. Зростаюча товарна кон'юнктура характеризується:
а) відносною стійкістю високих цін і найбільшою активністю споживачів та постачальників;
б) перевищенням попиту над пропозицією та зростанням цін;
в) затоварюванням ринку, зниженням ринкових цін, скороченням кількості укладених договорів купівлі-продажу;
г) низькими цінами і пасивністю суб'єктів ринку.
29. Для високої товарної кон'юнктури характерне:
а) відносна стійкість високих цін і найбільша активність споживачів та постачальників;
б) перевищення попиту над пропозицією та зростання цін;
в) затоварювання ринку, зниження ринкових цін, скорочення кількості укладених договорів купівлі-продажу;
г) низькі ціни і пасивність суб'єктів ринку.
30. Падаюча товарна кон'юнктура характеризується:
а) відносною стійкістю високих цін і найбільшою активністю споживачів та постачальників;
б) перевищенням попиту над пропозицією та зростанням цін;
в) затоварюванням ринку, зниженням ринкових цін, скороченням кількості укладених договорів купівлі-продажу;
г) низькими цінами і пасивністю суб'єктів ринку.
31. Низьку товарну кон'юнктуру характеризують:
а) відносна стійкість високих цін і найбільша активність споживачів та постачальників;
б) перевищення попиту над пропозицією та зростання цін;
в) затоварювання ринку, зниження ринкових цін, скорочення кількості укладених договорів купівлі-продажу;
г) низькі ціни і пасивність суб'єктів ринку.
32. Монополія - це:
а) коли кількасамостійних великих фірм монополізують виробництво та збут певного товару або виду товару;
б) угода, союз, об'єднання невеликої кількості великих підприємств, що зосередили у своїх руках виробництво і збут значної частини продукції в одній або кількох галузях економіки;
в) монопольне становище одного покупця, який має змогу контролювати закупівельну ціну певного товару;
г) коли конкретна фірма або об'єднання є єдиним виробником певних товарів, у яких немає товарів-замінників.
33. Згідно чинного законодавства України монопольним вважається становще на фірми ринку, якщо вона займає:
а) 30% ринку;
б) 35% ринку;
в) 50% ринку;
г) 51% ринку.
34. Картелі - це:
а) об'єднання самостійних у виробничо-господарському та комерційному відношенні підприємств однієї галузі виробництва з метою монопольного панування на ринку й отримання максимального

 
 

Цікаве

Загрузка...