WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

інтеграція;
б) вертикальна інтеграція;
в) поздовжня диверсифікація;
г) зв'язана вертикальна диверсифікація.
14. До форм вертикальної інтеграції належать:
а) повна інтеграція виробничої діяльності;
б) часткова інтеграція;
в) зворотна інтеграція;
г) квазі-інтеграція.
15. Горизонтальна інтеграція передбачає…
а) проникнення підприємств в галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку, або функціональної залежності від основної їх діяльності;
б) процес придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які технологічно входять в процес виробництва;
в) випуск підприємством нових товарів, які технологічно не пов'язані з існуючими, але призначені для існуючих споживачів підприємства;
г) прийняття підприємством рішення про входження галузі, які не мають нічого спільного з його основною діяльністю, а тому немає жодного взаємозв'язку між традиційної та новою продукцією.
16. Латеральна (поздовжня) диверсифікація - це:
а) проникнення підприємств в галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку, або функціональної залежності від основної їх діяльності;
б) прийняття підприємством рішення про входження галузі, які не мають нічого спільного з його основною діяльністю, а тому немає жодного взаємозв'язку між традиційної та новою продукцією;
в) випуск підприємством нових товарів, які технологічно не пов'язані з існуючими, але призначені для існуючих споживачів підприємства;
г) процес придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які технологічно входять в процес виробництва.
17. Якщо туристичне агенство вступає в готельний бізнес, то ним здійснюється:
а) зв'язана вертикальна диверсифікація;
б) концентрична диверсифікація;
в) квазі-інтеграція;
г) латеральна диверсифікація.
18. На етапі впровадження товару на ринок фірма може застосовувати такі маркетингові стратегії:
а) вертикальної інтеграції;
б) інтенсивного маркетингу;
в) повної диверсифікації;
г) пасивного маркетингу.
19. Стратегія інтенсивного маркетингу передбачає:
а) низькі ціни на новий товар поєднуються з великими витратами на стимулювання збуту;
б) високі ціни та низький рівень збутових витрат;
в) високі ціни та великі витрати на стимулювання збуту;
г) раціональне співвідношення низьких цін на товар і незначних витрат на стимулювання збуту.
20. Однією з умов застосування стратегії інтенсивного маркетингу є:
а) більша частина потенційних покупців знає про новий товар;
б) місткість ринку обмежена;
в) компанія враховує можливість конкуренції й прагне виробити у споживачів хороше враження про свій товар;
г) більшість покупців не зможе заплатити високу ціну за товар.
21. Стратегія вибіркового проникнення передбачає:
а) високі ціни та низький рівень збутових витрат;
б) низькі ціни на новий товар поєднуються з великими витратами на стимулювання збуту;
в) високі ціни та великі витрати на стимулювання збуту;
г) раціональне співвідношення низьких цін на товар і незначних витрат на стимулювання збуту.
22. До умов застосування стратегії вибіркового проникнення не відноситься:
а) обмежена місткість ринку;
б) інформованість більшої частини потенційних покупців про новий товар;
в) наявність на ринку товарів-конкурентів;
г) готовність новаторів придбати товар за високу ціну.
23. Стратегія широкого проникнення передбачає:
а) раціональне співвідношення низьких цін на товар і незначних витрат на стимулювання збуту;
б) високі ціни та великі витрати на стимулювання збуту;
в) високі ціни та низький рівень збутових витрат;
г) низькі ціни на новий товар поєднуються з великими витратами на стимулювання збуту.
24. Однією з умов застосування стратегії широкого проникнення є:
а) на ринку обмаль товарів-конкурентів;
б) собівартість продукції зменшується із збільшенням масштабів виробництва і його вдосокналення;
в) більшість покупців готові придбати товар за високу ціну;
г) потенційні покупці недостатньо інформовані про новий товар.
25. Стратегія пасивного маркетингу поєднує:
а) низькі ціни на новий товар поєднуються з великими витратами на стимулювання збуту;
б) високі ціни та великі витрати на стимулювання збуту;
в) високі ціни та низький рівень збутових витрат;
г) раціональне співвідношення низьких цін на товар і незначних витрат на стимулювання збуту.
26. До умов застосування стратегії пасивного маркетингу не належать:
а) велика місткість ринку;
б) згода покупців придбати товар тільки за низькими цінами;
в) потенційні покупці недостатньо інформовані про новий товар;
г) великою є потенційна загроза конкуренції.
27. На стадії зрілості товару підприємство застосовує наступні стратегії:
а) модифікація товару;
б) повної диверсифікації;
в) модифікації ринку;
г) пасивного маркетингу.
28. Дослідницька функція маркетингу в торгівлі включає:
а) пошук додаткових товарних ресурсів;
б) встановлення комерційних зв'язків;
в) вивчення мотивації купівлі і поведінки покупців на ринку;
г) визначення потреб покупців.
29. Однією з функцій маркетингу в торгівлі є управління асортиментом та конкурентоспроможністю товарів і послуг, яка передбачає:
а) вивчення кон'юнктури ринку;
б) дослідження конкурентоспроможності товарів різних виробників;
в) визначення потреб покупців;
г) надання додаткових послуг.
30. Управління збутом та розподілом як функція маркетингу в торгівлі реалізується через:
а) закупівлю товарів з урахуванням споживчих властивостей, цін, конкурентоспроможності товарів;
б) встановлення комерційних зв'язків;
в) стимулювання працівників збуту;
г) надання додаткових послуг.
31. Управління рекламою і стимулювання збуту як функція маркетингу в торгівлі не включає:
а) стимулювання збутових агентів;
б) стимулювання попиту за рахунок надання знижок, подарунків, купонів;
в) відгуки у пресі;
г) надання додаткових послуг.
32. До особливостей товарної політики торговельного підприємства не належать:
а) формування асортименту пов'язане із спеціалізацією фірми;
б) динамічне оновлення товарів;
в) транспортування, складування, формування виробничого асортименту;
г) безпосереднє вивчення поведінки і попиту покупців.
33. Залежно від періоду, на який розробляється програма товарної політики торговельного підприємства, вона може бути:
а) термінова;
б) довгострокова;
в) оперативна;
г) поточна.
34. Програма управління збутом та розподілом товарів включає:
а) формування замовлення для виробників;
б) планування асортиментноїконцепції;
в) планування і здійснення основних і додаткових послуг;
г) закупка товарів.
35. В матриці І.Ансоффа відсутня стратегія:
а) повної диверсифікації;
б) модернізації споживачів;
в) стабілізації позицій;
г) диверсифікації за товарами.
36. В матриці І.Ансоффа використані дві групи показників:
а) життєвий цикл товару і обсяги збуту фірми;
б) товари і ринки;
в) товари і ринкова

 
 

Цікаве

Загрузка...