WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

комбінування.
19. Пошук рішення у напрямках, протилежних прийнятим в аналогічних об'єктах. Який це метод генерування ідеї товару ринкової новизни?
а) асоціювання;
б) еврестичний;
в) інверсії;
г) комбінування.
20. Група товарів, які не потребують від споживача нових поведінкових звичок це…
а) динамічно спадкові новинки;
б) спадкові новинки;
в) принципові новинки;
г) відповіді а, б.
21. Товари, які потребують від споживача несуттєвої зміни поведінки це…
а) динамічно спадкові новинки;
б) спадкові новинки;
в) принципові новинки;
г) відповіді а, б.
22. Товари, які вимагають від споживача суттєво нових схем поведінки:
а) динамічно спадкові новинки;
б) спадкові новинки;
в) принципові новинки;
г) піонерні товари.
23. До якої функції роботи служби маркетингу у концепції товару ринкової новизни відноситься навчання персоналу щодо формування навичок пошуку та відбору комерційно перспективних ідей?
а) до функції забезпечення;
б) до функції реалізації;
в) до функції прогнозування;
г) до функції не відноситься.
24. Здібність людини до формування пошукових ідей під час спостереження за реально існуючим товаром. Який це метод генерування ідеї товару ринкової новизни?
а) асоціювання;
б) еврестичний;
в) інверсії;
г) комбінування.
25. Використання кількості інформації про факти та явища, що сталися раніше. Який це метод генерування ідеї товару ринкової новизни?
а) фактографічний;
б) експертний;
в) асоціювання;
г) "мозкового штурму".
26. До якої функції роботи служби маркетингу у концепції товару ринкової новизни відноситься стимулювання творчої активності співробітників щодо ідей про товар?
а) до функції забезпечення;
б) до функції реалізації;
в) до функції прогнозування;
г) до функції не відноситься.
27. До якої функції роботи служби маркетингу у концепції товару ринкової новизни відноситься розробка та створення нового зразка?
а) до функції забезпечення;
б) до функції реалізації;
в) до функції прогнозування;
г) до функції не відноситься.
28. Творче співробітництво окремих фахівців для вирішення певної проблеми характерне для методу генерування ідеї нового товару, який називають…
а) фактографічним методом;
б) експертним методом;
в) асоціюванням;
г) "мозковим штурмом".
29. До функції забезпечення роботи служби маркетингу у концепції товару ринкової новизни відносяться:
а) комерційні прогнози можливості товару;
б) оцінка перспективних ідей товару ринкової новизни;
в) створення нового зразка;
г) всі варіанти правильні.
30. До функції забезпечення роботи служби маркетингу у концепції товару ринкової новизни відноситься:
а) формування і розвиток інноваційної орієнтації колективу підприємства;
б) систематичне інформаційне забезпечення процесу нововведень;
в) консультації спеціалістів щодо ринкових аспектів інноваційної діяльності;
г) всі варіанти правильні.
31. До функції реалізації роботи служби маркетингу у концепції товару ринкової новизни відноситься:
а) формування і розвиток інноваційної орієнтації колективу підприємства;
б) систематичне інформаційне забезпечення процесу нововведень;
в)консультації спеціалістів щодо ринкових аспектів інноваційної діяльності;
г) комерційна оцінка перспективних ідей товару ринкової новизни.
32. Впровадження нового товару на ринок необхідно здійснювати:
а) як тільки намітився спад об'єму продаж найбільш ходового товару;
б) в залежності від того, чи сформувалася потреба на нього на ринку;
в) на основі результатів ринкових досліджень;
г) правильні всі вищеперераховані відповіді.
33. Що являє собою розробка нового товару?
а) цикл технологічних дій з створення товару;
б) відбір ідей нового товару;
в) розробка моделі нового товару і запуск масового виробництва;
г) комплексний процес, що містить паралельно здійснення технологічних, економічних та маркетингових дій, які мають на меті створення та виведення на ринок нового товару.
34. Перша фаза в процесі створеннянового продукту:
а) управлінський аналіз;
б) конструювання;
в) формування ідей;
г) попередня оцінка та відбір ідей.
35. Всі вказані фактори, крім одного, можуть викликати провал продукту на ринку. Який це фактор?
а) невдало вибраний момент для виходу продукту на ринок;
б) невірне позиціонування;
в) відповідний маркетинговий аналіз;
г) сильна конкуренція.
36. Поняття "переважаючий товар" означає:
а) товар, який займає найбільшу ринкову частку;
б) товар, який займає найбільшу частку у виробництві підприємства;
в) товар диференційований, унікальний, із додатковими перевагами для покупця;
г) немає правильної відповіді.
37. Синергія - це…
а) накопичення енергозапасів;
б) інтеграція торговельного і споживчого маркетингу;
в) реалізація сильних сторін, поєднання технологічного або комерційного маркетингу;
г) немає правильної відповіді.
38. До основних особливостей сучасних НДДКР (науководослідних та дослідно-конструкторських робіт) відносять:
а) збільшення тривалості цього процесу у зв'язку з його ускладненням;
б) подорожчання, зменшення термінів;
в) зменшення ризику здійснення НДДКР;
г) всі відповіді вірні.
39. На якому з етапів процесу розроблення нового товару приймають рішення щодо його конструкції, технології виробництва, матеріалів, з яких його виготовлятимуть:
а) генерації ідей;
б) розроблення концепції товару та її перевірка;
в) розроблення товару;
г) комерційного виробництва.
40. Які із вказаних факторів важливі для успіху товару на ринку:
а) переваги, які пропонує продукт;
б) маркетингові переваги;
в) правильна сегментація та позиціонування;
г) всі вищеперераховані фактори.
Тема 7: Товарні марки, упаковка, кодування товару
1. Товарна марка - це:
а) слово (літера) або група слів (літер), які можуть бути вимовлені;
б) ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і їх диференціації від товарів і послуг конкурентів;
в) фірмове ім'я, фірмовий знак, торговий образ, що захищені юридично;
г) всі відповідні вірні.
2. До складових товарної марки не відносять:
а) фірмове ім'я;
б) фірмовий знак;
в) торговий образ;
г) бренд.
3. Фірмове ім'я - це…
а) слово (літера) або група слів (літер), які можуть бути вимовлені;
б) символ, малюнок чи відмінний колір, позначення;
в) персоніфікована товарна марка;
г) фірмове ім'я, фірмовий знак, торговий образ, що захищені юридично.
4. Який строк дії свідоцтва на державну реєстрацію знаків для товарів і послуг?
а) один рік;
б) три роки;
в) десять років;
г) п'ять років.
5. Державним органом в Україні щодо забезпечення правової охорони знаків на товари та послуги є…
а) Держпатент України;
б) ЄАН-України;
в) Держстандарт України;
г) Відповідне міністерство.
6. Які

 
 

Цікаве

Загрузка...