WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат

Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” - Реферат


Навчальні тести з відповідями з курсу "Маркетингова товарна політика"
ВСТУП
Перехід до ринкової економіки, разом із значними перевагами, призводить до ускладнення умов діяльності вітчизняних підприємств, котрим доводиться протистояти конкурентам. Створення і реалізація товару, відповідного вимогам ринку, супроводжується прийняттям низки досить складних рішень, які у сукупності забезпечують підприємству не тільки прибутковість, а й конкурентну перевагу. Маркетингова товарна політика охоплює інструменти і заходи по формуванню конкурентоспроможної товарної пропозиції, управління асортиментом, позиціонування і мерчандайзинг, сервісну діяльність. Зважена і послідовна товарна політика виробника закладає фундамент його ринкового успіху внаслідок дійового задоволення потреб, формує привабливий імідж виробника і конкурентні переваги, надовго залучає увагу і приязнь споживачів.
Виходячи з цього, сучасні спеціалісти, готуючи себе до успішного ведення професійної діяльності, повинні грунтовно засвоїти принципи маркетингового дослідження ринку товарів та послуг, навчитися аналізувати потреби ринкових сегментів, розробляти й впроваджувати на ринок товари, здатні задовольняти ці потреби краще, ніж це роблять товари конкурентів.
Одним із шляхів глибокого засвоєння знань з дисципліни "Маркетингова товарна політика" є самостійна підготовка до семінарських і практичних занять, заліків та індивідуальних завдань з використанням тестів.
Навчальні тести сприяють більш повному розкриттю здібностей студентів, краще забезпечують формування зацікавленості до курсу, активізують мислення, виробляють вміння самостійно здобувати знання, спонукають студентів регулярно працювати з літературою, шукати і знаходити правильні відповіді. На запропоновані тести студент може дати правильну відповідь лише за умови глибокого засвоєння пройденого матеріалу.
Використання навчальних тестів з курсу дозволяє суттєво зменшити витрати часу і праці викладача для контролю знань студентів, індивідуалізувати навчання, оцінити знання кожного студента. Тестування може проводитись за допомогою комп'ютерів.
Рівень знань студентів оцінюється таким чином:
"відмінно", якщо правильні відповіді становлять не менше 90% від загального обсягу матеріалу;
"добре" - не менше 80%;
"задовільно" - не менше 70%.
Студенти, які в процесі контролю знань одержали незадовільні оцінки, повторюють вивчення питань з тем курсу самостійно або за допомогою консультації викладача до повного їх засвоєння.
Для успішного складання тестів студентам необхідно, крім рекомендованої викладачем основної літератури, самостійно вивчати законодавчі та нормативні акти, а також інші літературні джерела.
Тема 1: Товарна політика підприємств маркетингової орієнтації
1. Товар - це:
а) все те, що здатне задовільнити потреби споживачів;
б) все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу;
в) матеріальні об'єкти, послуги, які характеризуються сукупністю властивостей, здатних задовольнити бажання потенційних покупців;
г) всі твердження вірні.
2. Маркетингова товарна політика - це:
а) складова господарської діяльності підприємства;
б) визначений курс дій, принципи поведінки підприємства на товарному ринку;
в) сукупність засобів впливу на споживача за допомогою товару;
г) систему дій підприємства для визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широкої можливості їх вибору.
3. Споживчий маркетинг покликаний…
а) задовольняти стиль життя, звички, потреби споживачів і впливати на них;
б) задовольняти стиль життя, звички, потреби споживачів і впливати на них через торговельну мережу;
в) залучати і зберігати тих споживачів у вибраних ринкових сегментах, котрі забезпечують стабільний фінансовий стан підприємства в поточний моменті в перспективі;
г) визначати місце товару на ринку, задовольняти конкретного потенційного споживача товарами й надавати широку можливість їх вибору.
4. Торговельний маркетинг спрямований на…
а) задоволення стилю життя, звичок, потреб споживачів;
б) задоволення стилю життя, звичок, потреб споживачів і вплив на них через торговельну мережу;
в) залучення і збереження тих споживачів у вибраних ринкових сегментах, котрі забезпечують стабільний фінансовий стан підприємства в поточний моменті в перспективі;
г) визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами й надання широкої можливості їх вибору.
5. Основними характеристиками споживчого маркетингу є:
а) створення "зразка" товарного знаку;
б) сегментація ринку;
в) стимулювання попиту споживача;
г) реклама.
6. До основних характеристик торговельного маркетингу належать:
а) позиціонування торговельного знаку;
б) стимулювання торговельних агентів;
в) стимулювання попиту споживачів;
г) організація продажу товару.
7. Серед зовнішніх факторів формування товарної політики розрізняють:
а) позицію товару;
б) бажання споживачів;
в) маркетингову асортиментну концепцію фірми;
г) стан конкуренції.
8. До внутрішніх факторів формування товарної політики належать:
а) позиція товару;
б) система пільг у кредитуванні;
в) бажання споживачів;
г) імідж фірми.
9. Диверсифікація - це:
а) розповсюдження господарської діяльності на нові сфери;
б) процес придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які технологічно входять в процес виробництва;
в) проникнення підприємств в галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку, або функціональної залежності від основної їх діяльності;
г) створення альянсів між компаніями, які зацікавлені в інтеграції без переходу прав власності.
10. Вертикальна інтеграція - це:
а) проникнення підприємств в галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку, або функціональної залежності від основної їх діяльності;
б) процес придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які технологічно входять в процес виробництва;
в) випуск підприємством нових товарів, які технологічно не пов'язані з існуючими, але призначені для існуючих споживачів підприємства;
г) прийняття підприємством рішення про входження галузі, які не мають нічого спільного з його основною діяльністю, а тому немає жодного взаємозв'язку між традиційної та новою продукцією.
11. До типів вертикальної інтеграції належать:
а) пряма інтеграція;
б) конгломерантна інтеграція;
в) інтеграція латеральна;
г) квазі-інтеграція.
12. Квазі-інтеграція передбачає, що підприємство:
а) виготовляє частину продукції самостійно, а частину закуповує у інших підприємств;
б) приєднує функції, які раніше виконували постачальники;
в) входить до складу альянсів, які зацікавлені в інтеграції без переходу прав власності;
г) приєднує функції, якіраніше виконувати дистриб'ютори.
13. Якщо підприємство, яке спеціалізується на виготовленні напоїв, починає виготовлювати тару для напоїв, то ним здійснюється:
а) горизонтальна

 
 

Цікаве

Загрузка...