WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарні марки, упаковка, кодування товару - Реферат

Товарні марки, упаковка, кодування товару - Реферат

емоційну вигоду: "У цьому автомобілі я почуваюся поважним і респектабельним".
" Цінність. Крім того, марка також містить інформацію про систему цінностей покупця. Скажімо, покупець автомобіля Mercedes цінує в ньому відмінні експлуатаційні якості, безпеку і престиж. Маркетологи, якізаймаються розробкою торгових марок, мають виокремити конкретні групи покупців автомобілів, чиї цінності збігаються з пропонованим пакетом переваг.
" Індивідуальність. Крім зазначеного, торгова марка є відображенням індивідуальності. Так, покупці можуть уявити собі автомобіль Mercedes в образі процвітаючого представника управлінської ланки середнього віку. При цьому марка залучатиме тих покупців, чиє справжнє (чи бажане) самовідчуття відповідає образу, створюваному маркою.
Важливим питанням використання товарної марки є оцінка її вартості, яка визначається за формулою:
ВТМ = РВ - ВК,
де ВТМ - вартість торгової марки;
РВ - ринкова вартість фірми;
ВК - власний капітал.
Існує проблема побудови оптимальної системи управління маркою. Деякі підприємства використовують трьохрівневу організаційну структуру управління товаром.
На першому рівні здійснюється управління маркою - менеджери марок відповідають за прибутковість конкретної марки, її позиціонування, виявлення цільових сегментів, визначення цінової політики, рекламу і розподіл.
На другому рівні реалізується управління товарною категорією - менеджери товарних категорій відповідають за прибутковість усіх марок, що входять у товарну категорію, і це дозволяє координувати їх розвиток і виключає "канібалізм".
На третьому рівні розробляють рішення щодо товарного асортименту: проводять оцінку всіх товарних категорій, що входять в асортимент фірми, і розподілу ресурсів між ними. Такі рішення вже приймають менеджери компанії, відповідальніст за стратегічні розробки.
Товарний знак
Товарний знак - це товарна марка (або її частина), що зареєстрована в установленому порядку у відповідних державних органах і має юридичний захист. Товарний знак є об'єктом промислової власності, його юричний захист здійснюється на основі Законів України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (1993 р.) та "Про захист економічної конкуренції" (2001 р.), а офіційну реєстрацію товарних знаків виконує Департамет інтелектуальної власності у складі Міносвіти і науки України.
В Україні Закон "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" набув чинності 1 липня 1994 року.
Державний комітет України з питань інтелектуальної власності (Держпатент України) забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони знаків в Україні, приймає до розгляду заявки, здійснює їх експертизу та державну реєстрацію знаків, публікує офіційні відомості, видає свідоцтва, а також виконує інші функції з питань інтелектуальної власності, які затверджені Кабінетом Міністрів України.
Правова охорона надається знаку, який не суперечить інтересам суспільства, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінація, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.
Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Держпатенту.
Не набувають правової охорони позначення, які зображують:
ў державні герби, прапори та емблеми;
ў офіційні назви держав;
ў емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
ў офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
ў нагороди та інші відзнаки.
Такі позначення можуть бути включені до знака елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.
Не набувають правової охорони також позначення, які:
ў не мають розрізняльної здатності;
ў є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
ў вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
ў є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
ў є загальнодержавними символами і термінами.
Ці позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.
Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Держпатенту заявки щодо однорідних товарів і послуг; найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями; сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.
Не реєструються як знаки позначення:
ў товарні марки, права на які належать в Україні іншим особам;
ў назви відомих в Україні творів науки, літератури та мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
ў прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, потртрети відомих в Україні осіб без їх згоди.
Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Держпатенту України заявку. Заявка подається на один знак. Заявка складається українською мовою і містить:
" заяву про реєстрацію знака;
" зображення позначення, що заявляється;
" перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків.
У заяві про реєстрацію знака необхідно зазначити заявника (заявників) та його адресу. Якщо завник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний: заявити про це і зазначити в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить; подати в заявці кольорові зображення зазначеного знака.
Товарні знаки дозволяють:
" Відрізнити одне підприємство від іншого, співставити товар з його виробником,

 
 

Цікаве

Загрузка...