WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетинг товарів ринкової новизни - Реферат

Маркетинг товарів ринкової новизни - Реферат


Реферат на тему:
Маркетинг товарів ринкової новизни
ПЛАН
1. Джерела придбання засобів для створення товару ринкової новизни.
2. Творчі методи генерування ідеї про створення товарів ринкової новизни.
3. Причини провалу товарів ринкової новизни.
Рекомендована література: 9; 11; 17; 20; 24; 28; 30; 31; 41; 42; 49.
1. Джерела придбання засобів для створення товару ринкової новизни.
Як відомо, створення нового товару неможливо без інвестицій. Основними питаннями розробки плану інвестування є:
" Скільки необхідно коштів для створення нового продукту?
" Звідки одержати ці кошти?
" Коли чекати на повне повернення вкладених коштів та одержання інвесторами доходу від них?
Можливими джерелами інвестування нового товару можуть бути:
" використання власних засобів;
" залучення засобів партнерів;
" фінансування через кредити;
" звернення до лізингової фірми.
2. Творчі методи генерування ідеї про створення товарів ринкової новизни.
Ідеї нових товарів виникають у дослідних лабораторіях і конструкторських бюро на підставі інтерв'ю, опитувань споживачів, огляду аналогічних товарів на виставках або ярмарках, звітів та пропозицій торгових агентів, тенденцій розробки нових виробів фірмами-конкурентами, аналізу інформації постачальників та патентної інформації, вивчення думок експертів, оцінки власних переваг та слабкостей. Розробляючи ідею товару необхідно керуватися вимогами якнайбільшої безпеки, економічної доцільності та повної відповідності функції виробу умовам навколишнього середовища. Процес творчої діяльності рухається послідовно - від підготовки, задуму, пошуку до реалізації. Усі стадії творчого процесу генерування ідей базуються на інформаційному, технічному та методичному забезпеченні. Інформаційне забезпечення становить база знань, результати прогнозів, вивчення патентів та стандартів. Методичне забезпечення базується на способах розв'язування творчих, стандартизаційних та оптимізаційних завдань. Технічне забезпечення пов'язане із застосуванням обчислювальної техніки, програмно-технічних комплексів та систем автоматизованого проектування.
Ідеї нових товарів виникають або в процесі цілеспрямованого пошуку, або випадково. Цілеспрямований пошук ідей нового товару грунтується на використанні загальних мметодів науково-технічної діяльності: прогностики, логістики, інверсії та комбінування.
До найпоширеніших методів прогностики належать фактографічні та експертні. Фактографічні методи передбачають використання кількісної інформації про факти та явища, що є вже відомими (фактографічну інформацію може бути зафіксовано на будь-яких носіях). Ці методи розділяються на:
1) статистичні (прогнозна екстраполяція, регресійний аналіз);
2) аналогій (математичних, історичних);
3) випередження (аналіз динаміки науково-технічної інформації, прогнозування рівня техніки).
Експертні (інтуїтивні) методи передбачають використання для генерування ідей висококваліфікованих фахівців відповідної галузі (рис.6.2.).
Рис.6.2. Класифікація методів прогностики
Логістичними вважаються методи асоціювання та генерації ідей. Асоціювання ідей базується на сукупності використання можливостей органів чуття людини (слуху, зору, дотику) та її розумових здібностей для формування пошукових ідей під час спостереження та визначення об'єкта, що реально існує. Людина здатна "відійти" від реального об'єкта і створити в уяві інший, що відрізняється від наявного певними ознаками.
Генерування ідей базується на систематизації та логічному аналізі даних конкретного товару для створення уявлення про можливості його розвитку в майбутньому. Процес генерування ідей здійснюється з допомогою методів "мозкового штурму", еврестичних методів, а також методів аналогії.
Метод "мозкового штурму" - це сукупність засобів отримання нових ідей з допомогою творчої співпраці фахівців для розв'язання конкретної проблеми.Передумовою успішної діяльності групи є концентрування уваги її співробітників виключно на проблемі, що розглядається, а також незалежність думок і вільний виклад ідей кожним. Зрозуміло, що повністю виключається будь-який тиск на кожного учасника творчого колективу. Навпаки, схвалюються спроби розвитку ідей своїх колег, спроби побудувати одну ідею за допомогою іншої, комбінування ідей у різних сполученнях. Кращі результати досягаються тоді, коли група працює у складі п'яти-десяти осіб протягом обмеженого часу (одна - дві години).
Еврестичні методи базуються на асоціативних здібностях, інтуіції та здатності людини керувати мисленням. До таких методів належать різні правила та рекомендації, що допомагають розв'язувати задачі без попереднього оцінювання результатів. Найпоширенішими еврестичними методами є методи аналогії та інверсії.
Методи аналогії використовують природне прагнення людини відтворювати у виробах особливості предметів, процесів та явищ довкілля, а також розумові здібності і фізичні можливості власного організму. Наприклад, птах - літак, кібернетичний устрій - її мозок. У сучасній класифікації метод аналогії має багато різновидів: репродукції, пристосування, копіювання, прецеденту, конструктивної подібності, реінтеграції, біохімії, біомеханіки, біокібернетики. У найбільшому узагальненні еврестичні методи аналогії залежно від специфіки об'єкта наслідування поділяють на два класи: методи наслідування об'єктів неживої природи; методи наслідування об'єктів живої природи.
У генерації ідей нових товарів суттєву роль відіграють методи інверсії (від лат. переставлення). Вони передбачають пошук рішень у напрямках, що відрізняються або є цілком протилежними використаним в аналогічних об'єктах. Для вирішення інноваційних завдань використовується інверсія робочих та конструкційних матеріалів, форми об'єкта. Так, метод інверсії форми об'єкта сприяє переходу від традиційних до нових, нетрадиційних форм зі зміною в такий спосіб експлуатаційних можливостей - катер на підводних крилах, літак зі змінною геометрією крила.
Одним із найсучасніших способів генерування ідей є метод комбінування. Він базується на системному аналізі головних ознак виробу (параметрів, складових елементів і зв'язків між ними). Це уможливлює синтезування нових технічних рішень товару, що виробляється, і його можливих перспективних різновидів. Комбінування доцільно

 
 

Цікаве

Загрузка...