WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетинг товарів ринкової новизни - Реферат

Маркетинг товарів ринкової новизни - Реферат

дозволяє досягати позиції лідера ринку.
Можливий і так званий "гібридний" підхід, за яким підприємство інколи впроваджує інновації принципового характеру, а постійно займається новими товарами відповідно основній діяльності. Така комбінація двох стратегічних напрямківпотребує дуже значних ресурсів.
2.Функції служби маркетингу у концепції створення товару ринкової новизни.
Концепція товару ринкової новизни - це науково обґрунтована уява про створення та ринкові можливості товару.
В такій ситуації важливого значення набуває служба маркетингу, яка проводить свою діяльність в 2-х напрямках:
1. функціонального забезпечення - полягає в:
1.1. формування і розвиток інноваційної орієнтації колективу підприємства:
" навчання персоналу, формування навичок пошуку та відбору комерційно-перспективних ідей;
" залучення персоналу підприємства до організації експертної оцінки нововведення;
" стимулювання творчої активності співробітників.
1.2. Систематичне інформаційне забезпечення процесу нововведення:
" про потенційних споживачів, їх потреби і переваги;
" про конкуруючі товари, рівень їх конкурентоспроможності;
" про галузеві тенденції;
" розробка аналітико-оціночних матеріалів.
1.3. Консультації спеціалістів щодо ринкових аспектів інноваційної діяльності:
" комерційні прогнози можливості нового товару.
2. функції реалізації:
комерційна оцінка та вибір перспективних ідей нового товару;
розробка концепції нового товару;
розробка та створення нового зразка.
Маркетологи беруть участь у маркетинговому забезпеченні інноваційної діяльності на всіх етапах створення нового продукту:
1. на етапі оцінювання та відбору перспективних ідей нових товарів експертна група, що складається із маркетологів проводить роботу в напрямках:
" вивчення ринкових потреб;
" вивчення складу потенційних покупців та сегментування ринку;
" перспективи розвитку ринкових потреб;
" дослідження відповідності нового продукту галузевим тенденціям;
2. на етапі розробки концепції нового товару визначаються:
" цільовий сегмент ринку;
" вимоги до головних параметрів виробу;
" головні переваги нового продукту над товарами аналогами та товарами-замінниками;
" можливі зміни і розвиток системи збуту нового товару;
" загальні витрати на розробку, виробництво та збут нової продукції.
Для створення товарів, концепції яких є найперспективнішими з комерційного погляду, відкривається фінансування. Надалі служба маркетингу здійснює періодичне оцінювання новації, постійно уточнює і коригує обсяги виробництва й цінові параметри товару, вивчає можливості його спеціалізації або універсалізації. Це дає змогу своєчасно передбачити безперспективність товару й уникнути комерційного провалу на ринку.
3. Етапи розробки товару ринкової новизни.
Розробка товару ринкової новизни складається з наступних етапів:
1. Генерація ідей - виникнення ідеї про товар на основі:
ў вивчення потреб споживачів;
ў дослідження недоліків продукції;
ў вивчення думки експертів.
Розрізняють наступні методи генерування ідеї:
1) Прогностичні:
" фактографічні - використання кількісної інформації про факти та явища, що сталися раніше;
" експертні.
2) Логістичні:
" асоціювання - здатність до формування пошукових ідей під час спостереження за реально існуючим товаром;
" мозковий штурм - творче співробітництво окремих фахівців для розв'язання певної проблеми;
" евристичні - здатність інтуїції та здатність людини керувати мисленням.
3) Інверсії - пошук рішення у напрямках, протилежних прийнятим в аналогічних об'єктах.
4) Комбінування - системний аналіз головних ознак виробу.
2. Оцінка ідеї за наступними показниками:
" потенційний прибуток;
" конкуренція;
" рівень інвестицій;
" ступінь ризику;
" маркетингові характеристики нового товару;
" можливі товарні марки;
" виробничі характеристики;
" трудові та матеріальні ресурси;
" ціна.
3. Перевірка концепції на основі опитування споживачів.
4. Аналіз економічної доцільності випуску нової продукції:
ў прогнози попиту (співвідношення обсягів продажу й цін; темпи збільшення збуту; сезонність; інтенсивність каналів збуту);
ў прогнози витрат (загальні й відносні витрати; використання наявних потужностей і ресурсів; співвідношення початкових і поточних витрат; оцінка майбутніх витрат матеріально-технічних ресурсів; економія за умов масового виробництва; потреби каналів збуту; очікувана окупність);
ў стратегія конкурентів (потенційні конкуренти; показники частки компанії та її конкурентів на ринку; слабкі та сильні сторони конкурентів);
ў прогноз прибутковості (час покриття початкових витрат; прогнозний прибуток; контроль за цінами; ризик);
ў необхідні інвестиції (інжиніринг, патентний пошук, розробка продукції, випробування);
ў прогноз ризику одержання негативного результату від введення товару ринкової новизни на масовий ринок.
5. Розробка продукту - перетворення ідеї у фізичну форму:
" визначення базової маркетингової стратегії;
" конструювання торгової марки, упаковки;
" вибір типу та якості матеріалів.
6. Попередній аналіз можливостей виробництва та збуту:
ў джерела інвестування;
ў джерела постачання матеріалів;
ў достатність виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів для освоєння товару.
7. Виробництво зразків товарів.
8. Ринкове тестування:
" вибір ринкового сегмента;
" пробний маркетинг.
Випробування дослідних зразків відбувається спочатку на стендах виробника, потім у реальних умовах експлуатації споживачем. Як правило, під випробуванням розуміють експериментальне визначення (оцінювання, контроль) кількісних та якісних характеристик об'єкта та їхніх змін унаслідок впливу реальних умов експлуатації. На підставі отриманих даних здійснюється доробка товару. До початку повномасштабного виробництва й реалізації продукції деякі фірми практикують пробний маркетинг. Його мета - оцінити продукцію і попередньо перевірити маркетингову діяльність в реальних умовах. Це ефективний захід, але дещо небезпечний з огляду на конкурентів. Часто спостереження за пробним маркетингом дає змогу конкурентам, обминувши стадію випробування, наздогнати фірму-новатора.
9. Розвиток виробництва та збут - детальний план виробництва нового товару та його збут на масовому ринку.
На цьому етапі розробляється детальний план виробництва нового товару. Досліджуються джерела постачання матеріалами, компонентами, обладнанням, готуються робочі креслення, здійснюється запуск товарів у виробництво.

 
 

Цікаве

Загрузка...