WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Конкурентоспроможність товарів (науковий реферат) - Реферат

Конкурентоспроможність товарів (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат:
Конкурентоспроможність товарів
ПЛАН
1. Складові конкурентоспроможності товару і її місце у системі маркетингу.
2. Методологія оцінки конкурентоспроможності товару.
3. Управління конкурентоспроможністю товару.
Ключові поняття теми:
" конкурентоспроможність товару;
" якість;
" ціна;
" корисність;
" ціна споживання.
Рекомендована література:
6; 20; 24; 26; 30; 32; 41; 42; 45; 46; 52.
?
1. Складові конкурентоспроможності товару і її місце у системі маркетингу
В ринкових умовах проблема підвищення конкурентоспроможності товарів має першочергове значення. Конкурентоспроможність товарів - вирішальний чинник комерційного успіху підприємництва в умовах конкуренції, який визначає можливість конкурувати на певному товарному ринку. Конкурентоспроможність товарів є одним з показників конкурентоспроможності підприємства в цілому. Вона характеризує здатність товару бути придбаним на ринку серед товарів-конкурентів.
Отже, конкурентоспроможність товару - це сукупність характеристик, що відрізняють його від товарів-аналогів за ступенем задоволення конкретних потреб індивідуального споживача, а також за рівнем витрат на його купівлю та подальше використання.
Розглянемо складові конкурентоспроможності товару (рис.4.1.):
Рис. 4.1. Складові конкурентоспроможності товарів
Конкурентоспроможність товару має ряд особливих властивостей:
1. визначається тільки у порівнянні з товарами конкурентів;
2. визначається тільки тими властивостями, які становлять помітну зацікавленість для споживачів;
3. особлива увага приділяється зниженню ціни споживання;
4. оцінка рівня конкурентоспроможності передбачає порівняння як однорідних, так і не однорідних товарів;
5. як ринкова категорія має динамічний та змінний характер.
Технічні параметри конкурентоспроможності (показники якості) та їх класифікація
Основною характеристикою технічних параметрів (показників якості) товару є його корисність - це сукупність властивостей, що обумовлюють здатність задовольняти визначені потреби відповідно до призначення товару.
До технічних параметрів конкурентоспроможності належать:
" параметри призначення;
" ергономічні параметри;
" естетичні параметри;
" нормативні тощо.
Параметри призначення характеризують технічні властивості товару, що визначають основні сфери його застосування та функції, які він має виконувати. Вони відбивають сутність корисного ефекту, що досягається завдяки застосуванню даного товару в конкретних умовах споживання.
Параметри призначення поділяють наступним чином:
а) класифікаційні - визначають належність товару до певного класу продукції; вони використовуються для оцінки рівня конкурентоспроможності лише на етапі вибору сфери застосування виробу й товарів-конкурентів, а отже, є лише базою для подальшого аналізу.
Приклади розглянутих параметрів:
" пасажиромісткість (для легкових автомобілів, автобусів, літаків);
" вантажопідйомність (для вантажівок, вертольотів, літаків);
" швидкість, потужність (для різних типів двигунів, електротехнічних пристроїв).
б) технічної ефективності - характеризують прогресивність технічних рішень, використаних у процесі виготовлення товару. Дані параметри застосовують безпосередньо при оцінюванні конкурентоспроможності.
До них, наприклад, зараховують:
" продуктивність верстата;
" обсяг інформації, що опрацьовується за одиницю часу.
в) конструктивні застосовують для характеристики основних проектно-конструкторських рішень, використаних у процесі створення товару, його складу й структури, розмірів, маси тощо.
Ергономічні параметри характеризують товар щодо його відповідності властивостям людського організму у процесі виконання ним трудових операцій та взаємодії з цим товаром. Вони класифікуються так:
" гігієнічні;
" антропометричні;
" фізіологічні;
" психофізіологічні;
" психологічні.
Естетичні параметри характеризують:
ў інформаційну виразність;
ў раціональність форми;
ў цілісність композиції;
ў досконалість виробничого виконання продукції;
ў стабільність товарного вигляду.
Вони використовуються для моделювання зовнішнього сприйняття товару і мають відбивати саме ті його властивості, які є для споживача важливими. Тому набір естетичних параметрів та їх ранжування за ступенем значущості можуть мінятися залежно від виду товару й групи покупців, для яких він призначений.
Нормативні (регламентовані) параметри призначені для оцінки відповідності товару стандартам і нормам законодавства, що регламентує рівень деяких параметрів товару, і встановлюють обов'язкові межі, нижче яких ці параметри не ожуть перебувати.
У разі невідповідності товару діючим стандартам і нормам його не можна буде використати для задоволення потреби, а тому для покупця він не має споживчої вартості.
Кожний технічний параметр має певне значення, виражене в тих чи інших одиницях (наприклад, потужність, розмір, точність тощо). Для кількісної оцінки конкурентоспроможності товарів використовують одиничний, комплексний та інтегральний показники:
одиничний - визначається оцінкою окремих показників. Наприклад, показник надійності, показник ринкової новизни товару;
комплексний - визначається оцінкою сукупності одиничних показників. Наприклад, показник якості, ринковий показник;
інтегральний - визначається оцінкою сукупності комплексних показників.
Саме інтегральний показник свідчить про загальний рівеь конкурентоспроможності.
Економічні показники конкурентоспроможності
Усі показники, що належать до даної категорії, мають вартісну основу. Вони визначають рівень окремих елементів ціни споживання; тобто витрат покупця, пов'язаних з придбанням та експлуатацією товару.
Економічні параметри (цінові показники) складають ціну споживання. Ціна споживання обчислюється за формулою
Bi = Цп + Qi - Зв ,
де Ві - витрати на придбання права власності на товар; Цп - ціна товару; Qi - витрати споживання і-го виду; n - кількість видів витрат за час використання товару; Зв - залишкова вартість товару.
Ціна споживання може бути вищою за ціну товару, тому найбільш конкурентоспроможним є не той товар, що пропонують за мінімальну ціну на ринку, а той, у якого ціна споживання є мінімальною протягом строку його служби у споживача.
Витрати, пов'язані з експлуатацією товару, складаються з витрат на забезпечення виконання товаром його функцій (тобто на створення корисного споживчого ефекту), а також з витрат на відновлення його корисних властивостей.
Перші складаються з витрат на транспортування товару до місця його використовування, на зберігання, установлення, освоєння, обслуговування.ю забезпечення паливом та енергією тощо; другі - з витрат на його ремонт у період експлуатації.
2. Методологія оцінки конкурентоспроможності товару.
Забезпеченняконкурентоспроможності продукції на необхідному рівні обумовлює необхідність її кількісної оцінки. При оцінюванні конкурентоспроможності товару можна використовувати різні методи.
1. Метод порівняння з базовим зразком.
Залежно від мети оцінки конкурентоспроможності товару, як зразок для порівняння може бути аналогічний товар, який

 
 

Цікаве

Загрузка...