WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Якість як складова конкурентоспроможності товарів - Реферат

Якість як складова конкурентоспроможності товарів - Реферат

хараактеристики товару або послуги;
" особливості - додаткові характеристики;
" відповідність - наскільки добре відповідає товар очікуванням споживачів;
" термін служби - корисне життя товару;
" відчувана якість - непряма оцінка якості;
" післяпродажне обслуговування - опрацювання скарг або контроль задоволення споживача.
2. Проблеми підтримання якості продукції у ринкових умовах
Система якості охоплює всі стадії життєвого циклу товару, який у міжнародних стандартах ISO 9004 подається як петля якості із включенням таких елементів:
ў Маркетинг, пошуки і вивчення ринку;
ў Проектування і (або) розробка технічних вимог; розробка товару;
ў Матеріально-технічне постачання;
ў Підготовка і розробка виробничих процесів;
ў Виробництво;
ў Контроль, проведення випробувань і обслуговування;
ў Упаковка і збереження;
ў Реалізація і розподіл товару;
ў Монтаж і експлуатація;
ў Технічна допомога в обслуговуванні;
ў Утилізація після використання;
ў Маркетинг, пошук і вивчення ринку.
Аналіз елементів петлі якості показує, що управління якістю починається і закінчується маркетингом. Отже, маркетинг грає важливу роль у системі якості. Виходячи з цього на етапі підготовки виробництва служба маркетингу підприємства повинна:
" аналізувати потреби покупців (дійсні і передбачувані) і займатися розробкою планів виробництва нових товарів;
" подавати свої пропозиції щодо нових товарів із врахуванням перспективних показників якості;
" розробляти пропозиції стосовно методів випробувань нових товарів і проведення дослідницьких робіт;
" вивчати особливості експлуатації конкретних товарів;
" спілкуватися із споживачами при виборі конкретного нового товару, а також при проведенні досліджень;
" працювати за каталогами, інструкціями із експлуатації, посібниками із ремонту й обслуговування;
" приймати участь у рішенні проблем, пов'язаних із забезпечення якості;
" керуватися у своїй діяльності перспективними планами реалізації продукції;
" організовувати навчання і підготовку торгового персоналу фірми і дилерів, працівників служби сервісу;
" вести переговори з представниками фірм, зацікавлених у закупівлях нових виробів.
На етапі забезпечення якості в процесі реалізації товару всі співробітники фірми, зайняті в сфері торгівлі і системі розподілу, повинні навчатися методам управління якістю. При цьому служба маркетингу вирішує наступні завдання:
" вивчення вимог споживача і задоволення їх шдяхом пропозиції відповідних товарів;
" участь у рішенні проблем, пов'язаних із технічним обслуговуванням та експлуатацією;
" виявлення причин, що спонукають покупця до придбання конкретних товарів;
" контроль за станом товарів при збереженні і реалізації із метою виявлення можливого погіршення їх якісних характеристик;
" аналіз причин появи браку, виявленого у процесі підготовки до продажу і самого продажу;
" дотримання термінів постачання і недопущення їх порушень, що негативно позначається на споживачах;
" рішення проблем, пов'язаних із маркіруванням, упакуванням, транспортуванням і збереженням.
На етапі забезпечення якості після реалізації товарів, служба маркетингу:
" здійснює контроль за реалізацією нових товарів і аналізує одержану інформацію;
" встановлює прийнятні гарантійні терміни;
" вступає в контакт із замовниками і посередниками;
" контролює ефективність діяльності пунктів обслуговування, служби сервісу, рівень їх фахової підготовки;
" уточнює інструкції по експлуатації й обслуговуванню;
" забезпечує постачання необхідних комплектуючих деталей і устаткування для обслуговування;
" постійно аналізує ступінь задоволення потреб споживачів.
Існує тісний зв'язок між якістю товарів і послуг, задоволенням споживача і рівнем прибутку компанії. Діяльність маркетологів допомагає компанії визначити і надати високоякісні товари і послуги цільову споживачу за кількома напрямками:
1) основний обов'язок - правильне визначення потреб і вимог покупців;
2) необхідність правильного донесення очікувань та вимог споживачів до творців продукту;
3) контроль правильного і своєчасного оформлення і виконання замовлень;
4) перевірка одержання споживачами необхідних інструкцій і технічної допомоги у використанні продукту;
5) відповідальність за підтримку зв'язків із споживачами і після продажу товарів;
6) акумулювання ідей споживачів по поліпшенню продукції й обслуговування і донесення до відповідних відділів компанії.
3. Стандартизація і сертифікація продукції.
Після другої світової війни у всьому світі поширюються процеси контролю якості, починаючи від розробки і виготовлення товару до періоду експлуатації замовників. Розвивається концепція систем якості і стандартизації процесів, пов'язаних із забезпечення якості. З'являються зовнішні стандарти якості у відношенні споживач-постачальник, вводиться практика аудиторських перевірок якості із боку споживача, починається загальне спрямування на стандартизацію.
Стандартизація - це сукупність дій і заходів, які мають своїм наслідком відсутність відхилень і варіативності у виробах, послугах або процесах; засіб забезпечення сумісності, взаємозамінності, уніфікації, типізації, надійності техніки й інформаційних систем, норм безпеки й екологічних вимог, єдності характеристик і властивостей якості продукції, робіт, процесів і послуг.
Вплив стандартизації на поліпшення якості продукції реалізується, в основному, через комплексну розробку стандартів на сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, устаткування, оснастку і готову продукцію, встановлення стандартів технологічних вимог і показників якості, єдиних мметодів випробувань і засобів контролю.
Стандартний товар виробляється великими партіями ідентичних виробів. Стандартні послуги означають, що кожний споживач або оброблюваний виріб одержить абсолютно і принципово однаковий сервіс. Стандартизація має низку переваг і недоліків.
Перевагою стандартизації вважають взаємозалежність частин виробів і, як наслідок, зменшення вартості виробництва, збільшення продуктивності, спрощення і здешевлення зміни або ремонту у порівнянні з нестандартними, унікальними виробами, скорочення витрат і на проектування. Перевагою стандартизації також є скорочення часу і витрат на навчання персоналу та скорочення термінів проектування виробів. Більш упорядкованими стають виробничі графіки, процеси управління ресурсами виробництва, матеріально-технічне постачання і бухгалтерія.
Головним недоліком стандартизації є скорочення розмаїтості, обмеження числа споживачів, яким адресовано товар, що посилює маркетингові ризики виробника і заохочує конкурентів до диференційованої пропозиції. Вадою стандартизації вважається вірогідність передчасного заморожування (стандартизації) товару виробником в період недосконалості та його

 
 

Цікаве

Загрузка...