WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарна політика підприємства маркетингової орієнтації - Реферат

Товарна політика підприємства маркетингової орієнтації - Реферат


Реферат на тему:
Товарна політика підприємства маркетингової орієнтації
ПЛАН
1. Зміст і завдання товарної політики.
2. Інтеграція споживчого і торговельного маркетингу в товарній політиці підприємства.
3. Диверсифікація товарної політики.
Ключові поняття:
" маркетингова товарна політика;
" споживчий маркетинг;
" торговельний маркетинг;
" диверсифікація;
" матриця Ансоффа..
Рекомендована література:
7; 8; 11; 14; 17; 20; 22; 31; 34; 38; 41; 44; 55; 56.
1. Зміст і завдання товарної політики.
Вибравши ринок для своєї діяльності, підприємство визначає комплекс маркетингових засобів впливу на споживачів. Однією з найважливіших складових маркетингового комплексу є товар. Сукупність засобів впливу на споживачів з допомогою товару пов'язують, як правило, з поняттям товарної політики підприємства.
Існують декілька визначень товарної політики підприємства, зокрема:
маркетингова товарна політика - це...
1. складова господарської діяльності підприємства;
2. визначений курс дій, принципи поведінки підприємства на товарному ринку;
3. сукупність засобів впливу на споживача за допомогою товару.
Останнім часом під маркетинговою товарною політикою розуміють систему дій підприємства для визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широкої можливості їх вибору.
До складових товарної політики відносять:
ў визначення оптимального асортименту товарів та його постійне оновлення;
ў якість продукції;
ў дизайн;
ў розробку і здійснення стратегії упаковки;
ў товарну марку;
ў міру відповідності критеріям споживачів;
ў підтримку конкурентоспроможності товарів;
ў знаходження оптимальних товарних ніш;
ў розробку торговельного знаку;
ў обслуговування товарів (сервіс);
ў надання основних і додаткових послуг з продажу та експлуатації товарів.
Сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні та підтримуванні оптимальної номенклатури товарів, що виробляються та реалізуються, з урахуванням поточних і майбутніх цілей підприємства.
Оптимальна номенклатура має власні характеристики для кожного окремого підприємства і залежить від ринків збуту, попиту, виробничих, фінансових та інших ресурсів. Її зміни визначаються умовами зовнішнього середовища та внутрішніми чинниками розвитку підприємства. Як правило, номенклатура складається:
1) з товарів, що мають попит і успішно реалізуються на ринку;
2) виробів, які потребують модифікування відповідно до вимог споживачів або для запровадження на новий ринок;
3) товарів, що їх треба вилучити з виробництва через невідповідність вимогам покупців;
4) нової продукції, виробництво якої належить освоїти.
Важливою умовою опрацювання оптимальної маркетингової політики є дотримання належних процедур аналізу та прийняття рішень. Останнє передбачає чітке уявлення про мету виробництва, збуту та експорту на перспективу, наявність стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; добре вивчення ринку і дослідження його вимог; знання власних можливостей та ресурсів (дослідних, науково-технічних, виробничих, збутових) та тенденцій їх можливих змін у майбутньому.
Для розв'язання завдань товарної політики на різних господарських рівнях потрібен стратегічних підхід, тобто тривалий розрахований з оглядом на перспективу, курс. Головними тут є два критерії:
1) залучення і збереження тих споживачів у вибраних ринкових сегментах, котрі забезпечують стабільний фінансовий стан підприємства в поточний момент і в перспективі;
2) оцінка можливих варіантів збільшення обсягів загального прибутку.
Одним із центральних завдань товарної політики є її внесок у збереження та розвиток підприємства як соціально-економічної системи. З цього приводу можна назвати три найсуттєвіші цілі підприємства:
" заміщення ресурсів;
" забезпечення гарантій збереження підприємства;
" створення умов для зростання виробництва.
Показниками досягнення цих цілей вважають:
" обсяги збуту;
" покриття і зниження собівартості продукції;
" зростання обсягів виробництва;
" ринкову частку.
2. Інтеграція споживчого і торговельного маркетингу в товарній політиці підприємства.
Виходячи з того, що маркетингова товарна політика складається з елементів споживчого і торговельного маркетингу, розглянемо процес формування МТП (рис. 1.1.):
Рис.1.1. Елементи формування маркетингової товарної політики
Споживчий маркетинг - покликаний задовольняти стиль життя, звички, потреби споживачів і впливати на них. Наприклад, у споживачів формується перевага до торговельного знаку.
Торговельний маркетинг - виконує ті ж функції, що й споживчий маркетинг, але через торговельну мережу. Його основна мета полягає в доведенні товару через торговельну мережу до споживача.
Споживчий маркетинг характеризується:
1. створення "зразка" товарного знаку;
2. позиціонування торговельного знаку;
3. стимулювання попиту споживача;
4. дослідження товару;
5. встановлення споживчої ціни.
Торговельний маркетинг характеризується наступними чинниками:
1. сегментація ринку;
2. стимулювання торговельних агентів;
3. дослідження ринкової частки фірми та конкурентного середовища товарного ринку;
4. встановлення ціни реалізації;
5. транспортування, складування, зберігання товарів;
6. організація продажу товару;
7. торговельна реклама.
Розглянемо зовнішні та внутрішні фактори формування товарної політики.
До зовнішніх факторів формування товарної політики належать:
" бажання споживачів;
" стан конкуренції;
" зміни в зовнішньому середовищі;
" ринкова інфраструктура;
" чинне законодавство.
До внутрішніх факторів формування товарної політики належать:
" позиція товару;
" ціна;
" якість;
" дизайн;
" імідж фірми;
" система пільг у кредитуванні продажу;
" організація після продажного обслуговування;
" маркетингова асортиментна концепція фірми.
3. Диверсифікація товарної політики.
Диверсифікація - це розповсюдження господарської діяльності на нові сфери. Тобто, розширення асортименту вироблених товарів, видів послуг, географічної діяльності.
У вузькому розумінні під диверсифікацією розуміють проникнення підприємств в галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку, або функціональної залежності від основної їх діяльності.
Диверсифікація дає переваги у конкурентній боротьбі, бо збільшує можливості маневрування за умов змінної кон'юнктури, забезпечує стійку позицію на ринку,

 
 

Цікаве

Загрузка...