WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Оцінка і сертифікація продукції та систем якості на підприємстві - Реферат

Оцінка і сертифікація продукції та систем якості на підприємстві - Реферат

n і С визначаються виходячи з наступних умов:
" ризик попадання до замовника (споживача) бракованої продукції не повинен перевищувати певної величини;
" загальна кількість екземплярів, що підлягають контролю як у прийнятих, так і в неприйнятих партіях, має бути мінімальним.
Метод одинарних вибірок найбільш простий і тому найчастіше застосовується в практиці приймального контролю.
Метод подвійних вибірок (двох проб). Алгоритм проведення контролю методом подвійних вибірок поданий на рис. 3. Якщо в першій вибірці обсягом n1 кількість бракованих екземплярів у партії l1 виявиться меншою або рівною деякій вели чині С1, то вся партія об'єктів приймається і друга вибірка не проводиться. При l1 більшому за величину С2, вся партія об'єктів бракується і піддається суцільному контролю.
Кількість бракованих об'єктів у першій вибірці
Число бракованих об'єктів у першої
і другий вибірках
Рис. 3. Схема здійснення приймального контролю
методом подвійних вибірок
У разі, якщо кількість бракованих об'єктів у першій вибірці більша С1, але менша або дорівнює С2, проводиться друга вибірка обсягом n2. Якщо сума бракованих об'єктів у першій l1 і другій l2 вибірках буде менша або дорівнюватиме С2, то вся партія приймається, а при l1 + l2 > С2 - бракується і підлягає суцільному контролю.
Метод подвійних вибірок істотно підвищує впевненість в об'єктивності і надійності контролю.
Статистичні методи попереджувального контролю. Дані методи характеризуються тим, що контроль здійснюється в процесі обробки (технологічного процесу) шляхом перевірки проб, що періодично відбираються (вибірок). За результатами перевірки визначається стан процесу обробки і можливість появи браку. Відома велика, кількість статистичних методів попереджувального контролю, серед яких:
" методи із застосуванням контрольних карт (метод середніх арифметичних і метод індивідуальних значень);
" метод групування або калібрів розподілу;
" метод "п'яти груп якості" та ін.
Широке розповсюдження на практиці отримав один з методів із застосуванням контрольних карт - метод індивідуальних значень. У його основі лежить правило "трьох сигм". Пере вагою цього методу є його простота (через відсутність обрахування узагальнених статистичних характеристик) і наочність (всі результати вимірів наносяться на контрольну кар ту). Розглянемо основні етапи цього методу.
1. Побудова контрольної карти. Для проведення статистичного контролю будується контрольна карта, приклад якої на ведений на рис. .4 [19, с. 135]. На контрольній карті горизонтальними лініями позначаються контрольні межі значення контрольованого параметра якості продукції або технологічного процесу. Побудова контрольної карти здійснюється в такому порядку:
а) будується середня лінія, що відповідає номінальному значенню параметра;
б) за результатами систематичних спостережень за контрольованим параметром визначається його середньоквадратичне відхилення. Якщо технологічний процес контролюється, то це означає, що варіація контрольованого параметра щодо свого номінального значення зумовлюється тільки впливом випадкових факторів і підпорядковується закону нормального розподілу. У цьому випадку імовірність знаходження випадкової перемінної х у межах дорівнює 0,9973. Тому з достатнім ступенем точності можна вважати, що випадкова перемінна х завжди буде лежати в межах .
в) здійснюється побудова двох крайніх ліній, що позначають межі технічного допуску: верхню ( ) і нижню ( ). За цими лініями знаходиться зона браку.
т) будуються дві лінії, що відповідають , які відображають допустиме випадкове розсіювання значень контрольованого параметра: верхній контрольний (попереджувальний) допуск ( ) і нижній ( ).
Шкала
контрольованого
параметра Номер проб та їхня характеристика
1 2 3 4 5
50,10
50,08
50,06
50,04
50,02
50,00
49,98
49,96
49,94
Зона браку
Технічний допуск
Верхній ( )
Контрольний (попереджувальний
Допуск верхній ( )
Номінальний розмір (хн)
Контрольний (попереджувальний)
Допуск нижній ( )
Технічний допуск
49,92
49,90 Нижній ( )
Зона браку
Рис. 4. Контрольна карта
II. Проведення вибіркового контролю. Після побудови контрольної карти здійснюється вибірковий контроль. Вибірка повинна бути репрезентативною (представницькою), тобто об'єктивно відбивати якісні особливості всієї контрольованої партії. Контролер періодично (у середньому через годину) здійснює вибіркову перевірку декількох об'єктів, виготовлених за цей час. У кожній пробі контролюється 4-5 об'єктів. Загальна сума об'єктів, що перевіряються, повинна дорівнювати об'єму вибірки.
III. Заповнення й аналіз контрольної карти. Результати вибіркової перевірки у вигляді точок заносяться в контрольну карту. Після цього здійснюється її аналіз. Можливі три варіанти:
1) усі точки знаходяться в межах контрольних допусків, тобто . У цьому випадку результати контролю вважаються позитивними і вся партія вважається придатною;
2) існують точки, що виходять за межі контрольних допусків ( ), але ще знаходяться в межах технічного допуску ( ). Це свідчить про наявність неполадок і є сигналом можливої по яви браку. У цьому випадку необхідне вживання оперативних заходів по підналагодженню устаткування і регулюванню ходу технологічного процесу;
3) існують точки, що виходять за лінію верхнього або нижнього допуску ( ), що свідчить про появу браку. При цьому вся партія контрольованих об'єктів бракується і піддається су цільному контролю.
Розглянута процедура статистичного контролю на основі контрольної карти дозволяє проконтролювати тільки один з параметрів якості виробу або одну з технологічних операцій. Для контролю декількох параметрів необхідно використовувати кілька контрольних карт і по кожній з них здійснювати не залежний аналіз ходу технологічного процесу.
Статистичні методи контролю відрізняються високою економічною ефективністю. При їхньому використанні значно знижується брак продукції, істотно скорочуються кількість контрольних операцій, чисельність контролерів і, як наслідок, витрати на проведення технічного контролю.
Методи кількісної оцінки рівня показників якості
Технологія кількісної оцінки рівня показників якості продукції є предметом вивчення спеціальної науки - кваліметрії. Відповідно до її основних принципів процес контролю якості складається з двох станів:
1)визначення кількісного значення контрольованого пара метра;
2) порівняння отриманого значення з визначеним стандартом або іншим нормативним значенням.
Для оцінки кількісних значень показників якості продукції застосовується ряд методів, у т.ч.:
" експериментальний метод, в основі якого лежать фізичні експерименти - методи метрології (вимір маси, твердості, геометричних розмірів, зносостійкості, електропровідності і т.п.).
" експертний метод заснований на використанні досвіду й інтуїції фахівців;
" соціологічний метод полягає в аналізі результатів обстеження точки зору торгових працівників і безпосередніх споживачів продукції.
На основі експертного і соціологічного методів виробляється оцінка (як правило, по бальній системі) ергономічних, органолептичних і естетичних властивостей продукції (вимір зручності експлуатації виробу, ступеня відповідності моді, вимір запаху, смаку, кольору і т. ін.).

 
 

Цікаве

Загрузка...