WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Оцінка і сертифікація продукції та систем якості на підприємстві - Реферат

Оцінка і сертифікація продукції та систем якості на підприємстві - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка і сертифікація продукції та систем якості на підприємстві
На етапах впровадження, функціонування й удосконалення системи комплексного управління якістю велике значення має оцінка відповідності системи управління якістю визначеним вимогам, проведена у формі аудиту.
Аудит якості
Керівні вказівки з проведення аудиту якості закріплені в стандартах ISO серії 10011. Виділяють такі види аудиту якості:
1. У залежності від цілей і характеру проведення:
" зовнішній,
" внутрішній;
2. У залежності від об'єктів оцінки:
" аудит системи управління якістю,
" аудит продукції,
" аудит процесу;
3. У залежності від періоду планування:
" плановий,
" оперативний (позаплановий).
Внутрішній аудит проводиться періодично фахівцями підприємства або зовнішніми аудиторами за ініціативи самого підприємства.
Зовнішній аудит проводиться замовником або третьою стороною з метою одержання підтвердження відповідності системи якості підприємства визначеним вимогам.
Різновидом зовнішнього аудиту є сертифікаційний аудит, в результаті якого підприємству видається сертифікат відповідності.
Сертифікація продукції і систем управління якістю
Сертифікація - це процес підтвердження відповідності оцінюваної продукції або системи забезпечення якості підприємства визначеним нормам (стандартам), проведений незалежною третьою стороною й офіційно підтверджений у письмовій формі.
Виділяють наступні види сертифікації:
1. У залежності від об'єктів сертифікації:
" сертифікація продукції,
" сертифікація робіт і послуг,
" сертифікація систем забезпечення якості підприємства;
2. У залежності від області сертифікації:
" сертифікація систем забезпечення якості,
" екологічна сертифікація,
" сертифікація соціальної лояльності;
3. За правовою ознакою:
" обов'язкова,
" добровільна.
За результатами проведення сертифікації підприємство одержує офіційний документ - сертифікат відповідності на продукцію (сертифікація продукції) або на систему забезпечення якості (сертифікація системи забезпечення якості). Сертифікат системи якості видає орган з сертифікації на термін не більше трьох років.
Обов'язковій сертифікації підлягає ряд продукції, робіт, послуг, якість яких безпосередньо визначає безпеку для життя, здоров'я і майна громадян, а також охорону навколишнього середовища. Так, обов'язковій сертифікації підлягають продукти харчування, медикаменти, будівельні матеріали, автомобілі та ін. Обов'язкова сертифікація проводиться тільки державними органами з сертифікації. В Україні такі органи об'єднані в єдину систему сертифікації УкрСЕПРО.
Добровільна сертифікація проводиться за бажанням підприємства по тих видах продукції, по яких проведення обов'язкової сертифікації не передбачено законодавством, її можуть про водити як державні, так і приватні органи з сертифікації (вітчизняні і представництва зарубіжних органів). В Україні основними представництвами зарубіжних органів з сертифікації є представництва Об'єднання Технічного Нагляду (TUV CERT, Німеччина), Бюро Веритас (BVQI, Франція), Регістра Ллойда (LRQA, Англія), Soci?t? General de Surveillance (SCS, Швейцарія).
Продукція, роботи і послуги, що пройшли сертифікацію, маркуються знаком відповідності. Існують знаки обов'язкової (державної) і добровільної сертифікації. Матеріальна продукція маркується безпосередньо. Для робіт і послуг знак відповідності наноситься па квитанцію, наряд-замовлення, путівку, договір, упаковку, бланки і т.п.
Екологічна сертифікація проводиться на основі стандартів ISO серії 14000. Мста екологічної сертифікації полягає в стимулюванні впровадження технологічних процесів, що мінімально забруднюють природне середовище і виробництво продукції, що гарантує споживачу безпеку для його життя, здоров'я, майна і навколишнього середовища в процесі її експлуатації (споживання).
Сертифікація соціальної лояльності здійснюється на основі міжнародного стандарту SA 8000, що містить основні критерії для оцінки соціальної лояльності організації: дитяча праця, примусова праця, гігієна і безпека праці, свобода асоціації і право укладання колективних договорів, дискримінація, дисциплінарні стягнення, робочий час, винагорода, система керування.
Кожний об'єкт сертифікації (матеріальна продукція, роботи, послуги, системи забезпечення якості) має свою схему проведення сертифікації. У табл. 13.3 подана схема проведення сертифікації системи управління якістю.
Таблиця 1.
Етапи проведення сертифікації системи управління якістю на підприємстві
Склад робіт Виконавці
1. Попередній етап
1.1. Заявка на проведення сертифікації системи управління якості на підприємстві Підприємство
1.2. Отримання відповіді відповідно органа з сертифікації, заповнення анкети, підготовка необхідних матеріалів для оцінки системи управління якісно підприємства Підприємство
1.3. Попередня оцінка системи управління якісно підприємства та висновок про доцільність подальшої перевірки Орган з сертифікації
1.4. Укладення договору на проведення сертифікації системи управління якістю на підприємстві Орган з сертифікації,
підприємств
2. Основний стан
2.1. Підготовка системи управління якості до перевірки Підприємство Орган з сертифікації
2.2. Розробка програми проведення перевірки системи управління якістю Орган з сертифікації, підприємств
2.3. Проведення завершальної перевірки системи управління якістю Орган з сертифікації
2.4. Підготовка висновків за результатами перевірки системи управління якістю. Відправка звіту про результати перевірки на підприємство Орган з сертифікації
2.5. Оформлення, регістрація системи управління якістю в Реєстр УкрСЕПРО і видача підприємству сертифікату системи управління якістю Орган з сертифікації
2.6. Інформування про результата робіт з сертифікації через інформаційні довідники Управління Держстандарт України та УкрНДІССІ
2.7. Технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю протягом періоду дії сертифікату Орган з
сертифікації
Статистичні методи контролю
В умовах масового і крупносерійного виробництва, а також у випадках застосування руйнуючого контролю або небезпеки пошкодження об'єктів при контролі доцільно використовувати вибірковий контроль, заснований на застосуванні статистичних методів.
Під статистичним методом контролю розуміється контроль якості продукції або стану технологічного процесу, здійснюваний з використанням теорії імовірності і математичної статистики.
Спочатку статистичні методи застосовувалися тільки для здійснення приймального контролю. З цією метою широко застосовуються методи одинарних і подвійних вибірок. Надалі у зв'язку з підвищенням вимог до якості продукції виникла необхідність у застосуванні статистичних .методів попереджу вального контролю - контролю ходу технологічного процесу з метою профілактики браку.
Метод одинарних вибірок (однієї проби). Сутність цього методу (як показано на рис. 2 полягає в наступному: якщо у вибірці, рівній n об'єктів із усієї партії N, кількість бракованих об'єктів l виявиться меншою або рівною певній величині С, то вся партія вважається придатною. При l, більшим за С, партія бракується і піддається суцільному контролю.
Кількість бракованих об'єктів
Рис. 132. Схема здійснення приймального контролю методом одинарних вибірок
Параметри

 
 

Цікаве

Загрузка...