WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Прийняття рішення про участь у виставці (ярмарку) - Реферат

Прийняття рішення про участь у виставці (ярмарку) - Реферат

послуг.
Найважливішим фактором для оцінки тієї чи тієї виставки Ярмарку) є кількісно-якісний склад її відвідувачів, а далі - кількісно-якісний склад експонентів-конкурентів, престижність виставки (ярмарку), місце її проведення і вартість послуг, які пропонуються.
Аналіз відвідувачів охоплює оцінку таких показників: а) динаміки змін кількості відвідувачів у країні походження товару або послуги, б) службовий стан цих відвідувачів (вид діяльності) і на підприємствах; в) їхні повноваження для прийняття рішень на виставках (ярмарках).
У свою чергу, аналіз складу експонентів-конкурентів передба-1 чає вивчення таких показників: а) динаміки змін їхньої кількості! в країні походження товару та змін асортименту їхньої продукції б) динаміки змін даних про сумарну корисну виставкову площу, яку вони використовують. j
Завершуючи аналіз виставок та ярмарків, необхідно також ретельно з'ясувати переваги, які матиме експонент, узявши участь у конкретній виставці (ярмарку), зокрема:
а) обміркувати альтернативні можливості або рішення, якщо] такі є;
б) з'ясувати, чи збігаються цілі виставки зі стратегічними цілями маркетингу підприємства;
в) визначити реальну кількість відвідувачів, що можуть узяти] участь в акції;
г) те саме щодо конкурентів;
д) вивчити, чи є сприятливими для підприємства час і періодичність проведення цих торгових акцій, імідж та динамічність) виставки або ярмарку;
е) ретельно підрахувати економічний бік (вартість участі) за-1 ходу;
є) з'ясувати можливості влаштування стенда підприємства у І "виграшному" місці.
Особливу увагу треба звернути на географічне розміщення] та транспортне обслуговування виставки або ярмарку, кількісний та якісний рівень готельного обслуговування, культурну та туристську інфраструктуру, якісний рівень служб підтримки (митна служба, страхування, транспортні послуги, медичне обслуговування тощо), можливості для ділових зустрічей і розваг! та ін.
Після прийняття остаточного рішення й оголошення його всім працівникам підприємства підготовча робота не припиняється. І Наступним її етапом має бути активізація дій службовців, які братимуть участь у підготовці виставки (ярмарку), та опрацювання попереднього плану дій (кому і що саме треба зробити, коли, чому і як треба це зробити).
Крім того, дуже бажано провести так званий візит-розвідку я вивчення особливостей даної виставки (ярмарку) та можливого з'ясування дій конкурентів.
Підприємство може брати участь у виставках (ярмарках) на терені своєї країни або за кордоном як самостійний експонент або в складі павільйону своєї країни. На рішення впливають такі фактори:
o розміри підприємства;
o наявність у нього необхідних коштів;
o наявність програми участі, яка є складовою програми маркетингу;
o ступінь готовності;
o рівень поінформованості про конкретну виставку (ярмарок);
o результати, яких очікують від участі в цій акції;
o досвід та організаційні можливості (персонал, час, готовність до ризику тощо);
o наявність обмежень (і яких саме) з боку організаторів виставки (ярмарку);
o зобов'язання підприємства щодо галузевих та інших організацій;
o державна політика щодо ярмарків та виставок (її цілеспрямованість, взаємна заінтересованість держави та підприємства-експонента тощо).
На жаль, значна кількість вітчизняних підприємств не бере самостійної участі у зарубіжних виставках (ярмарках) не тільки через слабкий рівень менеджменту, недоліки маркетингу, обмежені економічні можливості. Головною причиною є побоювання самостійних дій, оскільки економічна підтримка з боку держави є надто слабкою, або її зовсім нема: у разі будь-яких негараздів підприємство може розраховувати тільки на благодійну допомогу та часто ще й з боку своїх іноземних конкурентів! Зрозуміло, що за таких умов сміливців майже не буває.
Важливу роль відіграє вартість участі підприємства-експонента у тій чи тій виставці (ярмарку). Ці суми можуть бути значними. Досвід закордонних фахівців свідчить, що для обчислення вартості участі необхідно помножити орендну плату за павільйон, стенд чи, у найгіршому разі, куток на коефіцієнт, що дорівнює 7-10. Так, наприклад, орендуючи невеличкий стенд у 20 м2, треба мати на увазі, що вартість участі становитиме 17-24 тис. дол. США, якщо не більше.
Кошторис участі складається здебільшого з дев'яти статей: орендна плата, вартість експонатів, витрати на обладнання стенда, транспортні та страхові витрати, експлуатаційні витрати, витрати на оплату персоналу, витрати на рекламу та зв'язки з громадськістю, представницькі витрати. Крім того, треба обов'язково передбачати якісь резервні суми витрат.
За даними закордонних фахівців, відсоткове співвідношення організаційних та експлуатаційних витрат має такий вигляд (орієнтовно):
орендна плата - 15%,
виготовлення обладнання - 39%,
комунікація -12%,
персонал - 21%,
інші експлуатаційні витрати - 13%.
З цих даних можна зробити висновок, що майже половину виставкових витрат становить орендна плата й витрати на виготовлення стенда. Витрати на оренду стенда за останні 10-15 років зросли на 50%. У зв'язку зі збільшенням кількості виставок (ярмарків) і витрат на поїздку та проживання, відвідувачі скорочують час свого перебування на виставках (ярмарках). Нині близько 60% відвідувачів обмежують своє перебування на таких акціях одним днем, а чверть відвідувачів оглядає експозицію не більше ніж п'ятьох експонентів. Це спонукає підприємства-експоненти витрачати більше коштів на рекламу та паблік рилейшнз з тим, щоб заздалегідь забезпечити такі короткочасні візити максимальною інформацією про своє підприємство, товари та послуги, їхню якість, ціну та комерційні пропозиції.
Кошторис складається після визначення всіх цілей участі у виставці (ярмарку). Тому він є інструментом встановлення обмежень на ті витрати, які не забезпечують підприємству-експоненту належних вигод.
Завершальним етапом підготовки до участі в торгових виставках (ярмарках) є тест готовності до такої участі. Необхідно відповісти на такі запитання:
o чи належить ваша продукція до категорії товарів, які широко експонуються на виставках (ярмарках), чи варто посилювати її демонстрацію на цих акціях?
o чи берутьучасть у виставках та ярмарках ваші конкуренти?
o чи є органічний зв'язок між вашою участю у виставці (ярмарку) та програмою маркетингової політики комунікацій?
o чи має ваше підприємство чітко розроблену програму виставкової політики?
o чи точно визначено вами цілі участі у виставках (ярмарках) і наскільки такі цілі значущі?
o чи повністю збігаються стратегічні цілі підприємства І цілі участі у названих акціях?
o чи визначено точно групи клієнтів, яких може заінтересувати ваша участь у виставці (ярмарку)?
o чи матиме ваше підприємство сприятливу внутрішню кон'юнктуру в період проведення виставки (ярмарку)?
o чи має для вашого підприємства пріоритетне значення ринок ярмарку (виставки), що в ній ви бажаєте взяти участь?
o чи відповідає продукція вашого підприємства технологічним і якісним стандартам, яких дотримуються ваші конкуренти?
o чи маєте ви достатню кількість товарів для забезпечення раптового зростання попиту?
o чи зробили ви якісний аналіз конкретної виставки (ярмарку)?
o чи може ваше підприємство підготувати стенд, який відповідатиме сучасним високим вимогам?
o чи достатньо часу ваше підприємство має для підготовки?
o чи має ваше підприємство персонал, здатний узяти на себе організацію участі у виставці (ярмарку).
Тільки позитивна відповідь на всі ці запитання дає змогу підприємству прийняти остаточне рішення і сподіватись на значний зиск від участі в такій акції.

 
 

Цікаве

Загрузка...