WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціна і ринкова рівновага - Реферат

Ціна і ринкова рівновага - Реферат

більша еластичність пропозиції. Розрізняють три ринкових періоди - найкоротший, короткий і довгий (тривалий).
У межах найкоротшого ринкового періоду виробникові просто не вистачає часу, щоб відреагувати на зміну ціни зміною пропозиції, тому остання залишається сталою (цілком нееластична пропозиція). Протягом короткого періоду виробники встигають змінити обсяг виробництва за рахунок існуючих ресурсів і пропозиція стає більш еластичною. У три-валому ринковому періоді пропозиція стає цілком еластичною, адже обсяг виробництва значно змінюється за рахунок залучення додаткових виробничих ресурсів чи докорінної модернізації існуючих; цим самим виробники встигають зреагувати на будь-які зміни ціни.
На графіку відображено вплив фактора часу на еластичність пропозиції товару.
Цілком нееластична пропозиція (S1) Нееластична пропозиція (S2)
Пропозиція одиничної еластичності (S3)
Еластична пропозиція (S4)
Цілком еластична пропозиція (S5)
Варто зазначити, що для різних галузей тривалість усіх трьох періодів суттєво відрізняється: навіть кілька місяців для підприємств, що виробляють важкі преси чи кораблі, будуть в межах найкоротшого періоду, а для виробниківморозива чи тістечок найкоротший період може складати всього кілька годин.
4. Ціна ринкової рівноваги
Конкретне співвідношення попиту і пропозиції на ринку певного товару залежить від багатьох чинників: запасу товару, динаміки цін, грошових доходів споживачів, організації торгівлі, реклами та іншого. Це співвідношення може здійснюватись в трьох варіантах:
1) коли пропозиція товарів перевищує попит на них;
2) коли попит на певний товар перевищує його пропозицію;
3) коли попит на товар та його пропозиція співпадають.
У першому випадку пропозиція може бути більшою не тільки через надлишковий випуск товару, а й внаслідок надмірного здуття цін на неякісний товар, нестачі грошових доходів тощо. В другому випадку виникає нєзадоволений попит і товарний дефіцит, що обертається прямим чи прихованим зростанням цін. У третьому випадку відповідність обсягів попиту і пропозиції створює рівновагу ринку даного товару.
За умов вільної ринкової економіки конкурентні сили сприяють синхронізації цін попиту і цін пропозиції, що веде до вирівнювання величин попиту і пропозиції.
Ціна яка вирівнює попит І пропозицію І тим встановлює рівновагу ринку певного товару, або ринкову рівновагу, називається ціною ринкової рівноваги, або рівноважною ціною.
Взаємодію попиту і пропозиції під впливом ціни показано на рисунку.
Криві попиту (D) і пропозиції (S) перетинаються в точці Б - точці рівноваги даного ринку, де величина попиту дорівнює величині пропозиції - Qd = Qs. Вони синхронізуються ціною рівноваги даного ринку - Р0. За даного рівня ціни кількість товару, яку прагнуть придбати покупці, дорівнює кількості товару, яку пропонують продавці. Такий ринок знаходиться в стані рівноваги.
Рівноважна ціна стає своєрідним компромісом між попитом (конку-ренцією покупців) і пропозицією (конкуренцією продавців). Ринок ніби "підганяє" діючі ціни до попиту і пропозиції, врівноважуючи їх компромісною (рівноважною) ціною. Ринок стає збалансованим, потреби покупців і продавців задовольняються, їх інтереси гармонізуються.
Однак рівновага ринку може порушуватись під дією певних факторів. У цих випадках реальна ціна буде відхилятись від рівноважної. За будь-якої ціни, відмінної від рівноважної, баланс попиту і пропозиції порушується, ринкова рівновага втрачається.
Ціна ринкової рівноваги досягається під дією конкурентних ринкових сил стихійно, в "автоматичному режимі". Проте, якщо хтось (наприклад, монополія чи держава) здобуває можливість суб'єктивно впливати на процес ціноутворення (як правило, у власних інтересах), ринкова рівновага буде порушуватись, що й показано на тому ж графіку.
Якщо на ринку встановлюється нижня межа ціни (ціна РІ), яка перевищує ціну рівноваги, тоді пропозиція товару (за законом пропозиції) зростає до Q , а попит на нього (за законом попиту) впаде до Q . Утворюється різниця між обсягами попиту і пропозиції (лінія А1В1), що відображає надлишок товару на ринку. Ціна не може знизитись до рівноважної, адже встановлена її нижня межа, тому надлишок пропозиції буде постійним.
При встановлені верхньої межі ціни (скажімо, монополією-покупцем) на рівні ціни Р2, то це утворить товарний дефіцит (нестачу товару) на даному ринку, обсяг якого показує лінія А2В2 Тепер уже величина попиту (Q ) перевищує величину пропозиції (Q ).
На вільному ринку відхилення рівня ціни від рівноваги обов'язково приведе до вирівнювання величин попиту і пропозиції за нового рівня ціни рівноваги. При цьому надлишок пропозиції тисне на ціну вниз, а надлишок попиту піднімає ціни вгору, що створює компромісну ціну ринкової рівноваги. Так діє стихійний і об'єктивний ринковий механізм ціноутворення. Але, коли є стійкі обмеження рівня ціни, рівновага такого ринку стихійно і об'єктивно не відновлюється.
Отже, ринковий економічний механізм - це механізм стихійного і об'єктивного ціноутворення, що є результатом взаємодії конкурентних ринкових сил - ціни, попиту і пропозиції.
Рівновага ринку може порушуватись і внаслідок зміни обсягу попиту чи обсягу пропозиції і відновлюватись лише за відповідної зміни рівня рівноважної ціни, що й показано на новому рисунку.
Зміна обсягу попиту зміщує його криву з позиції D в позицію D1. У цьому випадку точка рівноваги зміститься по графіку пропозиції S із координат Е1 до Е2. Відповідно, при зміні величини пропозиції її крива зміщується з позиції S в позицію S1, що змістить точку рівноваги по кривій попиту D у координати Е3. Одночасне пропорційне зміщення кривих попиту і пропозиції змінить лише координати точки рівноваги (Е4), але не рівень рівноважної ціни (Р0).
Зміна обсягу попиту і обсягу пропозиції, що відбивається через зміщення їх кривих на графіку, відбувається під впливом нецінових чинників (зміна попиту чи пропозиції під впливом зміни ціни даного товару відображатиметься рухом точки по їх кривих). Серед нецінових чинників попиту варто виділити зміну цін інших товарів, грошові доходи і смаки покупців, обсяг нагромадженого багатства, а серед нецінових чинників пропозиції - зміну цін інших товарів, технологію і організацію виробництва, податки і субсидії, природнокліматичні умови.

 
 

Цікаве

Загрузка...