WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціна і ринкова рівновага - Реферат

Ціна і ринкова рівновага - Реферат

роках минулого століття видатний британський економіст А.Маршалл) в економічній теорії назвали еластичністю попиту. Використовуються показники еластичності попиту в залежності від ціни (цінової еластичності) і еластичності попиту в залежності від доходу.
Цінова еластичність попиту відбиває зміну попиту під тиском зміни рівня ціни і показує міру залежності попиту від ціни.
Цінова еластичність попиту може бути більшою чи меншою в залежності від того, як на попит впливає ціна. Міру впливу ціни на попит визначають через коефіцієнт еластичності попиту в залежності від ціни:
,
де - коефіцієнт цінової еластичності попиту, ?Q - зміна (приріст)
попиту (у %), ?Р - зміна (приріст) рівня ціни (у %).
Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує, на скільки зміниться попит за зміни ціни на 1%. Він завжди має "мінусове" значення, адже функціональна залежність попиту від ціни обернена, але в економічній теорії у цьому випадку на знак "мінус" не зважають, беручи абсолютне значення коефіцієнта.
Попит буде еластичним, якщо >1, тобто темпи зміни обсягу попиту будуть більшими від темпів зміни рівня ціни. Коли < 1, попит буде нееластичним. За умови що = 1, зміни обсягу попиту і рівня ціни пропорційні, такий випадок назвали одиничною еластичністю попиту. Якщо коефіцієнт еластичності безмежно великий, тобто найменше коливання ціни викличе безмежну зміну попиту, то такий попит буде повністю еластичним, а якщо він нескінченно малий, тобто будь-яка зміна ціни не впливає на величину попиту, то такий попит буде повністю нееластичним. Звичайно, випадки цілком еластичного чи цілком нееластичного попиту мають скоріше теоретичне, а не практичне значення.
У відповідності із своїм попитом, всі товари поділяються на еластичні і нееластичні. Еластичність чи нееластичність товарів визначається кількома чинниками:
o замінність товарів (чим більше замінників має товар - масло, наприклад, можна замінити маргарином, мазут - газом, кукурудзу на корм худобі - пшеницею чи соєю тощо, тим вища еластичність попиту);
o питома вага в доході споживача (чим дорожчий товар, тим, як правило, вища його еластичність);
o необхідність у даному товарі (попит на товари першої необхідності нееластичний, а на менш потрібні товари - еластичний);
o час реалізації і використання товару (попит тим еластичніший, чим триваліший період реалізації і використання товару).
Саме тому попит на хліб, молоко, електроенергію, тютюнові вироби, бензин, як правило, нееластичний, а на автомобілі, холодильники, меблі, маргарин, делікатеси, кухонні комбайни, жувальні гумки, як правило, еластичний.
Різні графічні варіанти цінової еластичності попиту показано на рисунку. Він показує, що еластичність попиту визначає нахил його кривої.
Цілком нееластичний попит (D1)
Нееластичний попит (D2)
Попит одиничної еластичності (D3)
Еластичний попит (D4)
Цілком еластичний попит (D5)
Коефіцієнт еластичності попиту має практичне застосування. Якщо підприємство випускає товар з еластичним попитом, зменшення ціни на нього приведе до зростання загальної грошової виручки. При цьому зростання попиту (внаслідок здешевлення ціни) виявиться достатнім, щоб компенсувати втрати від зниження ціни. Коли ж випускається товар з нееластичним попитом, зниження ціни обов'язково викличе зменшення доходу підприємства. Тому коефіцієнт еластичності попиту визначає ринкову поведінку виробника.
Не лише ціна, а й величина доходу споживача визначає обсяг і еластичність попиту на той чи інший товар. Еластичність попиту в залежності від доходу неоднакова в різних ринкових періодах.
Для більшості товарів і послуг (продуктів харчування, напоїв, палива, електроенергії, олівців, видовищ та ін.) еластичність попиту від доходу більша у тривалому періоді. При зростанні доходу споживачі лише через певний час починають споживати більше цих товарів, попит на них зростає поступово.
Але для товарів тривалого користування (автомобілів, холодильників, меблів, відеотехніки, комп'ютерів тощо) при зростанні доходу споживача попит значно зростає у короткому періоді. Проте, як тільки попит на них буде задоволене, він значно впаде у тривалому періоді - до часу, поки ці товари не зносяться і будуть вимагати своєї заміни.
Той факт, що короткострокова зміна доходу викликає різкі коливання попиту на товари тривалого користування, викликає циклічність розвитку відповідних галузей, а згодом - і всієї економіки. Змінюються макроекономічні умови виробництва і темпи зростання національного виробництва, що спочатку збільшить сукупні доходи населення (дохід нації) і попит на товари, а потім зменшить доходи і попит на всі товари скоротиться.
Виробники (підприємства), споживачі (домашні господарства) і держава як суб'єкти ринкової економіки повинні у своїй економічній поведінці (економічній політиці) враховувати вплив ціни і доходу на попит, що раціоналізує виробництво, веде до зростання його доходності, більш повного задоволення потреб і встановлення загальної ринкової рівноваги.
Важливу роль в характеристиці попиту відіграє так звана перехресна еластичність попиту. Суть її полягає в тому, що обсяг попиту на один товар може зумовлюватись зміною попиту на інший. Такий вплив виявляється тоді, коли йдеться про товари, які доповнюють один одного, утворюючи органічне поєднання (наприклад, руда і кокс, житло і меблі, відеомагнітофон і відеокасети тощо), або замінюють один одного (зокрема, чай і кава, м'ясо і риба, мазут і газ і т. ін.). У першому випадку зміна попиту на один товар обов'язково викличе зміну попиту на інший товар, що доповнює перший, у тому ж напрямку. У другому випадку, коли йдеться про товари-замінники, зміна попиту на один продукт викличе зміну попиту на інший, але в протилежному напрямку.
Цінова еластичність характеризує і пропозицію товару.
Ступінь реакції пропозиції на коливання ціни товару вимірюється ціновою еластичності пропозиції.
Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції (Ер) визначається так: , де ?Q - зміна обсягу пропозиції (у %), ?Р - зміна рівня ціни (у %).
Із факторів, що впливають на цінову еластичність препозиції товару, найважливішим є фактор часу, або ринковий період, який є в розпорядженні виробників, щоб відреагувати зміною обсягу пропозиції на зміну рівня ціни. Чим довший ринковий період, тим

 
 

Цікаве

Загрузка...