WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціна і ринкова рівновага - Реферат

Ціна і ринкова рівновага - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Ціна і ринкова рівновага
ЦІНА І РИНКОВА РІВНОВАГА
Ціна товару і закон вартості. - Попит і пропозиція та їх залежність від ціни товару. - Еластичність попиту і пропозиції. - Ціна ринкової рівноваги.
1. Ціна товару і закон вартості
Товари продаються і купуються завдяки тому, що маючи певну цінність (вартість), вони набувають грошової оцінки, мають свою ціну. Ціна завжди пов'язана з цінністю (вартістю) товару. Оскільки в економічній теорії існують різні версії вартості товару, то немає єдності й у визначенні сутності його ціни.
Прихильники трудової теорії вартості (зокрема, Д.Рікардо і К.Маркс) вважали, що ціна - це грошовий вираз вартості товару, коли остання визначається витратами суспільне необхідної праці на його виробництво. Ринкова ціна товару є ціною його виробництва, яка включає середні витрати виробництва і середній прибуток. З цих позицій, ціна товару утворюється під дією закону вартості.
За маржиналістською концепцією (неокласичною теорією) ціна товару складається співвідношенням попиту і пропозиції на ринку. У свою чергу, попит на товар визначається його граничною корисністю, а пропозиція - величиною граничних витрат. Ціна товару, що визначається на основі граничної корисності блага є ціною покупця, а ціна, розрахована за граничними витратами фірми - ціною продавця. Реальна ринкова ціна товару формується в результаті суперечливої взаємодії цін покупця і продавця.
Сучасна економічна теорія намагається об'єднати в ціні товару "об'єктивність", тобто вартість, і "суб'єктивність", тобто граничну корисність, через яку визначається цінність. Обидва підходи можна об'єднати через закон вартості, який, з певними допущеннями, можна трактувати як закон граничної корисності.
Суть закону вартості полягає в тому, що обмін товарами здійснюється на основі їх вартості, або цінності, за термінологією неокласиків. Вартість обов'язково проявляється через ціну.
Під дією попиту і пропозиції ціна товару постійно відхиляється від його вартості (цінності) у той чи інший бік. Відхилення цін від вартості за умов вільної конкуренції є необхідною умовою дотримання балансу попиту і пропозиції, тобто рівноваги ринку даного товару. У цьому проявляється механізм реалізації закону вартості, умовою його дії є відхилення ціни від вартості під тиском попиту і пропозиції.
Закон вартості як закон ринкової рівноваги виконує ряд важливих функцій:
> регулює ціни, а через них - й розподіл виробничих ресурсів і поділ праці між різними сферами виробництва;
> стимулює прибутком тих виробників, у кого індивідуальні витрати ресурсів менші, і "карає" збитками тих, у кого вони більші;
> зумовлює санацію (очищення) економіки від нежиттєздатних підприємств і диференціацію виробників за доходами.
Отже, закон вартості - це закон руху товарного виробництва, основа ринкового механізму вільної конкуренції, який діє через взаємозв'язок ціни, попиту і пропозиції.
2. Попит і пропозиція та їх залежність від ціни товару
Ціни на товари і послуги складаються на ринку під дією попиту на них та їх пропозиції.
Попит - це готовність покупців придбати певний товар, тобто це потреба в товарі, представлена на ринку грошима за даного рівня ціни. Отже, йдеться про платоспроможний попит, його грошове забезпечення.
Обсяг попиту на певний товар на даному ринку визначається кількістю товару, яку покупці готові придбати за даної ціни і даного грошового доходу.
Пропозиція - це готовність продавців продати певний товар, тобто це та кількість товару на ринку, яку продавці хочуть продати за даного рівня ціни.
Попит є проявом конкуренції покупців, а пропозиція - продавців. Коли посилюється конкуренція покупців, то попит на товар зростає, а його ціна підвищується. Якщо ж пропозиція перевищує попит, то зростає конкуренція продавців, які тепер згоджуються продавати товар за нижчою ціною. Отже, середовищем, в якому формуються попит і пропозиція і діє ринковий механізм ціноутворення, є конкуренція, існування конкуренції - обов'язкова умова його функціонування.
Потрібно врахувати, що не лише попит і пропозиція впливають на ціну товару, але й рівень ціни визначає обсяги попиту і пропозиції. Водночас, попит на даний товар і його пропозиція визначаються багатьма факторами, зокрема - ціною даною товару, цінами інших товарів, грошовими доходами покупців, їхніми смаками, нагромадженим багатством, навіть географічним середовищем та кліматичними умовами. Зміна усіх цих чинників й зумовлює зміну обсягів як попиту, так і пропозиції.
Залежність обсягу попиту на певний товар від названих факторів в економічній теорії називають функцією попиту. Якщо усі чинники попиту, окрім ціни даного товару, залишаться незмінними, тоді кожному рівню ціни відповідатиме свій рівень попиту. Така залежність називається функцією попиту від ціни і відображається рівнянням: Qd = 1 (Р), де Qd - обсяг попиту, Р- рівень ціни.
Характер даної залежності формулюється законом попиту: обсяг попиту знаходиться в оберненій залежності від зміни рівня ціни товару при сталості усіх інших чинників попиту.
Закон попиту показує: чим вища ціна товару, тим меншим стає попит на нього, а чим нижча ціна, тим попит більший. Графічне відображення даної функціональної залежності називають кривою попиту (крива D на лівому графіку). Графічно зміна обсягу попиту під дією зміни ціни виражається рухом точки моментного попиту по кривій попиту у тому чи іншому напрямку (показано стрілками).
Обсяг пропозиції (Qs) визначається максимальною кількістю товару яку можуть запропонувати продавці за даного рівня ціни. Функція пропозиції від ціни описується рівнянням Qs = 1 (Р), але характер цієї залежності, яку формулює закон пропозиції, інший.
Закон пропозиції полягає в прямій залежності обсягу пропозиції від рівня ціни за незмінності усіх інших чинників пропозиції.
Інакше кажучи, чим вища ціна товару, тим більшою стає пропозиція, а за зниження ціни пропозиція зменшуватиметься. Цю залежність на рисунку справа показує крива пропозиції (лінія S). Графічно зміна обсягу пропозиції виражається у русі точки моментної пропозиції по кривій пропозиції у тому чи іншому напрямку (показано стрілками).
3. Еластичність попиту і пропозиції
Зміна ціни (чи інших чинників) впливає на зміну попиту неоднозначне. Це явище (першим його дослідив у 80-х

 
 

Цікаве

Загрузка...