WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

в квадраті 1 отже, він діє на дуже перспективному ринку збуту і має на ньому сильні конкуренті позиції;
Для першої зони можна порекомендувати стратегію росту і підтримання конкурентних позицій, а також вкладання інвестицій, розширення виробництва.
Другий СГП будівельних та ремонтних робіт і третій СГП - віконно-дверних конструкцій знаходяться в квадраті 5, що включає середні за рівнем конкурентоспроможності і за рівнем привабливості ринки збуту.
Для другої стратегічної зони рекомендується спеціалізація на сильних сторонах даної фірми та їх розвиток, а також стратегія вибіркового розвитку, а саме пошук шляхів отримання конкурентних переваг нашої продукції над продукцією конкурента, інвестування у ті сегменти, де прибутковість велика, а ризик малий. До цього ж ця стратегія зорієнтована на отримання максимальною прибутку, та пошуку стратегічних можливостей переходу цих СГП до першої зони. Особливо це буде можливим для другого СГП.
РОЗДІЛ 5. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ЗРОСТАННЯ
Під стратегією "зростання" розуміємо розширення масштабів діяльності в -обсягів збуту та прибутку даного підприємства. Якщо наше підприємство займає стійкі ринкові позиції, стабільний розвиток і обирає за мету зростання обсягів збуту, ринкової частки чи прибутку та розширення масштабів своєї діяльності, то можна запропонувати такий стратегічні напрям досягнення цієї мети, як інтенсифікація існуючих можливостей.
В даній курсовій роботі ми вирішили обрати маркетингову стратегію зростання. Оскільки маркетингові стратегії зростання розробляються для підприємств, які діють на перспективних ринках збуту, мають певні конкурентні переваги і в змозі ефективно використати необхідні фактори успіху, а саме до цього і відноситься підприємство ТзОВ "Комфорт-Сервіс".
Існує три основні види маркетингових стратегій зростання: стратегія інтенсивного зростання; стратегія інтегративного зростання; стратегія диверсифікаційного зростання.
Для нашого підприємства, я так думаю найкраща б було обрати стратегію інтенсивного зростання. Оскільки дана стратегія передбачає такі стратегії, як стратегія глибокого проникнення на ринок, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку товару. Стратегія глибокого проникнення на ринок збільшення обсягів збуту та ринкової частки даного підприємства без зміни його товарного-ринкових відносин. Дану стратегію можна реалізувати за допомогою такого напряму, як залучення до товарів нашої організації нових споживачів на існуючому ринку збуту. Цей напрям передбачає залучення споживачів, які використовують товару конкурентів, до товару нашого підприємства. Стратегія розвитку ринку означає адаптацію існуючих товарів чи послуг даної фірми до нових ринків збуту. Ця стратегія може бути реалізована через залучення нових сегментів ринку до існуючого товару чи послуги ( щоб послуги і товари даної фірми стали доступнішими більшій кількості споживачів ), а також шляхом виходу на нові територіальні ринки збуту з існуючим товаром чи послугою ( заснувати філію ТзОВ
"Комфорт-Сервіс" в місті Рівне ). Стратегія розвитку товару означає модифікацію товару нашого підприємства або його якісних параметрів, а саме розширення асортиментної лінії, створення хорошого іміджу, надання більшої кількості сервісних послуг для існуючого кола споживачів даної фірми.
Щодо класифікації маркетингових конкурентних стратегій, то з А. Літла про конкурентні позиції фірми та її можливості щодо їх поліпшення для нашої компанії можна обрати стратегію фірм із сильною позицією. Це означає, що ТзОВ "Комфорт-Сервіс" здійснює незалежну ринкову діяльність, не ставлячи під загрозу довгострокові перспективи. За М. Портером про конкурентні переваги фірми на ринку для нашого підприємства підходить стратегія диференціації, яка передбачає досягнення нашою фірмою певних конкурентних переваг у задоволенні певних аспектів потреб споживачів. Основна ідея диференціації полягає у тому, що товар чи послуга нашої організації має відрізнятися від товарів чи послуг конкурентів і бути дещо неповторними з погляду споживача. Щоб реалізувати цю стратегію необхідно провести дослідження, використовувати матеріально-технічні ресурси вищої якості, інтенсивна робота зі споживачами.
висновок
У сучасній науковій літературі зустрічається досить широкий спектр підходів щодо визначення стратегій, процесу їх розробки і вибору. У загальному розумінні стратегія увійшла в лексикон ділового управління для визначення того, що можна назвати діловою політикою спрямованою на прийняття узагальнених довготривалих заходів. Метою стратегії є отримання довгострокових конкурентних переваг, які забезпечують підприємству високу рентабельність. Основним завданням курсової роботи було обґрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс". Спочатку ми визначили місію і цілі, дослідили логіку галузі даного підприємства описали модель Портера, був проведений аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища, аналіз факторів внутрішнього середовища. Провели SWOT- аналіз,визначили сильні і слабкі сторони, можливості і загрози даної фірми.
Сильні сторони - високий рівень сервісного обслуговування, позитивний імідж, висока якість товарів. Слабкі сторони - невелика ринкова частка, неефективна система просування. Можливості - підвищення рівня законодавчої стабільності, розширення ринків, відчуття престижу клієнтами. Загрози - поява нової технології виробництва у конкурентів, несприятливі зміни в системі оподаткування, митні зміни. Визначили конкурентні переваги даної фірми, а саме рівень мобільності, ефективність менеджменту, фінансова могутність, імідж фірми, кількість цільових ринків, високий рівень сервісного обслуговування, якість товарів, кваліфікація персоналу. Про сегментували споживачів по таким критеріям, як вік, дохід і місце проживання.
В даній курсовій роботі ми вирішили обрати маркетингову стратегію зростання. Для нашого підприємства, я так думаю найкраща б було обрати стратегію інтенсивного зростання. За М. Портером для нашого підприємства підходить стратегія диференціації, яка передбачає досягнення нашою фірмою певних конкурентних переваг у задоволенні певних аспектів потреб споживачів.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб: Питер Ком, 1999. -
416 с.
2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб: Издательство
"Питер", 1999.-560 с.
3. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник для
вузов. - М.: Русская Деловая Литература, 1998.
4. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесе. / Пер. с
англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Издательство "Питер", 2001.
5. Томпсон А. А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент.
Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ.
под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576
с
6. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент:
концепции и ситуации: Учебник для вузов/ Пер. с 9-го англ. изд. - М.: ИНФРА-
М, 2000.
7. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник.
-К.:КНЕУ, 1999.-384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...