WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

середнє значення дорівнює 35 %.
-5 + 75/2 = 35
Вертикальна лінія розподілу поля матриці, проходить через значення відносної ринкової частки, яке дорівнює одиниці.
Кожний стратегічний господарський підрозділ ТзОВ "Комфорт-Сервіс" розміщуємо на полі матриці відповідно до значення його відносної ринкової частки та темпу росту його ринку збуту.
Позицію кожного СГП у матриці показуємо у вигляді кола, діаметр якого відповідає питомій вазі обсягу продажу певного СГП у загальному обсязі продажу даного підприємства.
Згідно з положенням у матриці виділяють чотири основні види стратегічних господарських підрозділів даної фірми:
- зірки,
- знаки питання,
- дійні корови,
- собаки.
Згідно даних показників будуємо матрицю Бостонської консультативної групи для ТзОВ "Комфорт-Сервіс", яка зображена на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Матриця Бостонської консультативної групи для ТзОВ "Комфорт-Сервіс".
Отже, дане підприємство має 3 різних стратегічних господарських підрозділів: 1) СГП віконно-дверні конструкції
2) СГП будівельні роботи і ремонт
3) СГП кондиціонери, системи опалення, холодопостачання
Розглянувши матрицю БКГ можна сказати, що всі СГП даної фірми є досить хорошими і приносять даному підприємству непогані прибутки.
Згідно з, матрицею Бостонської консультативної групи ТзОВ "Комфорт-Сервіс" можна запропонувати такі маркетингових стратегії, як:
1 .Інтенсифікація зусиль (BUILD) - вкладання коштів у маркетингову діяльність з метою підвищення ринкової частки стратегічного господарського підрозділу. Ця стратегія застосовується для перспективних "собак", такі як в нашій фірмі СГП 1. Вони потребують найбільший обсяг інвестицій.
2. Підтримання конкурентних переваг (HOLD) - вкладання коштів у маркетингову діяльність з метою збереження ринкової частки стратегічного господарського підрозділу. Ця стратегія застосовується для "зірок" і сильних "дійних корів" в даній фірмі до цих видів відносяться СГП 3 і 2 відповідно.
Отже, "зіркою" даної організації є СГП, яке займається системами акліматизації. Вони є ринкові лідерами, мають перспективні ринки збуту, приносять прибутки, але потребують значних інвестицій. Стратегічними альтернативами може бути - підтримання досягнутих позицій. Сильною "дійною коровою" є СГП будівництва та ремонту, яке отримує високі прибутки, потреби в інвестуванні невеликі. Стратегічними альтернативами може бути - підтримання конкурентних переваг і стратегія "збору урожаю". "Собакою" на даному підприємстві є віконно-дверні конструкції, хоча даний СГП займає досить непогані позиції. Для цього СГП характерним є слабкі ринкові позиції, низька конкурентоспроможність. Стратегічними альтернативами може бути - стратегія розвитку.
4.2. Побудова матриці "Мак Кінсі - Дженерал Електрик"
Аналіз за цим методом проводиться за двома основними параметрами: привабливість галузі та конкурентоспроможність залежно від специфіки певного СГП підприємства. Щоб побудувати дану матрицю нам потрібно зробити такі кроки:
1. Визначаємо показники, необхідні для побудови матриці "Мак Кінсі" щодо СГП фірми "Комфорт-Сервіс", які зображені в табл. 4.1., 4.2., 4.3.
Таблиця 4.1.
Показники, які необхідні для побудови матриці "Мак Кінсі" щодо СГП (системи кліматизації) підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Показники Коефіцієнт вагомості Ранг Загальна оцінка
Привабливість
1. Масштаб ринку 0,3 5 1,5
2. Темпи зростання 0,25 4 1
3. Конкурентна ситуація 0,3 4 1,2
4. Ситуація в зовнішньому середовищі 0,1 2 0,2
5. Якість ринку 0,05 1 0,05
Разом 1,0 1 3,95
Конкурентоспроможність
1. Потенціал продажу 0,35 4 1,4
2. Кваліфікація керівників і працівників 0,15 5 0,75
3. Масштаби компанії 0,2 2 0,4
4. Особливі характеристики 0,1 3 0,3
5. Потенціал наукових досліджень 0,2 4 0,8
Разом 1,0 3,65
Таблиця 4.2.
Показники, які необхідні для побудови матриці "Мак Кінсі" щодо СГП (будівельні роботи) підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Показники Коефіцієнт вагомості Ранг Загальна оцінка
Привабливість
1. Масштаб ринку 0,3 5 1,5
2. Темпи зростання 0,25 2 0,5
3. Конкурентна ситуація 0,3 4 1,2
4. Ситуація в зовнішньому середовищі 0,1 3 0,3
5. Якість ринку 0,05 3 0,15
Разом 1,0 3,65
Конкурентоспроможність
1. Потенціал продажу 0,35 3 1,05
2. Кваліфікація керівників і працівників 0,15 5 0,75
3. Масштаби компанії 0,2 5 1
4. Особливі характеристики од 2 0,2
5. Потенціал наукових досліджень 0,2 3 0,6
Разом 1,0 3,4
Таблиця 4.3.
Показники, які необхідні для побудови матриці "Мак Кінсі" щодо СГП (віконно-дверні конструкції) підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Показники Коефіцієнт вагомості Ранг Загальна оцінка
Привабливість
1. Масштаб ринку 0,3 5 1,5
2. Темпи зростання 0,25 3 0,75
3. Конкурентна ситуація 0,3 3 0,9
4. Ситуація в зовнішньому середовищі 0,1 2 0,2
5. Якість ринку 0,05 4 0,2
Разом 1,0 3,55
Конкурентоспроможність
1. Потенціал продажу 0,35 2 0,7
2. Кваліфікація керівників і працівників 0,15 5 0,75
3. Масштаби компанії 0,2 3 0,6
4. Особливі характеристики 0,1 4 0,4
5. Потенціал наукових досліджень 0,2 4 0,8
Разом 1,0 3,25
2. Для кожного показника в межах кожного з двохфакторів визначаються
коефіцієнти вагомості.
Присвоюючи коефіцієнти вагомості, ми приймаємо вагу фактора за одиницю (1,00), і коефіцієнт вагомості кожного показника в межах цього фактора визначаємо, виходячи з його питомої ваги у цьому факторі. Коефіцієнти вагомості змінюються від 0,01 до 0,99.
3. Для кожного показника в межах кожного з двох факторів визначається ранг.
Ранг встановлюється виходячи із діапазону від одного до п'яти. Він характеризує стан показника на рівні підприємства. Найнижчим вважається ранг "1", найвищим-"5".
4. За кожним показником визначається загальна оцінка шляхом множення коефіцієнта вагомості цього показника на його ранг:
5. Загальні оцінки підсумовуються в межах кожного фактора, і таким чином ми одержуємо загальну оцінку за фактором:
6. Будуємо поле матриці: на горизонтальній лінії відкладаємо фактор конкурентоспроможності в межах від "5" до "1" за діапазону рангу від "1" до "5";на вертикальнім лінії відкладаємо фактор привабливості ринку в межах від "1" до "5"
Наступний етап передбачає побудову матриці, яка буде зображена на рис. 4.2.
Рис. 4.2. Матриця "Мак Кінсі" щодо компанії ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
1. СГП - системи кліматизації
2. СГП - будівельних та ремонтних робіт
3. СГП - віконно-дверних конструкцій.
Положення СГП в матриці показуємо у вигляді кола, діаметр якого адекватний розміру (місткості) ринку. Заштрихованим сегментом вказуємо ринкову частку нашого підприємства.
Види маркетингових стратегій за матрицею "Мак Кінсі". Під час формування стратегії поле матриці розділяється на три зони рис. 4.2.
Перша стратегічна зона охоплює квадрати 1, 2, 3 - зона росту;
Друга стратегічна зона (зона вибірковою розвитку) охоплює квадрат 4, 5, 6;
Третя стратегічна зона (зона збору урожаю) охоплює квадрати 7, 8, 9.
Розглянувши дану матрицю можна сказати, що перший СГП системи акліматизації ТзОВ "Комфорт-Сервіс" знаходиться

 
 

Цікаве

Загрузка...