WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

має середні позиції (ранг 3), а конкурент - більш високі (ранг 4). Цей показник має не дуже важливе значення для споживача, але наша фірма мають високі можливості для його вдосконалення. Тому стратегія даної фірми щодо показника "витрати" полягає у розвитку, вкладанні інвестицій, концентрації зусиль.
За показником "якість" наша фірма займає набагато вищу позицію, ніж у конкурента. Цей показник має високий рівень важливості для споживача, а фірма -
середній рівень можливостей для його поліпшення. Тому стратегічна орієнтація полягає у підтримуванні позицій.
Пріоритетним стратегічним напрямом для ТзОВ "Комфорт-Сервіс" є сервіс, оскільки він дуже важливий для споживача, і фірма має великі можливості для його вдосконалення на відміну від конкурента. Тому стратегія даної фірми щодо показника "сервіс" полягає у підтримуванні позицій. Таким чином, одним із головних завдань аналізу сильних і слабких сторін даної фірми є визначення її конкурентної переваги.
Узагальнювальним елементом SWOT-аналізу (табл.2.5.), на якому базується формування маркетингової стратегії нашої фірми, є матриця сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, що супроводжується необхідними висновками щодо здатності нашого підприємства захищати і покращувати свою позицію з урахуванням рушійних сил, конкурентного тиску, дій суперників.
Таблиця 2.5. SWOT-аналіз діяльності підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Сильні сторони Слабкі сторони
1. Високий рівень сервісного 1. Невелика ринкова частка
обслуговування 2. Неефективна система просування
2. Позитивний імідж
3. Висока якість товарів
Можливості Загрози
1. Підвищення рівня законодавчої 1. Поява нової технології виробництва у
стабільності конкурентів
2. Розширення ринків 2. Несприятливі зміни в системі
3. Відчуття престижу клієнтами оподаткування
3. Митні зміни
2.3. Визначення конкурентної переваги підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Конкурентна перевага даного підприємства - це той показник, який забезпечує їй перевершення конкурентів на цільовому ринку. Саме формування конкурентної переваги є основою маркетингової стратегії, яка забезпечить нашій
фірмі досягнення рівня зростання й прибутковості вищого, ніж у середньому на ринку.
Сильна сторона даної фірми перетворюється в конкурентну перевагу, якщо вона відтворює показник, який є дуже важливим для даного ринку. Сфери та показники конкурентних переваг відтворені в табл. 2.6.
Таблиця 2.6. Сфери і показники конкурентних переваг фірми ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Сфера конкурентних переваг Показники конкурентних переваг
Організаційні конкурентні Рівень мобільності
Ефективність менеджменту
переваги Фінансова могутність
Маркетинг Імідж фірми
Кількість цільових ринків
Функціона
Знання споживачів
льні конкурент ні переваги
Високий рівень сервісного обслуговування
Якість товарів
Кваліфікація персоналу
Кадри Досвід практичної діяльності
2.4. Інтегральна оцінка конкурентних переваг підприємства ТзОВ
"Комфорт-Сервіс"
Існують різні методи оцінки конкурентних переваг забезпечують конкурентноздатності даного підприємства.
За доцільне до інтегральної оцінки конкурентних переваг застосовувати системний, комплексний і нормативний підходи.
З позицій системного підходу при інтегральній оцінці конкурентних переваг об'єктів як систем варто окремо оцінювати фактори зовнішнього оточення і внутрішньої структури систем.
З позицій комплексного підходу при оцінці конкурентних переваг варто враховувати технічний рівень виробництва продукції, що виготовляється,
стабільність демократичних перетворень, системність і обґрунтованість законодавчих актів по різних напрямках права, потенціал ринку, сила конкуренції, широта і глибина застосування наукових підходів, сучасних методів, рентабельність, стійкість, фінансові інструменти, забезпеченість ресурсами, організація виробництва, праці і менеджменту, логістика, організація ринкової інфраструктури, психологічні й інші аспекти забезпечення конкурентноздатності, а також їхнього взаємовпливу.
Застосування нормативного підходу до оцінки буде спонукати організовувати нормування і моніторинг конкретних факторів переваги конкретних об'єктів.
Схема перетворення конкурентних переваг об'єктів у конкурентноздатність даної організації показана на рис. 2.3.
Рис.2.3. Схема перетворення конкурентних переваг об'єктів в конкурентноздатність організації ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
На стадії проектування інтегральну оцінку конкурентних переваг товару чи послуги даної фірми можна здійснювати за формулою:
Інтегральний показник конкурентних переваг товару чи послуги характеризує його потенційну конкурентноздатність.
Не всі конкурентні переваги і визначальні їхні фактори можна оцінити кількісно. Якщо це неможливо, то застосовуються експертні методи оцінки як факторів і переваг, так і їхньої вагомості.
2.5. Методичні положення визначення конкурентоспроможності підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Оскільки оцінювання конкурентоспроможності даного підприємства є комплексним, із сукупності показників, які можуть характеризувати конкурентоспроможність нашого підприємства, визначимо ті, які найповніше характеризують його за всіма аспектами його діяльності. Розглянемо групи показників, які використовують для оцінювання конкурентоспроможності нашого підприємства.
І. Показники ефективності виробництва.
1 Рентабельність продукції - 0,39
3. Коефіцієнт спеціалізації підприємства - 0,25
4. Коефіцієнт використання прогресивних методів контролю якості - 0,45
5. Коефіцієнт використання передових форм організації виробництва - 0,16
6. Коефіцієнт використання прогресивних методів організації праці - 0,55
7. Коефіцієнт якості управління - 0,68
II. Показники, що характеризують фінансовий стан даного підприємства.
8. Коефіцієнтавтономії - 0,4.
9. Коефіцієнт мобільності коштів - 0,6.
10. Відношення власного капіталу до довгострокової заборгованості - 0,6.
11. Коефіцієнт покриття - 1,9.
12. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - 0,4.
13. Коефіцієнт заборгованості - 0,1
14. Рівень стійкості - 0,8.
III. Показники, що характеризують конкурентний потенціал
підприємства
15. Ефективність технології виробництва - 0,5
16. Ефективність інформаційних ресурсів - 0,4
17. Ефективність заходів підвищення творчої активності персоналу - 0,55
18. Коефіцієнт гнучкості - 0,35
IV. Показники, що характеризують ефективність збуту та просування
товару.
19. Рентабельність продажу - 0,45
20. Коефіцієнт затовареності готовою продукцією - 0,6
21. Коефіцієнт ефективності реклами і способів стимулювання збуту - 0,6
V. Показники, що характеризують соціальну ефективність.
22. Професійно-кваліфікаційна структура кадрів - 0,8
23. Рух і стабільність кадрів - 0,35
24. Поліпшення умов праці та охорона здоров'я - 0,6
VI. Показники, що характеризують екологічність виробництва - 0,8
VII. Конкурентоспроможність продукції - 0,7
VIII. Імідж підприємства.
25. Імідж керівника - 0,6
26. Імідж персоналу - 0,5
27. Якість

 
 

Цікаве

Загрузка...