WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

повітря і незручні у користуванні.
Тиск з боку клієнтів практично відсутній. На даному етапі діяльності підприємство налагодило тісні зв'язки зі своїми постійними споживачами, а також за рахунок якості своєї продукції постійно збільшує свою частку на ринку разових або середніх споживачів. Таким чином можна зробити висновок, що споживачі згідні з ціновою політикою підприємства. Підприємство може утримувати таку політику до моменту, коли на ринок вийде фірма, яка зможе запропонувати споживачеві аналогічну якість за нижчу ціну.
Тому конкуренція в середині галузі не впливає негативно на діяльність ТзОВ "Комфорт-Сервіс". Підприємство стабільно тримає власну позицію на ринку, що в
значній мірі забезпечене, тісною співпрацею із постачальниками, які вчасно постачають матеріали та задоволені вчасністю оплати та умовами співпраці.
2.2. Методика проведення SWOT-аналізу
В загальному SWOT-аналіз являє собою групування факторів маркетингового середовища на зовнішні та внутрішні впливи відносно даної фірми.
Сутність матриці SWOT полягає в тому, що вона дає змогу даному підприємству завдяки різноманітним комбінаціям сильних та слабких сторін, можливостей та загроз сформувати оптимальну маркетингову стратегію ТзОВ "Комфорт-Сервіс" згідно з умовами ринкового середовища.
Аналіз можливостей та загроз
Можливості для ТзОВ "Комфорт-Сервіс" - це сприятливі зовнішні аспекти її маркетингових дій, завдяки яким вони можуть досягти конкурентних переваг на ринку збуту.
Загрози - це несприятливі тенденції розвитку маркетингового зовнішнього середовища, які можуть негативно вплинути на ринкові позиції фірми.
Можливості та загрози визначаються на основі аналізу зовнішнього маркетингового середовища фірми.
Можливості даного підприємства, їх здійснення і важливість зведемо в табл. 2.1.
Таблиця 2.1. Можливості підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Чинники Ймовірність здійснення (1-Ю ) Важливість впливу (1-Ю)
1. Зростання економіки 6 7
2. Підвищення рівня доходів населення 6 9
3.Підвищення рівня законодавчої стабільності 4 6
4. Розширення ринків 3 8
5. Відчуття престижу клієнтами 3 4
Відповідно до даної таблиці маркетингових можливостей побудуємо графік залежності здійснення впливі від важливості впливу.
Рис. 2.1. Графік можливостей ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Отже, по графіку можливостей даного підприємства можна зробити такі висновки, що чинник відчуття престижу клієнтами має великі маркетингові можливості і низькі загрози. Зростання економіки і підвищення рівня доходів населення привабливим чинником для нашої фірми, але він має значні маркетингові можливості, але також великі загрози. Чинник підвищення рівня законодавчої стабільності і розширення ринків відноситься до етапу зрілості, що характеризується незначними маркетинговими можливостями і незначними загрозами, що типово для стадії зрілості життєвого циклу товару.
Аналогічно загрози даного підприємства, їх здійснення і важливість зведемо в табл. 2.2.
Таблиця 2.2. Загрози підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Чинники Ймовірність здійснення (1-Ю) Важливість впливу (1-Ю)
1. Масова еміграція закордон 8 4
2.Поява нової технології виробництва у конкурентів 4 9
3.Несприятливі зміни в системі оподаткування 9 8
4. Митні зміни 7 8
Відповідно до даної таблиці маркетингових загроз побудуємо графік залежності здійснення впливі від важливості впливу.
Рис. 2.2. Графік загроз ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Отже, по графіку загроз даного підприємства можна зробити такі висновки, що масова еміграція закордон має значні маркетингові можливості, але також великі загрози. Поява нової технології виробництва у конкурентів і несприятливі зміни в системі оподаткування має великі маркетингові загрози за незначних маркетингових можливостей.
Аналіз сильних та слабких сторін ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Сильні сторони даного підприємства - це її визначні особливості, які дають нам змогу визначити і сформувати конкурентні переваги.
Слабкі сторони нашої фірми - це ті показники, які визначають її конкурентну вразливість.
Об'єктом аналізу сильних та слабких сторін фірми є її внутрішні фактори.
Таблиця 2.3. Сильні та слабкі сторони ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Сфера діяль ності Сильна сторона Ранг Слабка сторона Ранг
Марке Декілька цільових ринків 2 Невелика ринкова частка 3
тинг Високий рівень сервісного обслуговування 2 Неефективна система просування 3
Позитивний імідж 2 Низький рівень 2
Висока якість товарів 3 інноваційної активності
Вироб Матеріально-технічна 2 Високі витрати виробництва 2
ництво забезпеченість
Низькі виробничі можливості 2
Фінан Наявність власного капіталу 3 Високі загальні витрати 2
си Фінансова стабільність 2
Висока рентабельність 2
Органі зація Ефективна структура управління фірмою 2 Короткострокові перспективи розвитку 2
Кадри Високий рівень професіо-налізму 2 Неефективна система стимулювання праці 1
Великий практичний досвід працівників 1
Використавши матрицю "сильних і слабких сторін", можна визначити основні стратегічні напрями даної фірми.
Для даного підприємства характерним є :
? концентрація зусиль, розвиток, зміцнення показників для таких
слабких сторін, як невелика ринкова частка, неефективна система
просування оскільки дані показники є важливі для ТзОВ "Комфорт-
Сервіс";
? низькі пріоритети для всіх інших слабких сторін оскільки вони не є
важливі для даної фірми;
? підтримування зусиль для таких сильних сторін, як позитивний імідж,
висока якість товарів, високий рівень сервісного обслуговування,
оскільки дані показники є важливі для ТзОВ "Комфорт-Сервіс";
? зниження уваги та інвестицій для всіх інших сильних сторін, оскільки
вони не є важливі для даного підприємства.
Для визначення стратегічних напрямів підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс", щодо виділених показників досліджуємо:
* позиції конкурентних фірм за виділеними показниками за п'ятибальною
шкалою;
* ранг показників (тобто їх важливість для споживача),
* можливості конкурентних фірм щодо вдосконалення показників. За результатами досліджень формуємо стратегії фірми ТзОВ "Комфорт-Сервіс", щодо виділених показників.
Результати досліджень зводимо в табл.2.4.
Таблиця 2.4.
Розроблення стратегічних напрямів щодо сильних сторін фірми ТзОВ
"Комфорт-Сервіс"
Показник Позиції "Ком-форт-Сервіс" Позиції конкурен та (1-5) Важливість показника для споживача Можливість "Комфорт-Сервіс", щодо Стратегії
Технологія 3 5 Низька Середня Зниження інвестицій
Витрати 3 4 Середня Висока Розвиток, вкла-дання інвестицій, концентрація зусиль
Якість 5 3 Висока Середня Підтримування позиції
Сервіс 5 2 Висока Висока Підтримування позиції
Дана таблиця показує, що фірма-конкурент має вищі позиції за показником "технологія", ніж ТзОВ "Комфорт-Сервіс" . Але цей показник не є суттєвим для цільового ринку. Крім того, наша фірма має середні можливості для вдосконалення цього показника. Тому стратегічний напрям щодо показника "технологія" - зниження інвестицій.
За показником "витрати" фірма ТзОВ "Комфорт-Сервіс"

 
 

Цікаве

Загрузка...