WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" - Курсова робота


Курсова робота
Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості про підприємство ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Розділ 2. SWOT - аналіз діяльності ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
Розділ 3. Аналіз маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку, Розділ 4. Аналіз бізнес портфелю підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс", а саме побудова матриці Бостонської консалтингової групи і "МакКінсі - Дженерал Електрик"
Розділ 5. Вибір і обґрунтування маркетингової стратегії зростання
Висновок . .
Список літератури
ВСТУП
Україна останнього десятиліття відрізняється суттєвим перетвореннями у політичній, економічній і соціальній сферах. Слід зазначити, що становлення ринкових відносин неможливе без оволодіння світовим досвідом у цій галузі, без глибокого вивчення філософії сучасного бізнесу і досконалого оволодіння його прийомами.
Період переходу до ринкової економіки характеризується докорінним переглядом методів і інструментів управління. Основні зусилля при цьому повинні бути спрямовані на задоволення потреб споживачів, завоювання і зміцнення конкурентних позицій, через нововведення, високу продуктивність, професіоналізм персоналу та належну якість товару. Важливою складовою підприємницької культури і інтегруючою функцією управління стає маркетинг.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки маркетинг забезпечує ріст та розвиток підприємства завдяки зміцненню його конкурентної позиції. Як базова функція управління, маркетинг орієнтує як виробничу систему, так і її економічну інфраструктуру на задоволення потреб клієнтів.
Метою даної курсової роботи набуття навиків самостійного збору та аналізу нових даних, які характеризують головні напрями розширення функцій маркетингу у стратегічному плануванні маркетингових заходів при створенні комерційно-вдалих товарів, використання знань у практичній діяльності, методів вирішення наукових і практичних завдань щодо стратегії маркетингу в сучасних умовах ринку.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЗОВ "КОМФОРТ-СЕРВІС"
1.1. Інформація про підприємство і ринок
У лютому 1999 року було створено товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) "Комфорт - Сервіс". Дане підприємство вже 5 років успішно працює на ринку будівельних послуг, монтаж та встановлення віконно-дверних конструкцій, а також встановлення кондиціонерів. Фірма досить скоро розвивається про це свідчить, що в них збільшилась кількість працівників в 4 рази і в останній рік досить різко зросли зарплати у працівників підприємства. За цей час вони зробили такі успішні і досить відомі проекти, як будівництво супермаркету "Арсен", що на Сихові; супермаркет "Вам"; ремонт в кафе-барі "Марсель"; встановлення вікон, дверей і кондиціонерів в "Управлінні Львівської залізниці" в магазинах "Океан"; встановлення кондиціонерів в ресторані на Львівському вокзалі.
Товариство є юридичною особою. Правовий статус Товариства визначається діючим законодавством, установчим договором і Статутом Товариства.
Товариство має самостійний баланс, печатку, штамп, зі своєю назвою, може мати фірмовий бланк, емблему і товарний знак.
Товариство створене з метою діяльності, скерованої на отримання прибутку на вкладений капітал, а також задоволення на підставі отриманих прибутків соціально-економічних інтересів учасників та членів трудового колективу Товариства.
Товариство здійснює наступні види діяльності:
1. Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-
технічного призначення, будівельних матеріалів та конструкцій;
2. Ремонтно-будівельні роботи;
3. Торговельна діяльність в тому числі комісійна, роздрібна, гуртова,
дрібно-гуртова, торгівля зі складу, в т. ч. Торгово-закупівельна, комерційна та
постачальницько-збутова, торгово-посередницька діяльність;
4. Виконання науково-дослідних, дослідно-експерементальних та
проектних робіт в галузях народного господарства та впровадження їх результатів у
практичну діяльність підприємства;
5. Проектування і будівництво виробничих будівель, об"єктів виробничого,
житлового та соціально-побутового призначення;
6. Посередницькі роботи та послуги в будівництві.
7. Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-
технічного призначення, будівельних матеріалів та конструкцій;
8. Ремонтно-будівельні роботи;
9. Торговельна діяльність в тому числі комісійна, роздрібна, гуртова,
дрібно-гуртова, торгівля зі складу, в т. ч. Торгово-закупівельна, комерційна та
постачальницько-збутова, торгово-посередницька діяльність;
10. Виконання науково-дослідних, дослідно-експериментальних та
проектних робіт в галузях народного господарства та впровадження їх результатів у
практичну діяльність підприємства;
11. Проектування і будівництво виробничих будівель, об'єктів виробничого,
житлового та соціально-побутового призначення;
12. Посередницькі роботи та послуги в будівництві.
На даний час Товариство "Комфорт-Сервіс" охоплює 3 основні види діяльності:
1) Будівництво;
2) Системи кліматизації;
3) Віконно-дверні конструкції.
1) фірма виконує весь комплекс будівельних робіт від дизайну. Розробки
проектно-кошторисної документації й погодження її у встановленому порядку:
? земляні роботи;
? будівельні, ремонтно-будівельні роботи;
? монтажні роботи;
? комплексний ремонт та оздоблення;
? проектування інтер"єрів;
2) виконується повний комплекс робіт щодо акліматизації:
? кондиціонери;
? вентиляція;
? промислові та побутові системи;
? повітряне опалення.
3) віконно-дверний відділ виготовляє:
? метало-пластикові вікна та двері;
? вітрини та вхідні блоки;
? скляні фасади;
? алюмінієві вікна та двері, фасадні системи;
? торгівельно-виставкове обладнання.
Про ефективність діяльності даного підприємства видно по його техніко-економічних показниках, що висвітлені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1.
Техніко-економічні показники діяльності ТзОВ "Комфорт-Сервіс"
за 2000 - 2002 роки
Показники 2000 р 2001р. 2002р
Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. грн. %
Річний оборот 3670 100 4350 119 4460 122
Витрати 2613 100 2914 112 3013 115,3
Річний прибуток 1057 100 1436 136 1447 137
Таблиця 1.2.
Структура витрат підприємства ТзОВ "Комфорт-Сервіс" за
2000 - 2002 роки
Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. грн. %
Загальні витрати: 2613 100 2914 100 3013 100
- витрати на купівлю сировини, матеріалів, продукції 1201,98 46 1280,7 43,95 1328,73 44,1
- витрати на оренду приміщень 53,04 2,03 53,04 1,82 47 1,56
- заробітна плата та нарахування 862,29 33 1049,04 36 1196,16 39,7
- витрати на електро-енерг., газ,пар. 77,61 2,97 79,84 2,74 81,65 2,71
- витрати на 9,15 0,35 9,62 0,33 9,34 0,31
канцелярські товари
- витрати на соціальні заходи 69,24 2,65 77,22 2,65 77,43 2,57
- інші витрати 339,69 13 364,54 12,51 272,68 9,05
Показники діяльності підприємства є достатньо успішними, тому даній фірмі немає необхідності сильно змінювати

 
 

Цікаве

Загрузка...