WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства - Курсова робота

Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства - Курсова робота

стадії створення упаковки потрібно оцінити, чи можливі зміни з технічної точки зору, чи великі будуть додаткові витрати й наскільки швидко можна буде виправити недоліки або зробити вдосконалення.
Тож, якщо оцінка розробленої упаковки позитивна, то можна переходити й до наступних етапів товарної політики - ціноутворення, розподіл й просування товару.
Висновки.
Узагальнення сучасних поглядів учених і ділових кіл багатьох країн на питання функціональних завдань упаковки (у тому числі й у роботах по логістиці), дає підставу виділити наступні характерні риси трактування цих завдань:
По-перше, одним з найважливіших призначень упаковки вважається тепер збереження кількості і якості виробленої продукції; забезпечення зручності її відвантаження, вивантаження, перевезення на всіх видах транспорту, підвищення ефективності й полегшення робіт, пов'язаних із зберіганням продукції на складах; полегшення умов праці й підвищення продуктивності торговельних операцій. Прямою функцією упаковки залишається, зрозуміло, і захист продукції від механічних впливів, псування й забруднення.
По-друге, зростаюче значення упаковки обумовлюється тим, що все більша кількість продукції ряду галузей просто не може нині випускатися без відповідного впакування. При цьому в міру розвитку харчової й фармацевтичної галузей промисловості роль цієї функції упаковки швидко зростає. Зустрічається вже чимало технологічних процесів, де поняття упаковки взагалі невіддільно від самого виробництва й випуску, а також споживання кінцевого продукту.
По-третє, визначення функції упаковки стає в нинішніх умовах невід'ємним елементом розвитку сучасних форм самообслуговування, організації громадського харчування, продажу готових виробів по каталогах. Така підготовка продукту також перетворюється в елемент процесу його виробництва, стає продовженням і завершенням його в сфері обігу. Іншими словами, всі витрати по упаковці й фасовці продукту, а також його перевезенню й проміжному, зберіганню стають у цьому випадку виробничими витратами, що збільшують вартість продукту.
По-четверте, висування на передній план завдання максимального задоволення запитів споживача призводить до того, що саме призначення упаковки і її роль на сучасному ринку виходять за межі колишніх понять. Нині вже загальновизнано, що упаковка надійна й ефективна лише в тому випадку, якщо відображає образ продукту (з погляду споживача), якщо її кольори, матеріал, графіка й форма виражають суть і призначення продукту. Таке подання особливо важливо тому, що знайомство покупця з товаром відбувається саме на основі символів і тексту на його упаковці, причому особливу роль грають її кольори і форма.
По-п'яте, усе більш активно висуваються на передній план нові функції й додаткові вимоги до упаковки: упакований товар не повинен забруднювати навколишнє середовище, а пакувальні матеріали повинні бути придатні для переробки й повторного використання. Не буде перебільшенням сказати, що вже в найближчому майбутньому ця вимога може вийти на перше місце й стать абсолютно обов'язковою.
Такі головні функції сучасної упаковки, сформульовані на базі узагальнення наукових доповідей і практичних дій розвинених країн. Вже просте їхнє перерахування дає підставу затверджувати, що пакувальне господарство вторгнулось нині практично в усі галузі економіки від виробництва до споживання, впливає на соціальну сферу, функціонування ринку, структуру збуту й т.д. При цьому особливо важливе значення й найбільше поширення (близько 75-80%) одержало виробництво й використання упаковки в АПК.
Добре розроблена упаковка має певну цінність із погляду зручності - в очах споживачів і з погляду просування товару - в очах виробника. Таким чином, можна відзначити, що упаковка стало діючим інструментом маркетингу.Гарне упаковка може виявитися для споживача додатковою зручністю, а для виробника - додатковими коштами стимулювання збуту товару.
З упаковкою пов'язано безліч проблем, головними з яких є:
1) відбиття щирої інформації про товар на упаковці й у маркуванні;
2) надмірна вартість упакування деяких товарів;
3) використання дефіцитних ресурсів;
4) забруднення навколишнього середовища.
Таким чином, фірма повинна прийняти оптимальне рішення про упаковку свого товару, що повинна забезпечити захист товару, економію коштів, зручність користування товаром і його пропагандою.
Підбиваючи підсумок всьому вищесказаному, необхідно відзначити, що маркетингова стратегія підприємства визначає, які саме інструменти будуть обрані для будівництва й захисту приналежного йому бренда, а також те, як будуть розставлені пріоритети серед цих інструментів. Сьогодні покупець навчився вибирати товари, і навіть при невисокій купівельній спроможності він не купує сліпо, а порівнює товари між собою. Саме тому упаковка товару отримала одну провідних ролей у товарній політиці підприємства.
Список використаної літератури:
1. 21st Century Logistics Professionals. - Ohio State University. - 1994. - Р. 1-7.
2. Business Logistics Comes of Age// Annual Conference Proccedings, 1992. - Council of Logistics Management. - Р. 403.
3. E. Josegh Stilwell, R. Claire Canty, Peter W. Kopf,Antony M. Montrone. - Packaging for the Environment. - New York, 1992.
4. Graphis Packaging 8. An international Compilation of Package Design, 2001.
5. Joan Holleran, "Packaging Speaks Volumes", Beverage Industry, February 1998, p.30.
6. Roger C. Griffin, Stonley Sacharow. Principles of Package Development. - Westport, Con. 1972.
7. Амблер Т. Практический маркетинг. - Спб.: Питер, 1999.
8. Армстронг Гари, Котлер Филип. Ведение в маркетинг, 5-е издание.: Пер. с англ.: Уч.пос. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. - 640с.: ил.-Парал.тит.англ.
9. Бреслав Г.Э. Цветопсихология й цветолечение. - М.: Б.С.ДО, 2000.
10. Ефимов А.В. Колористика. - М.: Стройиздат, 1990.
11. Критсотакис Я.Г. Торговые ярмарки и выставки. - М.: Ось-89, 1997.
12. Леви М., Бейтс Б. Основы розничной торговли. - Спб.: Питер, 2000.
13. Маркетинг/Упоряд., вступ.ст.А.І.Кредитова. - К.: Україна, 1994. - 399с. - Рос.мовою
14. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. - М.: Инфра-М, 2001.
15. Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. - Спб.: Питер, 2000.
16. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1959.
17. Смехов А.А. Введение в логистику. - М.: Транспорт, 1993. - С. 4.
18. Хайн Т. Всё про упаковку. - М.: Арт-Родник, 1997.
19. Шершнев Е.С. и др. Тара и упаковка в современной экономике. - М., 1996.
20. Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей". - Спб.: Питер, 2000.
21. Периодическое издание "Маркетинг в России и за рубежом" №4/2000
22. Периодическое издание "Маркетинг в России и за рубежом" №6 / 2001
Додаток 3.
Трикутники Делакруа. Контрастні кольори.
Червоний
Помаранчовий
Фіолетовий
Синій
Жовтий
Додаток 4.
Білим по чорному можна писати лише короткі написи.
Невдале використання написів на упаковці.

 
 

Цікаве

Загрузка...