WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Взаємовідносини між виробниками і споживачами в умовах ринку, життєвий циклу товару, його практичне використання. - Контрольна робота

Взаємовідносини між виробниками і споживачами в умовах ринку, життєвий циклу товару, його практичне використання. - Контрольна робота

(рекламу, стимулювання збуту).
Споживачами товару на цьому етапі є новатори, які полюбляють усе нове і схильні до ризику. Конкуренція ще не значна.
Для проникнення на ринок доволі часто встановлюють невисокі ціни, що стимулюютьспоживача випробовувати і оцінити новинку. Але коли фірма має уже міцні ринкові позиції, а товар захищений патентами, можуть встановлюватись високі престижні ціни, які прийняті лише для верхніх ешелонів ринку.
Етап зростання-це стан швидкого нарощування обсягів збуту і визнання покупцями нового товару. З'являються прибутки, які протягом етапу зростання у наслідок зростання швидкого капіталу і зменшення витрат на рекламу. У цей час на високо прибутковому ринку з'являється більше конкурентів, які прагнуть потіснити позиції виробника даного товару. Кількість споживачів збільшується, ідея проникнення на нові сегменти ринку з модифікаціями товару, розширюються канали збуту.
Етап зрілості. У певний період темпи зростання обсягів збуту уповільнюються, що свідчить про перехід до етапу зрілості. На цьому етапі перебуває більшість товарів на сучасному ринку. У збуті продукції відбувається певна стабілізація. Конкуренція сягає максимуму.
Підприємство на стані зрілості має на меті утримання пропозиції товару на ринку. Витрати на просування продукції дещо знижується. Реклама має характер нагадування.
Споживачами товару стає масовий ринок, що дає можливість отримувати максимальні прибутки. Але у другій половині цього стану відбувається насичення ринку товаром, окреслюється тенденції до зменшення обсягів збуту. Високий рівень конкуренції зумовлює зниження цін. Фірми, що мають слабші позиції, вибувають із ринку, і на ньому залишається головні конкуренти.
Щоб довше втримати товар на етапі зрілості, застосовують такі стратегії:
- модифікація ринку, тобто його розширення, вихід на нові сегменти; пошук нових
способів використання товару.
- модифікація товару, тобто зміна його характеристик, модифікація, поліпшення
дизайну.
- модифікація комплексу маркетингу, зокрема зміна цінової політики, каналів
розподілу, акцентів у
рекламній компанії, поліпшення сервісу тощо.
Етап спаду (занепаду) завершує ринкове життя товару, яким би тривалим воно не було. Збут і прибуток падають, споживачами товару залишаються здебільшого консерватори, які не люблять змінювати звичок. Падіння обсягів збуту може бути стрімким або повільним, але незмінною залишається сутність цього етапу: товар морально старіє, з'являються нові досконалі товари.
На етапі занепаду підприємство може використовувати різні стратегії:
- припинити випуск застарілої продукції;
- якщо товар ще рентабельний, деякий час "збирати плоди", різко скорочувати
витрати на його маркетинг (рекламу, збутову мережу тощо);
- укласти контракти на його виробництво з дочірніми підприємствами в інших країнах чи регіонах.
ТЕСТИ
1. Яку систему охоплює маркетинг:
а) виробничу;
б) збутову;
в) виробничо-збутову.
2. Як розглядається товар згідно з концепцією маркетингу?
а) як уявлення споживача про властивості товару;
б) усе те, що може задовольнити потреби споживача;
в) набір чітких характеристик, який відповідає певному рівню якості.
3. До довготривалих цілей ціноутворення відносять:
а) максимізацію поточного прибутку;
б) збільшення частки ринку;
в) виживання на ринку;
г) завоювання лідерства за показниками якості продукції. 4. Якщо підприємство-виробник планує продавати свій товар через мережу
власних магазинів, який вид каналу розподілу товару воно при тому
використовує?
а) однорівневий канал;
б) дворівневий канал;
в) трирівневий канал;
г) канал прямого маркетингу.
5. Хто може бути адресатами комунікаційної політики підприємства?
а) споживачі;
б) контактні аудиторії;
в) конкуренти;
г) посередники.
3. задача
Підприємство "Баланс" виробник молочних продуктів, продало у 2004 році продукцію на Q1=98*N тис. грн. На ринку молочних продуктів за той самий період конкуренти продали товарів на суму Qк=760 тис. грн. Обсяг продажу найпотужнішого з конкурентів становить Q2=120*N тис. грн. Представники служби маркетингу підприємства "Баланс" після проведення ринкових досліджень виявили, що при використанні активної маркетингової програми місткість ринку у 2005 році можна збільшити до Mперс.=1220*N тис. грн.
1.Визначити частку ринку відносно конкурентів. Q1=98 тис.грн. Ч1=Q1M*100% Qк=760 тис.грн. Ч1= 9898+760*100%=11,4% Q2=120 тис.грн. 2. визначити частку ринку основного конкурента. Мперс.=1220 тис.грн. Ч2=98/120*100%=81,66%
Ч1-? Ч2-? М=98+760=858 М= 858/1220=70,32% Висновок: отже, маркетингові потенціал продажу молочних продуктів використаний на 70,32%, тобто є можливість на 30% збільшити обсяг збуту.
Висновок.
У житті кожного з нас дедалі активніше входить маркетинг. Для правильного розуміння цього терміну слід розглянути п'ять альтернативних концепцій, на яких можуть бути побудовані взаємовідносини між виробниками і споживачами:
1. Коцепція удосконалення виробу;
2. Коцепція удосконалення товару;
3. Коцепція інтенсифікації комерційних зусиль;
4. Коцепція маркетингу;
5. Коцепція суспільно - етичного маркетингу.
Найважливішою складовою комплексу маркетингу є товар, його форма розробляє для своїх споживачів. Стосовно товару приймають велику кількість різних рішень. Після запуску товару в комерційне виробництво починається його ринкове життя, яке згідно з концепцією життєвого циклу товару (ЖЦТ), можна поділити на чотири етапи:
1. впровадження на ринок ;
2. зростання;
3. зрілість;
4. занепад;
Кожен із цих етапів має свої характеристики стосовно обсягів збуту, прибутків, рівня конкуренції, методів просування тощо.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай, "Маркетинг" Львів 2000р.
2. С.С. Гарковенко "Маркетинг" 1998р.
3. С.В. Скібинський "Маркетинг" Львів 2000р.
4. Н.В. Куденко " Стратегічний маркетинг" 1998р.
5. А.В.Войчак " Маркетинговий менеджмент" 1998р.

 
 

Цікаве

Загрузка...