WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сегментування ринку споживчих товарів, товар, три рівні товару - Контрольна робота

Сегментування ринку споживчих товарів, товар, три рівні товару - Контрольна робота

система Довгострокові контакти з партнерами Висока порівняно з конкурентами питома собівартість
Персонал Високий рівень кваліфікації персоналу -
НДДКР - Недостатній рівень впро-
вадження наукових розробок
Маркетинг Багаторічний досвід роботи на ринку
Сформована група постійних відвідувачів Зменшення ринкової частки
Недостатньо налагоджена система просування продукції
Фінанси Наявність достатньої величини власних обігових коштів Нестача коштів у основних груп клієнтів
Високий коефіцієнт фінансової автономії
Можливості підприємства являють собою позитивні фактори (тенденції та явища) зовнішнього середовища, що можуть сприяти збільшенню обсягу продажу і прибутку. Загрози - це негативні фактори (тенденції і явища) зовнішнього середовища, що можуть призвести за відсутності відповідної реакції підприємства до значного зменшення обсягу продажу та прибутку.
Таблиця 3
Матриця SWOT-аналізу для ТОВ "Маракеш"
Матриця SWOT-аналізу
Сильні сторони (S)
1.Багаторічний досвід роботи на ринку
2. Широкий, глибокий та диверсифікований товарний асортимент
4.Наявність достатньої величини власних коштів
5.Значна кількість постійних клієнтів
6.Хороша репутація фірми
7. Висока кваліфікація персоналу
Слабкі сторони (W)
1.Недостатньо ефективна робота з клієнтами
4. Висока порівняно з конкурентами питома собівартість
5. Низька частка залученого капіталу в пасивах
Можливості (О)
1.Ринкова потреба в продукції
2.Наявність необхідних фінансових ресурсів
3.Розширення виробництва за рахунок отримання довгострокових кредитів
4. Збільшення суми реінвестованогоприбутку
5.Наявність тісних контактів з партнерами SO-стратегія
1.Розширення участі на ринку за рахунок збільшення суми реінвестованого прибутку
2.Привернення уваги можливих клієнтів шляхом реклами
WO-стратегія
1.Збільшення витрат на реалізацію програм навчання фахівців
2. Зниження собівартості за рахунок впровадження системи "директ-костінг"
3. Залучення довгострокового кредиту на проведення технічного переозброєння підприємства
Загрози (Т)
1.Відсутність деяких елементів технічної бази
2.Нестача обігових коштів у основних груп клієнтів-юридичних осіб
3. Дефіцит професійних кадрів, особливо менеджерів
4. Зростання собівартості ST-стратегія
1. Формування асортиментної політики, тісно пов'язаної із диверсифікацією в напрямку розширення асортименту
2.Перегляд системи надання кредитів і політики встановлення відсотків за ними WT-стратегія
1.Привернення уваги нових клієнтів шляхом формування оптимального асортименту доступних за ціною для різних сегментів споживачів послуг
Таким чином, за результатами проведеного SWOT-аналізу встановлюємо, що підприємство має ряд сильних сторін і можливостей на відповідному ринку. Підприємству можна запропонувати для підвищення ефективності управління конкретні стратегії з потенціювання цих сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги.
Наприклад, наявність достатньої кількості власних коштів можна використати для фінансування програм навчання працівників, наявність можливості отримання довгострокових кредитів слід використати в напрямі проведення капіталовкладень в діяльність підприємства ТОВ "Маракеш".
Відповідно до проведеного аналізу можемо для підприємства порекомендувати оптимізувати меню, тобто вдосконалити товарну політику таким чином:
- активізувати реалізацію та виробництво оригінальних та фірмових страв;
- зменшити кількість традиційних страв.
Загалом розробка програми діяльності ресторану має включати комплекс дій по оптимізації товарної та цінової політики, політики розподілу та просування, а також оптимізація управління під впливом факторів зовнішнього середовища.
ВИСНОВКИ
Зазвичай основні варіанти стратегії пов'язані зі зміною меж ринку та продуктового портфеля (комбінації старий/новий ринок і старий/новий продукт), зміною обсягу бізнесу (зростання чи скорочення), масштабу бізнесу (власне виробництво чи аутсорсінг), ступеня галузевої інтеграції. Тому під час обговорення може бути запропоновано кілька можливих шляхів реформування бізнес-моделі.
Аналіз діяльності ТОВ "Маракеш" показав, що підприємство має ряд сильних сторін і можливостей на відповідному ринку. Підприємству можна запропонувати конкретні стратегії з потенціювання цих сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги.
Наприклад, наявність достатньої кількості власних коштів можна використати для фінансування програм навчання працівників, наявність можливості отримання довгострокових кредитів слід використати в напрямі проведення капіталовкладень в діяльність підприємства ТОВ "Маракеш".
За прогнозом ринок ресторанних послуг зростатиме: відбуватиметься приріст клієнтської аудиторії - дедалі популярнішим серед платоспроможного населення стає європейський стиль життя з харчуванням у ресторанах і кафе, а не вдома. Також зафіксовано збільшення витрат старих клієнтів на задоволення, серед яких не останнє місце посідає дозвілля в ресторані.
Список використаної літератури.
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб: Питер Ком, 2000. - 416 с.
2. Голубков Е. П. Маркетинг - стратегии, планы, структуры. - М.: "Издательское Дело", 1995. - 189 с.
3. Дихтль Е. Практический маркетинг: учебное пособие. "Высшая школа" - М., 1995. - 254 с.
4. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 560 с.
5. Міщенко А.П. Стратегічне управління. Навч. посібник. - К., 2004.
6. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 495 с.
7. Потрубач Н. Н., Социально-экономические проблемы совершенствования системы управления предприятием в условиях экономической реформы. - М., 2003.
8. Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник. - Львів, 2003.
9. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие - М.: ЗАО "Бизнес-школа" Интел- Синтез, 1997. - 304 с.
10. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004.
11. С.С.Гаркавенко Маркетинг - К.: Лібра, 2004.
12. Т.Л. Мостенська Основи маркетингу - К.: Кондор, 2005.

 
 

Цікаве

Загрузка...