WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сегментування ринку споживчих товарів, товар, три рівні товару - Контрольна робота

Сегментування ринку споживчих товарів, товар, три рівні товару - Контрольна робота

завдяки якій йому надається перевага, тобто пакування можна розглядати як характерну рису товару, від якої певною мірою залежить або успіх, або невдача виробу.
Підсилення конкуренції серед виробників товару стає причиною зростання ефективності роботи служб маркетингу та пошуку шляхів впливу на рішення покупців. Це на формулі товару відбивається таким чином:
Товар = Виріб + Якісні характеристики + Комплекс обмежуючих та забезпечувальних елементів + Комплекс маркетингових послуг ( Т = В + Я + К1 + К2),
де Т - товар;
В - виріб;
Я - якісні характеристики товару;
К1 - комплекс обмежуючих та забезпечувальних елементів;
К2 - комплекс маркетингових послуг.
У подальшій боротьбі за споживчі симпатії маркетологи стали пропонувати споживачу ще й комплекс маркетингових послуг, який повинен полегшити і довести до найзручніших умов як сам факт придбання товарів, так і їх використання. І чим більш вдалим, розвиненим та всебічним буде цей комплекс, тим більше це сприятиме підвищенню обсягів реалізації товарів.
Комплекс маркетингових послуг включає в себе такі моменти, як різні форми оплатитовару, транспортування товару споживачеві, послуги щодо виготовлення, роз'яснення експлуатаційних правил, сервісне обслуговування, безкоштовне надання інформаційних матеріалів у після продажному спілкуванні та ін. Все це залежить від ресурсів організації, різновиду товару, обсягів продажу тощо.
Ринок споживача
Висока якість товарів + комплекс забезпечувальних та обмежуючих елементів
Висока якість товарів + комплекс забезпечувальних та обмежуючих елементів + комплекс елементів маркетингу, що створюють певні переваги для споживачів
Звичайно, іноді буває, що товар випадково, без роботи маркетологів, досягає успіху на ринку. І це може здатися аргументом щодо стихійності ринкових відносин і некерованості процесу досягнення успіху. Але саме робота служб маркетингу повинна звільнити організації від випадковостей і спрямувати їх роботу на плановий успіх.
В очах споживачів товар повинен мати певну цінність, інакше його ніколи не купуватимуть. Якщо ж товар не відповідає очікуванням споживача, тоді цей товар ніколи не продається. Якщо негативні відгуки дійдуть до потенційних покупців, вони утримаються навіть від одноразової купівлі цього товару. Крім того, потрібно пам'ятати, що споживач очікує від товару не лише певної відповідності його вимогам, але й наявності якихось додаткових особливостей і відповідного сервісного обслуговування та супроводження, що підвищує цінність товару для споживача. У зв'язку з цим йдеться про три рівні товару для споживача.
РІВНІ ТОВАРУ
Зрозуміло, що ці три рівні товару характерні як для промислової групи товарів, так і для споживчої.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Найважливіша проблема будь-якої фірми, що працює в ринкових умовах, - це проблема її виживання і забезпечення безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої ефективної стратегії розвитку фірми. Стратегія є об'єктивною засадою для формування відповідей на такі важливі для фірми питання: на яких ринках вона повинна функціонувати; як розподілити найчастіше обмежені ресурси; як вести конкурентну боротьбу.
Особливу актуальність питання визначення впливу факторів зовнішнього середовища та створення конкурентних переваг з урахуванням цього впливу та посилення конкурентних позицій отримують для підприємств ресторанного господарства, які працюють на специфічному ринку, що характеризується стрімким зростанням та посиленням конкуренції.
Сьогодні ресторанний бізнес є привабливим як довгострокова інвестиція з вірогідною прибутковістю в 15-20% (їсти ж будуть завжди) або незалежно від збитковості як іміджевий інструмент його власника. За інформацією асоціації ресторанного бізнесу України, темпи розвитку ринку ресторанних послуг за останні роки коливалися в межах 60-100% на рік.
Метою даної роботи є визначення впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність управління підприємством ресторанного господарства. В якості об'єкта дослідження обрано підприємство ресторанного господарства ТОВ "Маракеш".
ОСНОВНА ЧАСТИНА
При проведенні аналізу макро- та мікросередовища для впливу окремих факторів на ефективність управління підприємством ТОВ "Маракеш" скористаємось методикою PEST-аналізу, за допомогою якого проводиться аналіз чотирьох груп факторів зовнішнього середовища: економічних, правових, технологічних та соціально-культурних. Також визначимо управлінські рішення як реакцію на вплив кожного окремого фактора.
Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на діяльність та управління підприємства ТОВ "Маракеш" розглянемо в таблиці.1.
Таблиця 1
Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на підприємство
ТОВ "Маракеш"
Група факторів Фактор Прояв Можливі відповідні управлінські дії підприємства
Економічні Загальна характеристика економічної ситуації Підйом, зростання ВВП Зростання замовлень
Рівень безробіття Зростає Зменшення замовлень
Ціни на ресурси Зростають Можливе зростання вартості страв
Кредитна політика банків Зниження % по банківському кредиту З'явилась можливість збільшення інвестицій за рахунок довгострокових кредитів
Правові Податкова політика Зменшення розміру податку на прибуток, акцизного збору З'явилась можливість збільшити суму реінвестованого прибутку, зменшити вартість окремих страв
Технологічні Державна технічна політика Стимулювання інноваційної діяльності Збільшувати кількість інноваційних розробок
Соціально-культурні Підвищення доходів населення Збільшення попиту на продукцію Розширення продажів
Ефективність управління підприємством ТОВ "Маракеш" під впливом факторів зовнішнього середовища є недостатньо високою, тому що використовується лише аналіз цих факторів на найближчу перспективу, та проводиться оперативне та стратегічне планування, але не використовуються елементи стратегічного контролю для виявлення помилок в управлінні.
В таблиці 2 розглянемо сильні та слабкі сторони підприємства, а в таблиці 3 побудуємо матрицю SWOT-аналізу.
Таблиця 2
Сильні та слабкі сторони підприємства
Аспект середовища Сильні сторони Слабкі сторони
Операційна

 
 

Цікаве

Загрузка...