WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сегментування ринку споживчих товарів, товар, три рівні товару - Контрольна робота

Сегментування ринку споживчих товарів, товар, три рівні товару - Контрольна робота

складова програми маркетингу: product - товар.
Покупці здобувають набір благ, який має як фактичний, так і соціальний вимір. Товар можна охарактеризувати по-різному, наприклад, перелічити його фізичні атрибути (чим він є, які функції виконує) або ж можна перелічити ту користь, яку отримає покупець у разі його придбання.
Можна спробувати охарактеризувати товар з погляду маркетингу.
Більшість потреб людини задовольняється товарами та послугами.
Товар характеризується такими головними властивостями:
" призначається для задоволення певних потребспоживачів;
" виробляється певними виробниками;
" придбається споживачем шляхом купівлі за певну ціну.
Послуга - це комплекс робіт, що виконується виробником із метою задоволення потреб особи або організації, зацікавленої в цих роботах. Таким чином, різниця між товаром та послугою полягає лише в тому, що послуга не має натурального змісту.
Вироблена продукція не завжди стає товаром. Тому велика різниця між виробом і товаром. У маркетологів є прислів'я: " Технічні знання створюють виріб, але виріб, який користується попитом, створює маркетолог".
Можна дати визначення товару. Товар - це виріб, що функціонує на ринку. Водночас, виріб - це основа товару та носій тих властивостей, заради яких товар купується.
Виріб є товаром лише в ринку виробника, тобто ненасиченому або інфляційному ринку. В умовах ринку виробника покупець змушений купувати те, що йому пропонують. І якщо немає того товару, який потрібен споживачеві, він іде на вимушену заміну та має вибрати один із наявних на ринку товарів або не купувати нічого.
Ринок виробника характеризується наявністю конкуренції попиту на товари. В умовах ринку виробника відбувається нормування споживання, що сприяє створенню обмеженої пропозиції. У цих умовах формула товару має вигляд:
Товар = Виріб (Т = В).
Ринок виробника - характерний атрибут адміністративно-керованих економічних систем. Поступове входження країни в ринкові відносини супроводжується кількісною насиченістю ринку. І до моменту кількісного насичення дії маркетологів щодо формування попиту на товари не потрібні. Все, що виробляється, продається.
З часом, коли ринок виробника насичується товарами кількісно, у споживачів виникає можливість вибирати більш якісні серед них, і тоді завдання маркетологів зводиться до формування попиту на товари, що пропонуються ринком.
Вимоги до товару в такому ринку поступово змінюються. Маркетинг, який спрямований на продаж виробленої продукції, називається формуючим.
Формула товару за формуючого маркетингу:
Товар = Виріб + Якісні характеристики (Т = В + Я).
Ринок виробника, що характеризується кількісною не насиченістю
Вироби =
Товари
Ринок виробника, що трансформується
Вироби підвищеної якості = Товари
Зміна вимог до характеристик товару
У маркетингу поняття якості суттєво відрізняється від визначення якості в технологічних процесах виробника. Саме тому кажуть, що головна вимога споживача до товару - це необхідний рівень якості. Якість при цьому поєднує в собі функціональні характеристики, параметри надійності, ергономічність, естетичні властивості тощо. Якість виробу концентрує в собі потребу споживача. Визначення якості для товарів буде різним для різних груп споживачів, для різних соціальних груп. Високий, але необхідний рівень якості виробу - неодмінна умова перетворення виробу в товар.
Узагальнюючи розуміння якості в маркетингу, можна визначити такі її характеристики:
1. Загальне уявлення про зміст якості модифікується щодо різноманітних груп виробів.
2. Вимоги до якості товару для різних соціальних груп і організацій суттєво відрізняються для різноманітних ринків.
3. Вимоги до якості товару суттєво відрізняються для різноманітних ринків.
4. Існує велика кількість різноманітних виробів, для кожного виду яких треба створити низку характеристик якості, що відповідатимуть потребам різних груп покупців.
Перехід до ринку споживача супроводжується зміною характеристик виробу, заради яких його купують і відповідно зміною ставлення споживачів до товарів, які пропонуються ринком. З'являється конкуренція виробників товару.
Формула товару завдяки цьому наповнюється новим змістом і має такий вигляд:
Товар = Виріб + Якісні характеристики + Комплекс обмежуючих та забезпечувальних елементів (Т = В + Я + К1).
Крім пропонованої високої якості товарів, у боротьбі за споживчі симпатії виробниками надається велике значення забезпечувальним та обмежуючим елементам. До них відносять все те, що забезпечує під час транспортування та зберігання функціональних властивостей товару з моменту випуску до моменту придбання, щоб не відбулося погіршення споживчих властивостей товару.
До забезпечувальних елементів можна віднести також інструктивні матеріали та супутні товари для забезпечення ефективного використання товару та полегшення його використання.
До обмежуючих елементів належать вимоги нормативних документів щодо виробу певної групи, хоча ці вимоги можуть бути різними на різних територіях, у різних географічних районах.
Маркетологи повинні безпосередньо брати участь у розробці забезпечувальних та обмежуючих елементів, бо від їх якості значною мірою залежить бажання споживача придбати товар. Крім того, як забезпечувальні, так і обмежуючі елементи можуть стати носіями рекламної інформації та сприяти просуванню товарів на ринок.
Особливо уважно треба підходити до пакування харчових і м'ясо-молочних продуктів, бо інформація, яку в собі може містити пакування, може як привернути, так і відштовхнути певні групи споживачів. У багатьох випадках без належної загальноприйнятої інформації продаж таких товарів взагалі неможливий.
Проте треба зазначити, що вимоги до пакування відрізняються у виробників та у споживачів. Головною функцією пакування є захист виробів під час транспортування, зберігання та експлуатації. У зв'язку з цим, на перший погляд, це мало б відігравати провідну роль при визначені форми, розміру пакування. Але в останні роки визначилась тенденція підпорядкування цих вимог художньому конструюванню, рекламній меті та забезпеченню захисту товарів від підробки.
Дуже часто виникає ситуація, коли товари, що конкурують між собою, неможливо відрізнити або диференціювати на основі об'єктивних критеріїв, і в цих умовах пакування як елемент реклами є рисою товару,

 
 

Цікаве

Загрузка...