WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Конкурентоспроможність продукції та методи ії визначення - Курсова робота

Конкурентоспроможність продукції та методи ії визначення - Курсова робота

для посилення її позицій в конкурентній боротьбі на ринку.
4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ
Протягом багатьох десятків років в нашій країні, в умовах високої монополізації виробників регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а - з точністю навпаки - виробництво і адміністративно-командний механізм розподілу регулювали споживання, формували потреби і смаки покупців. В цих умовах проблема конкурентоспроможності товару у виробників практично не вставала. З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилася.
Вище наголошувалося, що в конкурентній політиці щодо товару береться до уваги здатність товару задовольняти сукупні потреби покупця краще, ніж товари-конкуренти. Створення такої споживацької цінності товару є самою найважливішою умовою виживання на ринку. Так, прекрасний дизайн легкового автомобіля при поганому технічному обслуговуванні не врятує нову марку автомобіля від провалу на ринку.
Розповсюдження конкуренції підштовхує виробників до посиленого пошуку нових конкурентноздатних товарів і нових ринків їх збуту. Ключовим моментом в завоюванні позицій на ринку є своєчасне оновлення вироблюваних товарів, підготовка і організація виробництва нових видів продукції. Проте створення нового товару - процес надзвичайно складний, оскільки йдеться насамперед про створення такої товарної маси, яка повністю відповідає вимогам ринку.
В основі концепції створення нового товару сьогодні лежить не стільки дотримання традиційних прагнень до досягнення нових технічних ітехніко-економічних параметрів, скільки прагнення створити "товар ринкової новизни" з високим рівнем конкурентоспроможності щодо інших аналогічних товарів. При виробленні ринкової стратегії дуже важливо навчитися своєчасно вилучати економічно неефективний товар з виробничої програми промислової фірми.
При виборі шляхів підвищення конкурентоспроможності товару нерідко буває дуже своєчасним розв'язання не про запуск нового, не про зняття з виробництва морально застарілого, а про модифікацію товару. Рішення про модифікацію товару ухвалюється з метою задоволення особливих вимог покупців для отримання більшого прибутку. Безперечним є і розвиток такого напряму підвищення конкурентоспроможності товару, як своєчасне надання комплексу послуг, пов'язаних із збутом і використовуванням машин і устаткування, тобто сервісне обслуговування. При вмілій організації сервіс є вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності товару.
Все зростаюче значення набуває проблема вибору і освоєння нових ринків збуту. Нові ринки збуту вирішальним чином можуть змінити конкурентоспроможність товару і рентабельність збутової діяльності. Збільшення об'єму продажу на нових ринках дозволить понизити витрати виробництва. У зв'язку з цим дуже важливо для подальшого розвитку конкурентоспроможності товару спробувати вийти з ним на новий ринок збуту, оскільки на внутрішньому його конкурентоспроможність різко впала. Але при цьому треба точно знати ступінь забезпеченості нових ринків висококваліфікованими працівниками ремонтних і обслуговуючих організацій, оскільки інакше покупці можуть зажадати підвищення надійності і спрощення конструкції реалізованої продукції..
5. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ ГАЗЕТА "МОЯ РЕКЛАМА"
Як товар для проведення практичного аналізу конкурентоспроможності ми вибрали такий товар як газета "Моя реклама". І хоча в кругах професіоналів існує дискусія з приводу того, чи є газета товаром або послугою, ми виходимо з того, що товаром явилося все те, що продається на ринку і має свого покупця і продавця. Рішення ж питання: чи є газета товаром або послугою в маркетинговому сенсі ми залишаємо для споживача.
Модель оцінки конкурентоспроможності даного товару включає наступні етапи:
1. Структуризація, формування в класифікаційний ряд основні параметри, по яких буде оцінюватися конкурентоспроможність досліджуваного товару. Як правило їх число обмежується десятьма.
2. Кожний параметр розбивається на рівні якості. Вони можуть бути бінарними ("так - ні" або " 1 - 0"), потрійними ("так - частково - ні" або "+1 0 -1), але краще всього і звичніше - "учнівські" 5-ти бальні шкали при шести рівнях від "0" (відсутність ознаки) до "5" (ознака відмінно видима).
3. Строїться матриця-таблиця "Параметри * Рівні" (10 * 6 = 60 осередків) і по ній оцінюється досліджуваний продукт.
4. Розраховується загальний індекс якості К0 (як середньоарифметичне показників якості), будується графічне відображення матриці.
5. По підсумкових показниках індексу якості К0 оцінюється конкурентоспроможність товару відповідно до інтервалів:
5,00 - 4,51: вкрай висока конкурентоспроможність товару;
4,50 - 3,51: висока конкурентоспроможність товару;
3,50 - 2,51: середня конкурентоспроможність товару;
2,50 - 1,51: низька конкурентоспроможність товару;
1,50 - 0,00: відсутність конкурентоспроможності товару.
Як основні параметри оцінки конкурентоспроможності даного видання ми вибрали наступні:
1. Назва.
2. Заголовки.
3. Зміст.
4. "Обличчя" газети.
5. Графіка.
6. Економіка.
7. Поліграфія.
8. Реклама.
9. Дизайн.
Дані параметри оцінюються по п'ятибальній шкалі з шістьма рівнями (Табл. 2) Для даної газети аналіз показників конкурентоспроможності показав (Табл. 3), що загальний індекс якості К0 складає: К0 = (4+3+3+5+3+2+2+1+4+3)/10=3,00, що відповідно до приведеної вище шкали конкурентоспроможності означає, видання володіє середнім рівнем конкурентоспроможності, і для його підвищення необхідно передусім вжити наступним заходам:
Поліпшити якість поліграфії в газеті;
Поліпшити графічне оформлення газети;
Реорганізувати системи управління газетою.
При усуненні даних недоліків (хоча б до рівня 4-х балів згідно нашої матриці) конкурентоспроможність газети зросте до рівня: К0 = (4+3+3+5+3+4+4+4+4+3)/10 = 3,70, що означає високу конкурентоспроможність видання, а, отже, збільшення його прибутковості.
Додаток 1
Таблиця "Чинники формування
конкурентоспроможності товару".
Оцінка конкурентоспроможності товару
Вивчення ринку Вивчення конкурентних товарів Вивчення потреб покупців Вивчення параметрів оцінки товарів
? Спеціалізація ринку і його географічне положення;
? Місткість ринку і можлива частка підприємства на ньому;
? Товарні і фірмові структури на ринку;
? Гострота конкуренції;
? Вплив НТР на розвиток виробництва і формування потреб покупців ? Основні конкуренти, що володіють більшою часткою

 
 

Цікаве

Загрузка...