WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Конкурентоспроможність продукції та методи ії визначення - Курсова робота

Конкурентоспроможність продукції та методи ії визначення - Курсова робота

конкретним, тобто реальним товаром конкурентом або абстрактним із заданими оптимальними параметрами, які формує споживач і з максимальними параметрами, отриманими на основі вивчення ринку.
Збирається інформація про показники по товару і його конкурентів.
Таким чином на цьому етапі збирається інформація про конкурентів їх товарах, при розрахунках використовується групи показників.
1 група. Технічні параметри це якісні характеристики товару до них відноситься функціональне призначення, упаковка, обслуговування, гарантії, супровідні документи, інструкція з користування, показників якості. Нормативні характеристики показують відповідність стандартам, нормам і правилам які регламентують межі, за які дані параметри не можуть виходити.
2 група. Економічні параметри. До них відносять: продажна ціна, сукупні витрати на транспортування, установку, обслуговування, експлуатацію, ремонт, податки, страховка, утилізація.
3 група. Організаційні не цінові маркетингові умови. Умови і терміни поставки, платежів, організація ТЕ, імідж фірми, система знижок, організація поставки, масштаби рекламної компанії.
Вимогою до виробу - аналогу необхідновиставити відповідність його класу початкового, аналогічного товару.
3.2 Визначення набору порівнюваних параметрів.
При визначенні набору параметрів вибираються параметри, що характеризують споживацькі властивості товару, і параметри, що виражають його економічні властивості. Споживацькі властивості товару, з яких складається його корисний ефект, визначаються набором "жорстких" і "м'яких" споживацьких параметрів.
"Жорсткі параметри" описують самі найважливіші функції товару і пов'язані з ним характеристики, задані конструкторськими принципами виробу. Вони мають певну величину, яка виражена в тих або інших одиницях (наприклад, потужність, розмір, температура і т.д.). Найбільш представницькою групою "жорстких" параметрів є технічні, а також параметри відповідності національним і міжнародним стандартам, нормативам, законодавчим актам і т.д.
"М'які" параметри характеризують естетичні властивості товару, тобто є виразом дизайну, упаковки, кольору і додають товарам особливу привабливість. "М'які" параметри, як правило, не мають природної фізичної міри і важко піддаються кількісній оцінці.
Визначення набору споживацьких параметрів складає основу аналізу конкурентоспроможності товару. При аналізі всіх параметрів на перший план висувають ті, які мають найбільшу значущість для споживачів. Визначення значення кожного параметра здійснюється групою експертів, що оперують достатнім об'ємом надійної ринкової інформації. Цей підхід не виключає ретельного дослідження і другорядних параметрів, які в конкурентному змаганні можуть грати вирішальну роль. Ціль такого підходу до дослідження - максимальне задоволення споживачів.
Можлива оцінка на базі органолептичних методів, побудованих на суб'єктивному сприйнятті людиною того або іншої властивості об'єкту і виразу результату сприйняття в цифровій (бальній) формі. Корисній може виявитися також оцінка виробу не стільки по його безпосередньому сприйняттю, скільки на основі досвіду маркетингової діяльності на ринку, на основі інтуїтивного визначення ролі того або іншої властивості в задоволенні потреб покупців. Цей метод заснований на порівнянні різних властивостей виробу. З урахуванням сукупності всіх думок будується кількісна оцінка "м'якого" параметра..
3.3 Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару
Цей розрахунок заснований на порівнянні параметрів даного товару з параметрами існуючого або розробляємого товару, що найбільш повно відображає потреби покупців.
Зразок для порівняльного аналізу вибирається на основі інформація, отриманій в результаті ринкових досліджень про характер вимог покупців, як прямий - в результаті цілеспрямованого збору відомостей, так і непрямій - з урахуванням даних про розміри збуту і часток на ринку найбільш конкурентноздатних товарів. Для оцінки співвідношення параметрів даного виробу і параметрів зразка знаходять процентне відношення ступеня відповідності даного виробу параметрам еталона. Ступінь відповідності визначається у формі процентного відношення фактичної величини параметра до тієї величини, при якій потреба задовольняється на 100% . Наприклад, ресурс авіадвигуна, що випускається заводом-виробником, налічує 80 тис. годин льотного годинника, тоді як аналогічні двигуни, що мають активний попит на ринку, володіють ресурсом в 100 тис. годин льотного годинника. Звідси слідує, що потреба по даному параметру в нашому прикладі задоволена тільки на 80%, що за інших рівних умов робить двигун, що випускається, не конкурентноздатним на ринку. Або інший приклад. Фен для сушки і укладання волосся з автоматичним перемиканням безперервно працюють 30 хв., а споживачу потрібно, щоб він працював до відключення 60 хв. В даному прикладі потреба по даному параметру задоволена лише на 50% . Аналогічний розрахунок проводиться по всіх кількісно оцінених параметрах з тим, щоб отримати для кожного з них параметричний індекс. Узагальнюючи отримані результати, будують загальну кількісну оцінку "м'якого" параметра, яку співвідносять з подібною оцінкою відповідного параметра товару фірми-конкурента.
Привабливість же реалізованого товару для продавця полягає в чистій виручці, рівній контрактній ціні за мінусом витрат на продаж, доставку, податків, мит, акцизів. Конкурентоспроможність товару підвищують постійно, добиваючись максимальної відповідності його споживацьких і вартісних характеристик існуючим і особливо прогнозованим запитам покупців. На основі виявлення ринкових змін виконується відбір тих груп товарів, які в більшій мірі відповідають запитам споживачів. Далі вивчаються прогнози появи нових товарів конкурентів - новинок, вірогідність успішного продажу яких очевидна і які викличуть жорстоке суперництво між конкурентами. Після цього формуються технічні вимоги до параметрів товарів. На закінчення складаються оцінні таблиці відповідності параметрів декількох цікавих новинок і тих технологій, без яких неможливий випуск нового товару.
Зрештою вибір варіанту визначають обмеження, існуючі для даної промислової фірми в області технології, матеріального забезпечення і комунікацій. Правильно вибраний варіант підвищення конкурентоспроможності товару дозволить в максимальному ступені уникнути безглуздих втрат, а отримані підсумки по аналізу цього широкого спектру параметрів дозволять сформулювати програму цілеспрямованої зміни у виробничій, фінансово-економічній і збутовій роботі промислової фірми

 
 

Цікаве

Загрузка...