WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Конкурентоспроможність продукції та методи ії визначення - Курсова робота

Конкурентоспроможність продукції та методи ії визначення - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Конкурентоспроможність продукції та методи ії визначення
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ 5
1.1 Визначення конкурентоспроможності товару 5
1.2 Система стандартизації товарів. 6
2.СКЛАДОВІ УМОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 9
2.1 Комерційні умови. 9
2.2 Умови поставок і платежів 10
2.3 Економічні умови споживання. 13
3. ЕТАПИ РОЗРАХУНКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ 15
3.1 Аналіз ринку 14
3.2 Визначення набору порівнюваних параметрів. 16
3.3 Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару. 18
4.ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ 20
5.ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ ГАЗЕТА "МОЯ РЕКЛАМА" 22
ВИСНОВОК 28
Список використаної літератури 30
?
ВСТУП
Ключові фактори успіху формують конкурентоспроможність об'єкта досліджень: товару, виробництва, підприємства, галузі, держави тощо.
В стратегічному управлінні найчастіше конкурентоспроможність роз-глядається в двох аспектах:
1) конкурентоспроможність товару (продукції) тобто ступінь його від-повідності на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними тощо.
2) конкурентоспроможність підприємства - це рівень його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту (особливо - стратегічного поточного планування), навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо.
Актуальність розгляду теми "Конкурентоспроможність товару" буде незмінною, поки на ринку товарів і послуг будуть фігурувати різні фірми-виробники, що борються за увагу споживача до свого товару, яка, по суті, є основою їх успішності, зростання і процвітання. Як взаємозв'язане явище, сильні компанії, що розвиваються, стають постачальниками кращих, більш дешевих товарів і послуг, при відрізняючому їх роботу високому рівні сервісу і уваги до бажань і потреб клієнтів. Проте чи так все просто і чи завжди споживач в змозі грамотно проаналізувати весь спектр виставлених на ринкові торги благ цивілізації, ми спробуємо розібратися в даній роботі, ретельно зваживши і проаналізувавши всі складові конкурентоспроможності товарів.
В ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття, що означає і відповідність товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам його реалізації, і рівня витрат споживача за період експлуатації.
Ціллю даної роботи і є:
Визначення безпосередньо поняття конкурентоспроможності товару.
Визначення і аналіз тих чинників, за рахунок яких формується конкурентоспроможність товару.
Виявлення можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності товару.
Необхідно відзначити, що розгляду проблем забезпечення конкурентоспроможності присвячено достатньо велику кількість досліджень і літературних публікацій. Ми в даній роботі розглянемо методи аналізу і управління конкурентоспроможністю товару, висловлені в джерелах, вказаних як бібліографічного списку літератури.
1.КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ
Товар - головний об'єкт на ринку. Він має вартість і споживну вартість (або цінність), володіє певною якістю, технічним рівнем і надійністю, що задається споживачами корисністю, показниками ефективності у виробництві і споживанні, іншими вельми важливими характеристиками. Товар - точний індикатор економічної сили і активності виробника. Дієвість чинників, визначальних позиції виробника, перевіряються в процесі конкурентного суперництва товарів в умовах розвинутого ринкового механізму, що дозволяє виявити відмінності даного товару від товару-конкурента як по ступеню відповідності конкретної суспільної потреби, так і по витратах на її задоволення. Для цього товар повинен володіти певною конкурентоспроможністю.
Крім вимог до товару, що висуваються споживачами, існують і вимоги, загальні для всіх товарів, обов'язкові до виконання. Це нормативні параметри, які встановлюються: діючими міжнародними і регіональними стандартами; національними зарубіжними і вітчизняними стандартами, нормативними актами, технічними регламентами країни-експортера і країни-імпортера, що встановлюють вимоги до продукції, що ввозиться в країну; стандартами підприэмств-виробників даної продукції; патентною документацією. Наприклад, електричні прилади повинні працювати при напрузі, яка подається в мережу, і відповідати вимогам пожежної безпеки і вибухобезпечності, а їх конструкція визначається умовами процесу, що проводиться. Якщо хоча б одна з вимог не буде виконана, то товар не може бути виведений на ринок.
1.1 Визначення конкурентоспроможності товару
Конкурентоспроможність товару - це такий рівень його економічних, технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати суперництво (конкуренцію) з іншими аналогічними товарами на ринку. Крім того, конкурентоспроможність - порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних, організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку (або його певного сегмента) і щодо властивостей іншого товару. Розглянемо окремо всі становлячи показники конкурентоспроможності товару.
Технічні показники товару визначаються оцінкою відповідності його технічного рівня, якості і надійності сучасним вимогам, які висуваються споживачами на ринку. Ці вимоги найбільш повно відображають їх суспільні і індивідуальні потреби при досягнутому (прогнозованому) рівні соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу як у нас в країні, так і за рубежем.
Конкурентоспроможність - більш високе в порівнянні з товарами-замінниками співвідношення сукупності якісних характеристик товару і витрат на його придбання і споживання при їх відповідності вимогам ринку або його певного сегмента. Інакше: конкурентноздатним вважається товар, в якого сукупний корисний ефект на одиницю витрат вище, ніж в інших, і при цьому величина жодного з критеріїв не явився неприйнятною для споживача.
Товар з низькою якістю може бути конкурентноздатний при відповідній ціні, але за відсутності якої-небудь властивості він втратить привабливість взагалі. Наприклад, відсутність клавіатури в комп'ютера практично неможливо компенсувати зниженням ціни.
1.2 Система стандартизації товарів
Основні

 
 

Цікаве

Загрузка...