WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Конкурентна боротьба на ринку нафтогазовидобутоку та нафтогазопереробки України. - Курсова робота

Конкурентна боротьба на ринку нафтогазовидобутоку та нафтогазопереробки України. - Курсова робота

"ЛіНОС" 12 7992 0
Разом 2460 22512 1944
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" використовують значні обсяги вітчизняної нафти, так як їх контролює українська сторона. А такі виробники, як ВАТ "ЛУКойл-Одеський НПЗ", ВАТ "НПК "Галичина", ВАТ "ЛіНОС" використовують переважно російську нафту, а наприклад ВАТ "Херсоннафтопереробка" -казахську, бо переважна частка акцій належить казахам. [8, 54 ]
Що ж стосується загалом поставок в Україну нафти на переробку (табл.5.), то поставляється її більше на 5,3 млн. тон, що обумовлюється природніми втратами, внутрішнім споживанням на НПЗ та реекспортом частини сировини.
Таблиця 5.
Загальна структура поставок сировини на українські НПЗ
НПЗ Поставка нафти на українські НПЗ, тис.т
2000 2001 2002 2003*
Кременчуцький НПЗ 2236,8 4477,6 7177,2 8772
ВАТ "Херсоннафтопереробка" 1372,1 2017,9 2533,8 3384
ВАТ "ЛУКойл-Одеський НПЗ" 1299,5 2176,3 3105,6 3924
ВАТ "НПК "Галичина" 290,8 1118,2 1624,2 1716
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" 697,1 905,5 915,2 1116
ВАТ "ЛіНОС" 2427,8 4931,2 5901,2 8004
Разом 8324,1 15626,7 21257,2 26916
* - дані за І-ІІІ кв. - фактичні, за IV - прогнозні
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
1.2. Основні показники учасників ринку
Щодо економічної ваги на ринку кожної компанії, то з даних діаграм 1-4 можна переконатись, що протягом останніх трьох років кардинальних змін не відбулося як у товарній структурі виробництва, так і в ситуації на ринку вцілому.
Діаграма 1.
Частки НПЗ на ринку моторних бензинів
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
Діаграма 2.
Частки НПЗ на ринку дизпального
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
Діаграма 3.
Частки НПЗ на ринку мазуту
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
Діаграма 4.
Загальні частки НПЗ на ринку
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
Крім вищевказаних показників, можна додати зведену таблицю найбільш вагомих характеристик операторів ринку нефтепереробки в Україні (табл. 6). Ранжування здійснене у порядку зменшення корисного ефекту. Тобто, чим менший інтегрований середньозважений показник, тим більш конкурентноздатна компанія. [ 2, 234 ]
Таблиця 6.
Порівняльні характеристики конкурентів
Показник Конкуруючі компанії
Кременч. Херсон. ЛУКойл Галичина Нафт. Прик. ЛіНОС
Якість 1 1 1 1 1 1
Кількість 1 4 3 5 6 2
Ексклюзивність обслуговування 1 1 1 1 1 1
Більш низькі ціни 2 5 3 4 6 1
Широта прод. лінії 1 1 1 1 1 1
Рентабельність виробництва 2 4 3 6 5 1
Діловий імідж 2 4 3 6 5 1
Зручне місце продавця 1 3 4 6 5 2
Доступність прод. 1 1 1 1 1 1
Збутова мережа 1 4 2 5 6 3
Чемне поводження 1 1 1 1 1 1
Інтегрований серед. зваж. показник 1,2727273 2,636364 2,090909 3,363636 3,45454545 1,363636
Остаточний ранг 1 4 3 5 6 2
Побудовано автором на основі власних даних
Діаграма 5
Динаміка розвитку НПЗ
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
2. Аналіз ринку та заходи щодо підвищення ефективності його функціонування
2.1. Аналіз діяльності операторів галузі
Як можна побачити із вищенаведених показників ситуація на ринку переробки нафти та газоконденсату в Україні доволі напружена. Це обумовлюється рядом факторів:
" залежністю переважної частини операторів від зовнішніх поставок, зокрема з Росії. Ті оператори, які використовують вітчизняну нафту, обмежені її кількістю (Кременчуцький НПЗ, ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"), ті що використовують російську чи казахську (решта) - залежать від внутрішніх цін в країнах-експортерах сировини; [ 4, 38 ]
" чутливістю нафтопереробного ринку до світових коливань ціни. Цей ринок, як ніякий інший потерпає від найменшої ознаки дисбалансу економічного, соціального чи політичного факторів суспільного життя світу;
" надмірною "політизацією" ринку. Ринок відноситься до категорії стратегічних, тому Україна дотримується політики жорсткої регламентації діяльності учасників ринку, адже втративши ринок енергоносіїв в економічному плані не так далеко й до втрати політичної незалежності. І через таке надмірне державне регулювання ринку перш за все потерпають вітчизняні НПЗ-учасники ринку. [ 1, 23 ]
" нерівнозначністю економічного "лоббі" кожного з учасників ринку у парламенті. Так, ЛіНОС і Кременчуцький НПЗ мають відчутну підтримку, перший - російської олігархічної верхівки, другий - наближених до влади українських бізнесменів. Таким чином вони можуть "проштовхувати" необхідний їм законопроект набагато швидше й ефективніше, ніж інші учасники ринку. Вплив на владу інших операторів нафтопереробного ринку значно менший. [ 3, 77 ]
Використавши модель стратегічних груп, що інтегрована в таблиці 6, можна побачити, що підприємства галузі поділяються за зчаченням середньозваженого інтегрованого показника в три групи по два учасника в кожній: зі значенням показника від 1 до 2, від 2 до 3, понад 3. Додаткову інформацію можна отримати з діаграми 4. Хоча там використано лише аналіз за обсягами виробництва.
Група лідерів: ЗАТ "Кременчуцький НПЗ" і ВАТ "ЛіНОС" - найбільш сильні учасники ринку. Відзначаються як значно більшими обсягами переробки, ніж конкуренти, так і переважанням показників структури над конкурентами. Мають сильну підтримку у владних колах, що допомагає більш вигідно реалізовувати свої інтереси в бізнесі.
Група "середняків": ВАТ "ЛУКойл", ВАТ "Херсоннафтопереробка"- менш потужні учасники ринку. Їх обсяги можна порівнювати більше з групою "аутсайдерів", ніж з групою лідерів, обсяги виробництва кожного з яких більше ніж удвічі перевищують відповідні показники ВАТ "ЛУКойл" і ВАТ "Херсоннафтопереробка". За ВАТ "ЛУКойл" стоїть також російський капітал, хоча і не такий потужний ніж у ВАТ "ЛіНОС". Фактичним власником ВАТ "Херсоннафтопереробка" є казахська сторона, яка також доволі активно відстоює свої інтереси на ринку України.
Група "аутсайдерів": ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття". Аутсайдерами група названа умовно, бо неможна принижувати її значущість лише через незначний обсяг виробництва. Найменш потужні підприємства галузі належать Україні. Особливої підтримки у владних колах не мають, що однак не заважає їм доволі ефективно, як для своїх розмірів і обсягів виробництва,

 
 

Цікаве

Загрузка...