WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Конкурентна боротьба на ринку нафтогазовидобутоку та нафтогазопереробки України. - Курсова робота

Конкурентна боротьба на ринку нафтогазовидобутоку та нафтогазопереробки України. - Курсова робота


Курсова робота
Конкурентна боротьба на ринку нафтогазовидобутоку та нафтогазопереробки України.
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………….2
1. Оперативна інформація про галузь………………………………………..3
1.1. Короткий огляд ринку……………………………………………….3
1.2. Основні показники учасників ринку………………………………..5
2. Аналіз ринку та заходи щодо підвищення ефективності його функціонування……………………………………………………………..7
2.1. Аналіз діяльності операторів галузі………………………………...7
2.2. Пропозиції по оптимізації конкурентних позицій…………………9
Висновок……………………………………………………………………….11
Використана література………………………………………………………12
Вступ
За часів Радянського Союзу наука "економікс" була лише придатком партійної соціалістичної системи і розвиток її відбувався дещо викривлено порівняно із західною: небувалого розквіту набула система планування як короткострокового, так і довгострокового (всіма знані п'ятирічки); деякі галузі знаходилися в зародковому стані (економічна кібернетика, мікроекономіка); декотрих не було зовсім (всі різновиди менеджменту, маркетинг).
За умов централізованого планування і нормування виробництва такого явища, як конкурентна боротьба не відбувалось зовсім.
Сьогодні ситуація змінилась кардинально. В умовах трансформації економічної ситеми України і становлення її на ринкову основу все більшої ваги вітчизняними науковцями, а також підприємцями-практиками надається розробкам зарубіжних вчених та переосмисленню праць науковців радянської думки. На інформаційному ринку України за роки незалежності з'явилося безліч джерел капіталістичної економічної парадигми. Деякі галузі національної економічної науки переформувалися, частина з них отимала "друге дихання", зародилися абсолютно нові.
Зокрема, в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренції дедалі жорсткішою стає боротьба за споживача.
Метою даної роботи є дослідження конкурентної боротьби на певному ринку України (нафтогазовидобуток та нафтогазопереробка).
Цілями даної роботи є аналіз становища учасників ринку за рядом показників та розробка пропозицій щодо його покращення.
Об'єктом дослідження є ринок переробки нафти й гозоконденсату в Україні.
Основні методологічні інстументи, застосовані автором: історико-логічний, системно-структурний підходи до аналізу економічних процесів та зв'язків, порівняльний, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, статистичний методи їх оцінки. Дослідження базується на використанні принципу єдності теорії та практики.
Джерельною та статистичною базою роботи були розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Держкомстату, Асоціації фінансово-промислових груп РФ, дані операторів ринку тощо.
1. Оперативна інформація про галузь
1.1. Короткий огляд ринку
Якщо 2001 рік був для української нафтопереробки Роком Великого Перелому, 2002 рік - Роком Системних Очікувань, то 2003 - Рік Неухильного Зростання.
До основних подій галузі слід віднести: відмова держави від приватизації ВАТ "Укртатнафти", нестворення вертикально інтегрованої корпоративної структури на базі "Укрнафти", постійне зростання податкового тагаря на нафтопереробні заводи (НПЗ), розмежування інтересів України, РФ, Казахстану на українському ринку нафтопереробки, зростання цін на продукцію НПЗ не зважаючи на зростання обсягів виробництва тощо. [3, 54 ]
Кількість операторів ринку в 2003 році: офіційно - 6 НПЗ, 1 ГПЗ; неофіційно - зверх того десятки дрібних нелегальних заводів, що переробляють крадений газоконденсат. [ 7, 27]
Об'єм переробки нафти 2000рік - 8,489млн.т., 2002 - 15,386 млн.т., 2002 - 19,42 млн.т., 2003 - 21,612 (прогноз). [ 7, 27]
Обсяги продаж та закупок за кордоном проілюстровано у табл. 1.
Таблиця 1.
Зовнішньоекономічні показники діяльності вітчизняних НПЗ
Роки 2001 2002 2003*
Експорт, тис.т. Бензин 80 450 520
Дизпальне 900 1400 1670
Мазут 4100 6300 7010
Разом 5080 8150 9200
Імпорт, тис.т Бензин 600 460 380
Дизпальне 810 500 520
Мазут 220 16 30
Разом 1630 976 930
________________
* дані за 2003р. прогнозні. Побудовано автором по даними Держкомстату.
Частка імпортованої продукції на внутрішній ринок: 2001 р. - 25% від обсягу ринку; 2002 - 8-9 % від обсягу; 2003 р. - 9 %.
Частка галузі у світовій переробці нафти - 1,8 %. (За даними Держкомстату і Держмитслужби).
Щодо обсягів переробки сировини українськими підприємствами, то вони відзначаються стійким зростанням по всіх виробниках (табл. 2). Що ж стосується товарної структури, то вона відзначається також постійним зростанням, хоча й не однаково по окремим видам товару (табл. 3.). Так, виробництво мазуту і дизпалива зростає більшими темпами, ніж виробництво бензинів. Це можна пояснити переважанням старої техніки в АПК, для якої використовується дизпальне і мазут та переважним споживанням дизпалива легковими автомобілями (табл. 3.). Що стосується поставок сировини на НПЗ, то переважно вона залежить від власника контрольного пакету НПЗ (табл.4.). [ 1, 23] Так, Кременчуцький НПЗ,
Таблиця 2.
Структура переробки нафти НПЗ
НПЗ Переробка нафти українськими НПЗ, тис.т
2000 2001 2002 2003*
Кременчуцький НПЗ 2335,5 4424,3 6881,3 7176
ВАТ "Херсоннафтопереробка" 1303,6 1747,1 1672,8 1944
ВАТ "ЛУКойл-Одеський НПЗ" 1350,9 2243,8 2489,6 3000
ВАТ "НПК "Галичина" 307,3 1099 1682,3 1764
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" 769,3 872,7 865,5 1368
ВАТ "ЛіНОС" 2422,3 4998,6 5828,5 6360
Разом 8488,9 15385,5 19420 21612
* - дані за І-ІІІ кв. - фактичні, за IV - прогнозні
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
Таблиця 3.
Товарна структура ринку нафтопереробки в Україні
НПЗ Виробництво нафтопродуктів, тис.т
Бензин Дизпальне Мазут
Кременчуцький НПЗ 1632 2184 2100
ВАТ "Херсоннафтопереробка" 276 552 984
ВАТ "ЛУКойл-Одеський НПЗ" 444 828 1320
ВАТ "НПК "Галичина" 132 588 828
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" 264 540 600
ВАТ "ЛіНОС" 1740 1752 1800
Разом 4488 6444 7632
Побудовано автором на основі щотижневика "БИЗНЕС", № 3, 7, 28 за 2003р.
Таблиця 4.
Структура поставок сировини на НПЗ
НПЗ Країни-постачальники, тис.т
Укр. Рос. Казах.
Кременчуцький НПЗ 1428 7248 96
ВАТ "Херсоннафтопереробка" 0 1536 1848
ВАТ "ЛУКойл-Одеський НПЗ" 0 3924 0
ВАТ "НПК "Галичина" 144 1572 0
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" 876 240 0
ВАТ

 
 

Цікаве

Загрузка...