WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

загальність;
обов'язковість;
рівнонапруженість;
однократність;
стабільність;
простота і доступність для сприйняття.
Податок це обов'язкові платежі домашнього господарства і підприємницького сектору до бюджету держави.
Об'єкти податку:
доход;
частина вартості товарів та послуг;
майно;
передача майна;
користування природними ресурсами.
Види податків:
в залежності від того ким вводиться і в розпорядження кого потрапляє:
загальнодержавні;
місцеві;
в залежності від об'єкту податку:
Прямі - це податки, об'єктом яких є доход чи майно платника, поділяються на подоходні і по майнові;
Непрямі - це податки, об'єктом яких стає обіг і споживання окремих товарів і послуг, вони включаються в ціну реалізації товарів і послуг;
В залежності від використання:
Загальні;
Цільові;
Податкова ставка - величина податку на одиницю об'єкту податку.
Види ставок: адвалерні (вираж. У %) та специфічні (в грошах).
В залежності від того який зв'язок встановився між податковою ставкою і доходом виділяють:
прогресивна - податкова ставка збільшується зі збільшенням доходу;
пропорційна - не залежить від зміни доходу;
регресивні - зі збільшенням доходу податкова ставка зменшується.
Основною умовою ефективного функціонування податкової системи є помірність податкових зборів. Зависокі податки створюють ряд проблем в економіці:
знижуються стимули зацікавленості домашнього господарства і підприємницького сектору в підвищенні ступеня своєї економічної активності;
при збільшені податковій ставці держава може отримати менше доходу від податкових надходжень.
Крива Лаффера
t0 - гранична податкова ставка.
висока податкова ставка стимулює процес приховування доходів і збільшення тіньового сектору економіки.
Важливим чинником у формуванні податкової системи має бути усвідомлення того, що податки виконують конкретні функції, через які мають вплив на економіку країни. Такими функціями є фіскальна, контролююча, регулююча, розподільча, обмежуюча, соціальна, стимулююча і руйнівна
Функціями системи оподаткування є:
а) формування бюджетів для закупівлі державою ряду товарів і послуг;
б) регулювання виробництва, інвестиційної діяльності виробництва;
в) регулювання інфляції;
г) перерозподіл доходів, соціальне забезпечення.
Основні види податків: подоходний, податок на прибуток підприємств (стягується в процентному обчисленні з прибутку, що обкладається податком), податки на споживання (індивідуальні акцизи, універсальні акцизи, податок на додану вартість).
23. Дефіцит державного бюджету: сутність, показники, засоби фінансування. Державний борг.
Бюджет - це кошторис доходів і видатків держави на визначений період часу, складений з вказуванням джерел державних доходів і напрямків використання засобів. Бюджет є основною ланкою державних фінансів . бюджетна система включає державний бюджет і бюджети відповідних адміністративних одиниць. Державні фінанси зосереджені у бюджеті і бюджетах місцевих органів. Бюджет утворюється на протязі року з коштів що поступають до нього. Має дві частини: доходна частина і розхідна.
До доходної частини включають: податкові надходження, кредитно-грошова емісія, внутрішній і зовнішній борг держави, доходи держави від Митницької діяльності.,доходи від приватизації, доходи від компенсації майна.
До рас ходів держави відносять: спеціальні платежі, надан6ня кредитів, погашення боргу, інвестиції в економіку, державні субсидії, утримання апарату управління, необхідність утримання науки, освіти, медицини.
Податки складають 90% державного і 70% місцевих бюджетів. Бюджет, де прибуток переважає витрати називають профіцитним, навпаки - дефіцитним.
Складною проблемою бюджетної системи є дефіцитність бюджетів, тобто перевищення витрат над доходами, характерне для ряду країн. Бюджет відбиває стан економіки та взаємозв'язок фін. та кредитної систем. Основні причини бюджетний дефіциту - непомірні військові витрати, надмірний за чисельністю управлінський апарат, деформована структура економіки, необґрунтоване ціноутворення.
Розрізняють фактичний, структурний, циклічний дефіцити.
Фактичний - це різниця між поточними державними видатками і поточними державними доходами.
Структурний - це різниця між поточними видатками і тими доходами державного бюджету які б отримувались в нього при повній зайнятості.
Циклічний - це різниця між фактичним і структурним дефіцитами.
Бюджетний дефіцит покривається переважно трьома шляхами: за рахунок випуску боргових зобов'язань держави - державних цінних паперів у вигляді короткострокових векселів і довгострокових облігацій. Другий шлях полягає у тому, що для покриття бюджетного дефіциту уряд використовує емісію нічим не забезпечених паперових грошей. Але це призводить до інфляції. Третій - збільшення податків.
Державний борг - це загальний розмір заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, рівний сумі попередніх бюджетний дефіцитів. Державний борг а також відсотки по ньому погашаються за рахунок рефінансування, конверсії іконсолідації.
Рефінансування - це випуск нових позик для того, щоб розрахуватися зі старими.
Конверсія - це зміна умов позики, а також розмірів відсотків що виплачуються по ним.
Консолідація - це зміна строків погашення позики.
24. Сутність кредитних відносин. Основні форми кредиту.
Є різні визначення терміну кредит. Кредит - це 1) сукупність кредитно-розрахункових відносин, форм, методів кредитування; 2) сукупність кредитно-фінансових інститутів. Кредит - складова обороту грошей, що виражає економічні відносини, які виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання залишків позики в грош. чи товарній формі на умовах повернення, терміновості та платності. Крім банків кредитні послуги надають страхові кампанії, фінансові фонди та інші небанківські фінансово-кредитні інститути. Кредит сприяє ефективному розподіленню інвестицій, розширює інвестиційні ресурси підприємств, допомагає їх концентрації, прискорює кругообіг фондів підприємств, розширює обмінні операції.
Основні форми кредиту:
1. Комерційний. Має товарну форму і надається одним суб'єктом господарювання іншому у вигляді продукту з відстрочкою платежу. Оформляється векселями, які поділяються на дві категорії: прості і переказні. Простий вексель - це зобов'язання, що надається позичальником на ім'я кредитора і містить в собі зазначення місця і часу його видання, його суті, місця і часу платежу. Переказний вексель (тратта) - письмовий наказ однієї особи (кредитора) іншій (позичальнику) про сплату певної суми третій особі (пред'явнику).
2. Банківський. Це надання банками грош. коштів позичальникам у вигляді грошових позик. Позичальниками можуть бути підприємства, держава, домогосподарства. Кредитор - це володар або користувач грош. коштів насамперед банку. Відіграє надзвичайно важливу роль в економіці країни. Особливо тоді, коли облікова процентна ставка є доступною.
3. Споживчий кредит надається приватним особам переважно для придбання товарів довгострокового користування, різноманітних послуг. Виступає в

 
 

Цікаве

Загрузка...