WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

- это спрос на деньги как на имущество.
Транзакционный мотив спроса на деньги и спрос на деньги по мотиву предусмотрительности прямо пропорционально зависят от уровня совокупного дохода, разница между ними заключается в том, что спрос на деньги по транзакционному мотиву связан с планируемыми расходами, а по мотиву предусмотрительности с непредвиденными расходами.
Спекулятивный. В современных условиях имущество экономических субъектов принимает форму портфели активов: деньги, акции, облигации и другие. Спекулятивный мотив спроса на деньги является убывающей функцией от ставки процента.
Факторы, определяющие величину спроса на деньга:
уровень дохода;
ставка процента;
скорость обращения денег.
k и h - коэффициенты отражающее чувствительность спроса на деньги к изменению ставке процента и уровня доходности.
20. Умови рівноваги на грошовому ринку. Модель"LM".
Грошовий ринок як основний елемент кредитного ринку - це ринок, на якому попит на гроші та їх пропозиція визначають рівень процентної ставки, тобто "ціну" грошей. Це мережа установ, котрі забезпечують взаємодію попиту і пропозиції грошей. Під пропозицією грошей звичайно розуміють грошову масу в обігу, тобто сукупність платіжних засобів, що обертаються в країні у даний момент. Як правило, пропозиція грошей складається з готівки і безготівкових чекових грошей (грошовий агрегат М1). Попит на гроші випливає із двох функцій грошей - засобу обігу і засобу збереження вартості (багатства). У першому випадку йдеться про попит на гроші для укладення угод купівлі-продажу товарів і послуг, (трансакційний попит, який пояснюється необхідністю зберігання грошей на поточних рахунках комерційних та інших банках з метою здійснення як запланованих, так і незапланованих купівель і платежів), а в другому - про попит на гроші (необхідне для придбання інших фінансових активів визначається прагненням одержати дохід у формі проценту чи дивіденду закупівлі інших фінансових активів (передусім облігацій і акцій). Пропозиція грошей вважається цілком нееластичною, адже охоплює усю грошову масу (М1) в обігу. Попит на гроші змінюється під впливом зміни процентної ставки; ця залежність є оберненою. Графічна модель грошового ринку відображена на рисунку.
Крива пропозиції (Sm) має форму вертикальної прямої (цілком нееластична пропозиція). Крива попиту (Dm) перетинає криву пропозиції грошей у точці рівноваги (точка Е), коли пропозиція і попит грошей (Qм) рівні. Рівновага забезпечується рівноважною процентною ставкою (i0).Аналіз графіка показує, що фірми і домашні господарства будуть тримати на руках суму грошей М0 лише за процентної ставки i0. За нижчої ставки процента вони намагатимуться збільшити суму грошей у своєму розпорядженні, тим самим "штовхаючи" вниз ціни на облігації, а процентну норму - вгору, досягаючи тим самим рівноваги, і навпаки. Отже, на грошовому ринку гроші "не купуються" і "не продаються" як інші товари. У цьому специфіка грошового ринку. Тут гроші обмінюються на інші ліквідні засоби (зокрема, на облігації чи інші папери) за альтернативною вартістю, яка вимірюється в одиницях номінальної норми процента. Якщо на грошовому ринку зросте пропозиція, ставка процента знизиться (див. рисунок зліва). Це викликається тим, що надлишок пропозиції інвестується в цінні папери (облігації), курс яких буде зростати, що рівнозначно зниженню процентної ставки. Попит на гроші скорочується і грошовий ринок повертається до рівноваги. Якщо ж на цьому ринку зростає попит на гроші, фірми і населення продають цінні папери (облігації), що веде до зростання ставки процента (див. рисунок справа). Грошовий ринок досягає нового стану рівноваги. Зрозуміло, що зменшення пропозиції грошей чи попиту на них запустять розглянуті процеси в інший бік.
Отже, якщо зменшиться пропозиція грошей, позичальники кредиту, відчуваючи нестачу грошей, намагаються їх одержати, продаючи облігації. Пропозиція останніх зростає, ціни на них знижається, а ставка процента зросте. За нової ставки зменшується попит на гроші і встановлюється рівновага за меншої пропозиції грошей. Зменшення грошової пропозиції приведе до зростання попиту на облігації і знижається процентної ставки. Рівновага ринку відновиться при збільшенні пропозиції.
Модель Хікса
ІІ чверть функція готівки від ставки відсотка;
ІІІ чверть сума координат кожної точки const і дорівнює масі грошей.
IV чверті функція попиту на гроші для здійснення поточних угод від сукупного доходу.
І кожна точка кривої LM вказує співвідношення ставки відсотка і сукупного доходу при яких попит і пропозиція грошей рівні.
21. Дискретна й недискретна фіскальна політика. Мультиплікатор податків.
Дискретная фискальная политика - это целенаправленное изменение величины гос. расходов, налогов и сальдо гос. Бюджета в результате специальных решений правительства направленных на изменение объёма производства, уровня занятости, темпов инфляции.
Недискретная фискальная политика - это автоматическое изменение перечисленных показателей в результате циклических колебаний ВНП.
Особенности дискретной фискальной политики:
" в целях стимулирования совокупного спроса осуществляют политику экспансии на стадии рецессии, гос-во специально создаёт бюджетный дефицит, а на стадии оживления - бюджетный излишек;
" для дискретной фискальной политики характерны длительные временные лаги тоесть изменения структуры гос-ных расходов, налоговой ставки предполагает длительное обсуждение этих мер в парламенте.
В условиях недискретной фискальной политики бюджетный дефицит или излишек создаётся автоматически в силу действия встроенных стабилизаторов экономики. Встроенные стабилизаторы это экономические механизмы позволяющие снизить амплитуду циклических колебаний ВНП без частого изменения экономической политики гос-ва.
В качестве встроенных стабилизаторов экономики выступают прогрессивная система налогообложения и гос-ные трансфертные платежи.
Налоговый мультипликатор предполагает многократную реакцию потребления на однократное изменение налогов.
Y = C + S = C + I
Y = MPC*Y + a + I
Y = Y - T
Y = MPC *(Y - T) + a + I
Y = MPC*Y - MPC*T + a + I
Y*(1-MPC) = - MPC*T + A + I
Y = (-MPC/(1-MPC))*T + ((a + I)/(1- MPC))
mt = (-MPC)/(1- MPC) - налоговый мультипликатор
Эффект мультипликатора достигнутый за счёт снижения налогов слабее чем эффект мультипликатора достигнутый за счёт увеличения совокупных расходов, что алгебраически выражается в превышении мультипликатора расходов над мультипликатором налогов на еденицу.
T = t*Y
Полная налоговая ставка
T = Ta + t*Y
C = a + b*(Y - t*Y)
C = a + b*Y*(1 - t)
K=1/(1-b*(1-t)) - мультипликатор расходов.
22. Податкова система, її принципи, функції, основні види податків. Крива Лаффера.
Податкова система - це сукупність встановлених у країні податків. Проте це не механічна сукупність податків, а внутрішньо організована, функціонально взаємо узгоджена, взаємодоповнююча, цілеспрямована система. Податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків.
Основні принципи складання податкової системи:
все

 
 

Цікаве

Загрузка...