WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

збільшується;
збільшення пропозиції грошей призводить до їх здешевлення, тоді ціна грошей зменшується і ставка відсотка зменшується;
в результаті зменшення ставки відсотка зростають приватні і державні інвестиції;
при збільшені інвестицій збільшується обсяг нац. виробництва, рівень зайнятості, доходи.
Необхідно розрізняти короткостроковий і довгостроковий результат монетарної політики. У короткостроковий період збільшення грошової маси може привести до збільшення ВНП, в довгостроковий період збільшення грошової маси не забезпечує значний привести ВНП, а призведе до інфляції.
27. Макроекономічна рівновага на товарному та грошовому ринках. Модель"IS-LM".
Целью аналыза с помощью модели ISLM является обьединение товарного и денежного ранка в единую економ. систему. Основные уравнения:
1 Y = C + I + G + Xn
2 C = a + b*Y Y = Y-T
T = T*a + t*Y
3 I = e - d*R
4
Эндогенные переменные модели "IS - LM" - Y, C, I, R; экзогенные - G, MS - предложение денег, t.- налоговая ставка.
В краткосрочный период экономика находится в состоянии неполной занятости ресурсов, средний уровень цен величина постоянная, а величина ставки процента и дохода подвижные. Поскольку средний уровень цен величина постоянная то номинальный и реальные показатели совпадают.
В долгосрочный период экономика находится состоянии полной занятости ресурсов, в этих условиях средний уровень цен изменяется, поэтому предложение денег является номинальной величиной, а все остальные реальными величинами.
Кривая IS - это кривая равновесия на товарном рынке, и представляет собой геометрическое место точек, характеризует все комбинации ставки процента и дохода, которые одновременно удовлетворяют тождество дохода функции потребления и инвестиций и при этом во всех точках кривой соблюдается равенство S=I
Чем ниже ставка процента, тем больше величина совокупного дохода в масштабах нац. экономики.
При увеличении гос. расходов или снижении налогов кривая IS сместится вправо, угол наклона IS определяет величина налоговой ставки, а в долгосрочной перспективе с помощью политических доходов.
Так как предельная склонность к потреблению у высокообеспеченных семей относительно ниже, чем у малообеспеченных. Кривая LM - кривая равновесия на денежном рынке характеризует все сочетания r и Y, которые удовлетворяют функцию MS при заданной ЦБ величине денежного предложения.
Чем выше ставка процента, тем выше уровень совокупного дохода. Под влиянием увеличения денежной массы или снижения среднего уровня цены кривая LM смещается вправо.
28. Функції та засоби реалізації соціальних гарантій. Причини нерівності доходів і їх мінімальні стандарти. Крива Лоренцо.
Соціальні гарантії це зобов'язання стандартні за формою їх доходів і умовам отримання певних товарів та послуг, робочих місць.
Соц. Гарантии - это обязательства государства перед членами общества по формированию их доходов и условиями получения определ. Товаров, услуг и рабочих мест.
Функції соціальних гарантій:
матеріальне забезпечення людей котрі за певними причинами втратили можливість робити це самостійно;
підтримка і формування доходів людей вимушено не зайнятих тобто безробітних.
Основні способи реалізації соціальних гарантій:
соціальне страхування и здійснення певних трансферних платежів;
державне фінансування соціальної сфери;
визначення стандартів матеріального забезпечення і мінімального рівня доходності;
державне регулювання рівня зайнятості.
Основні соціальні програми що здійснює держава:
пенсійне забезпечення;
програма соціального забезпечення на випадок хвороби;
соціальна підтримка інвалідів.
Вплив соціальних гарантій на економіку:
система соціальної підтримки впливає на пропозицію трудових ресурсів;
якщо існує невелика диференціація при сплаті різноманітних доходів то це чинить дестимулюючий вплив на трудову активність і підвищення кваліфікації;
наявність системи соціальної підтримки скорочує сукупні заощадження в масштабах нац. економіки.
Очевидним фактом є те, що люди не можуть отримувати однакові доходи. Така нерівність існувала, існує і немає належних підстав припустити, що воно зникне в майбутньому. Причини, що викликають нерівність доходів: 1) різниця в індивідуальних здібностях; 2) різниця у кваліфікації і досвіді; 3) різниця у готовності і можливості працювати в специфічних умовах; 4) різниця у власності.
Ступінь нерівності доходів, характерний для того чи іншого суспільства, ілюструється за допомогою кривої Лоренца. Бісектриса передає ситуацію абсолютної рівності в розподілі доходів, напр. коли 25% родин отримують 25% відвсієї суми особистих доходів суспільства. Але фактичний розподіл доходів завжди характеризується певним ступенем нерівності, що демонструється кривою нижче бісектриси. Чим більше фактична нерівність в доходах, тим глибше буде прогин цієї кривої. Чим ближче крива Лоренца до бісектриси, тим більш рівномірним є розподіл доходів.
Одним із важливих аспектів проблеми нерівності доходів є визначення параметрів малозабезпеченості чи бідності. Підставою для віднесення людини до групи малозабезпечених або бідних слугує величина доходу, який вона отримує. Систему показників малозабезпеченості можна представити у вигляді 3 елементів, що відображають той чи інший рівень доходу. До них відносяться:
1. Величина доходу, що відображає верхню межу малозабезпеченості. Це той рівень доходу, який ще не дає можливості віднести його одержувачу до середньозабезпечених, не кажучи вже про високодохідних категоріях громадян. Такий показник доходу може називатися по-різному: мінімальним споживацький бюджет, межа бідності, поріг бідності та ін.
2. Величина доходу, що відображає нижню межу малозабезпеченості. Це той рівень доходу, що дає можливість його одержувачу задовольнити на мінімально припустимім рівні елементарні, перш за все продовольчі, потреби.
3. Величина доходу, що гарантується державою. Цей гарантований прожитковий мінімум на може перевищувати верхню межу малозабезпеченості, але в той же час - і опускатися за її нижню межу, тобто бути меншим фізіологічного мінімуму. Конкретними формами гарантій можуть бути офіційно визначені мінімальним значення пенсій, зарплати, використання різних грошових доплат та інших засобів допомоги.
.
29. Поняття економічного зростання. Основні моделі економічного зростання
Під поняттям економічного зростання розуміється таке зростання, коли розвиток відбувається не стільки за допомогою кількісного нарощування продуктів, що створюються, скільки завдяки структурним змінам в економіці, розширенню та швидкому оновленню асортименту товарів, що випускаються, та послуг, що надаються, кардинальній зміні їх якості. Суспільство зазнало революційних перетворень у технологічному способі виробництва, одні фактори екон. зростання замінили інші.
Економічне зростання виражається передусім у збільшенні обсягів виробництва. Основу сис-ми показників нац. виробництва становить ВВП. Тому і виміри показників екон. зростання здійснюються за допомогою ВВП. Основні серед показників екон. зростання:
а) індекс росту реального ВВП.

 
 

Цікаве

Загрузка...