WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

двох формах: комерційний - продаж товарів і послуг з відстрочкою виплати через роздрібні магазини; банківський - надання позик кредитним установам на споживчі ціни, його різновид - це довгострокові, на дуже довгий період часу приватним особам позики, на будівництво житла. Іпотечний кредит - під заставу нерухомості.
4. Державний кредит. Це сукупність кредитних відносин, в яких позичальником або кредитором є держава чи місцеві органи влади. Може існувати в різних формах: натуральні позики, облігації внутрішні позики, зобов'язання та інші кредитні документи. Державні цінні папери випускає як уряд, так і місцеві органи влади.
5. Міжнародний кредит. Це рух і функціонування позичкового капіталу між країнами.
6. Іпотечний кредит. Надається спеціальними (іпотечними) банками під заставу нерухомого майна - землі, будівель тощо. Він є особливою формою банківського кредиту.
7. Не зникає, хоча й давно втрати своє колишнє значення, і такий вид кредиту, як лихварський кредит - позика грошей приватною особою заради наживи під високий процент.
Джерела формування банківських кредитних ресурсів:
1) власні кошти банку;
2) тимчасово вільні кошти підприємств, які зберігаються у вигляді залишків на банківському рахунку;
3) залучені кошти юридичних осіб на депозитні рахунки до запитання та строкові вклади;
4) грошові доходи та заощадження приватних осіб;
5) міжбанківський кредит;
6) кошти від емісії цінних паперів.
Можна виділити дві функції кредиту:
перерозподільна - позичковий капітал через кредитний механізм перерозподіляється між галузями, забезпечуючи першочергові потреби перерозподіляючи в ті сфери, в яких можна одержати найбільший прибуток;
регулювання економіки - забезпечується через диференціацію відсоткових ставок по кредиту, а також надання урядових гарантій та пільг держави для тих підприємств і галузей, діяльність яких відповідає політиці нац.-економічного розвитку.
Принципи кредитування: платність, поверненість,, матеріальна забезпеченість.
25. Комерційний банк: механізм їх функціонування і основні функції.
Банки - головний елемент кредитної системи. Банківська система є складовою частиною кредитної системи. Це сукупність кредитно-грошових відносин, а тако ж фінансових інститутів що їх обслуговують.. В країнах з розвиненою ринк. економікою найбільш успішно функціонує дворівнева банк. система. На першому (вищому) рівні знаходиться Центральний банк або декілька банків. На другому (нижчому) - комерційні та спеціалізовані банки (іпотечні, інноваційні).
Комерційні банки - приватні та державні, здійснюють універсальні операції з придбання і накопичення коштів, кредитування підприємств гол. чином за рахунок цих коштів.
Функції комерційних банків:
виконують прийом вкладів домашніх господарств і підприємницького сектора. - депозитна політика банку;
надають кредити підприємствам та населенню - відсоткова політика банку;
формування резервів (обов'язкові резерви, надлишкові резерви - доходи комерційних банків що перевищують обов'язкові резерви, фактичні резерви = обов'язкові резерви + надлишкові резерви);
виконувати облік чеків;
операції з цінними паперами;
обмін валюти;
виконання різноманітних банківських послуг;
банківські послуги:
факторинг - це переуступка банку клієнтом постачальником неоплачених платіжних доручень за поставлені товари, надані послуги і відповідно права отримати платежі по ним;
форфейтинг - це різновид факторингу, продаж банку боргів по яким строк погашення наступить через 1-5р.
трастові операції - добровільна передача банку володарем будь-якого майна, грошових коштів, цінних паперів прав управління даними об'єктами, з ціллю їх найбільш вигідного використання;
консалтінг - надання банком консультацій по різним фінансово-економічним питанням.
Спеціалізовані банки здійснюють окремі спеціалізовані види кредитування. Так зовнішньоторговий банк кредитує експорт та імпорт. Іпотечні - надають довгострокові позики під заставу нерухомості. Ощадні - залучають дрібні заощадження і доходи населення. Інвестиційні - операції на ринку цінних паперів, їм забороняється приймати кошти на депозити. Вони залучають кошти як правило шляхом продажу власних акцій або залучення кредитів комерц. банків. Свій капітал вони використовують для довгострокового кредитування різних галузей.
Групи банківських операцій:
" пасивні операції, за рахунок яких банк формує власні та залучені грош. кошти та емісійні кошти для проведення акт. операцій. НБУ займається емісією кредитних грошей. Інвестиційні банки проводять випуск і розміщення цінних паперів;
" активні операції - кред. та банк. інвестиції (вклад. коштів в цінні папери);
" розрахункові операції - банк здійснює за дорученням клієнтів;
" банківські послуги - банк здійснює посередництво в одержанні кредиту з цінними паперами, управліннямайном, інвестування.
26. ЦБ та інструменти регулювання грошового обігу. Механізм реалізації монетарної політики.
Головну роль в системі банків відіграє Центр. банк. Його функції:
" регулювання грош. обороту через емісію банкнот і кредитування комерційних банків;
" банківський нагляд та регулювання діяльності банків екон. методами; встановлення резервів та визначення ставки рефінансування;
" визначення та проведення кредитно-грошової та валютної політики держави (зберігає іноземну валюту);
" забезпечує ефективності функціонування системи розрахунків держави;
" несе відповідальність за управління державними боргами;
" є банком для банків.
Основні інструменти кредитно-грошової політики ЦБ:
зміна облікової ставки;
зміна обов'язкової норми резервів;
операції на відкритому ринку.
Облікова ставка - це величина процентної ставки за кредитами надані ЦБ комерційним банкам.
Операції на відкритому ринку - це діяльність держави по купівлі і продажу своїх цінних паперів, здійснюється з домашнім господарством і підприємницьким сектором.
В залежності від мети і порядку використання інструментів кредитно-грошової політики виділяють:
Рестрективну - здійснюється шляхом обмеження грошової маси і направлена на утримання інфляції;
Експонсіоніську - здійснюється шляхом розширення грошової пропозиції і направлена на збільшення об'єму виробництва і рівня зайнятості.
При проведені рестрективної політики облікової ставки і норми обов'язкових резервів збільшується і проводиться продаж державних цінних паперів. При проведені експонсіоніської політики облікової ставки і норми обов'язкових резервів зменшується і проводиться скупка державних цінних паперів.
При здійснені кредитно-грошової політики існує два підходи Кейнсіанський и монетарна.
В Кейнсіанській моделі в якості цільового орієнтиру при здійснені кредитно-грошової політики є ставка відсотка. Щоб забезпечити економічне зростання необхідно шляхом зниження грошової маси в економіці забезпечується зниження ставки відсотка.
Основні етапи реалізації монетарної політики ЦБ:
ЦБ збільшує грошову масу що обертається в економіці;
здійснюється мультиплікатор видатків банківських депозитів, пропозиція грошей

 
 

Цікаве

Загрузка...