WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товар і його фактори - Реферат

Товар і його фактори - Реферат

враховувати положення про те, :до основою вартості " товару є суспільне необхідні витрати праці, а співвідношення попиту і пропозиції впливає на відхилення ціни від вартості, що ні величини співпадають при рівновазі попиту і пропозиції.
Еволюція товару. Тенденції у розвитку товарної економіки і виникнення безпосередньо суспільної форми виробництва.
Еволюція товару. За останнє століття відбувалась подальша еволюція товару, у діалектиці відносин конкретної та абстрактної, приватної та суспільної праці виникають якісно нові сторони. У самому виробництві товарів /як і у двоїстому характері праці, споживній вартості і вартості/ відбулися важливі кількісні та якісні аміни, зумовлені ускладненням виробництва, виникненням нових суспільних потреб, еволюцією форм власності тощо.
Наочне уявлення про ці процеси може дати виробництво сучасного автомобіля, який став звичайним, поширеним видом товару. У СІМ, наприклад, щорічно виробляється близько II, а в Японії - приблизно 15 млн. автомобілів. Сучасний автомобіль складається у середньому з 15 тис. деталей /з них близько 1500 основні/, а також деталей, виробництвом яких зайняті як гігантські компанії, так і величезна кількість дрібних підприємств-постачальників. За цих умов суперечність між абстрактною працею, яка створює вартість, і конкретною, що виробляє споживну вартість, виступає у новій, більш складній формі.
У створенні споживної вартості автомобіля беруть участь кілька тисяч видів конкретної праці. Величезна концентрація виробництва, зростання рівня усуспільнення праці приводить до того, що конкретна праця все менше виявляється як приватна праця незалежного,економічно відокремленого товаровиробника. У наймогутнішої американської монополії "Дженерал моторс", яка виробляє автомобілі, наприкінці 60-х років налічувалося близько 40 тис. постачальників, д частка закупок у сумі обігу становила приблизно 48/о. В японських компаніях, "Тойота" і "Ніссан" питома вага деталей та матеріалів, які закуповуються, становить понад 70%. За цих умов зведення конкретних видів праці до абстрактної, а споживної вартості - до вартості, визначення конкретної праці як суспільної відбувається через систему замовлень, контрактів, субпідрядів. "Дженерал моторс" встановлює з постачальниками тривалі виробничі зв'язки, і перетворення окремої деталі, вузла автомобіля у товар не відбувається звичайним шляхом повної і вільної конкуренції на ринку, а планується заздалегідь, набирає форми договору. Головна фірма у ньому разі суворо контролює витрати виробництва у своїх відділеннях-постачальниках, вводить для них обмежений комерційний рахунок, постійно орієнтуючись на зовнішніх постачальників. Це означає підрив товарного виробництва за сучасних умов.
Такий самий жорсткий контроль здійснюється монополіями щодо зовнішніх постачальників. Бригади спеціалістів перевіряють якість виробів, нерідко контролюють процес виробництва, щорічно гігантські компанії переглядають списки постачальників і посилюють тиск на них з метою зниження цін. Договори з постачальниками, які не задовольняють їх вимог, анулюються, а натомість укладаються нові.
Зведення конкретних видів прані до абстрактної, до вартості відбувається шляхом купівлі-продажу, але цей процес все більше здійснюється централізовано, шляхом укладення угод із зовнішніми постачальниками через замовлення монополій, головної фірми, розвитку поза-ринкових форм обміну, який посилює заперечення товарних форм зв'язку. Про це свідчить те, що на світовий капіталістичний ринок на основі попередніх домовленостей між виробниками і споживачами надходить близько У07о усіх товарів. З цією метою великі компанії, використовуючи нову техніку, постійно вивчають попит на продукцію, його структуру і динаміку. Один з важливих принципів організації ринку в розвинених капіталістичних країнах полягає у тому, що потенційний виробник, перш ніж почати виготовляти товар, знаходить покупця, попередньо укладає з ним письмову або усну угоду, контракт. У ньому обумовлюються питання якості товарів, ціни, термін поставок, платежі тощо. Завдяки цьому сфера ринкових відносин, по суті, перетворюється у сферу прямих зв'язків між виробниками і споживачами. У цьому разі конкуренція відбувається між виробниками або споживачами, а також виробниками і споживачами товарів.
У 70-80-ті роки завдяки комп'ютеризації й автоматизації виробництва, переходу до гнучких виробничих систем автомобільна промисловість частково переходить до роботи за індивідуальними замовленнями. Це означає, що кожна машина збирається й оснащується на потоковій лінії, конвеєрі відповідно до індивідуальних смаків і вказівок майбутнього власника, які заносяться до програми роботи конвеєра. На основі майже 40 видів можна замовити кілька сотень зразків обробки або оснастки машин, що означає органічне поєднання стандартної масової продукції з індивідуальними замовленнями. Тим самим знімається проблема підтвердження ринком суспільної необхідності товарів, що виробляються, а це свідчить про поступове посилення безпосередньо суспільної форми виробництва.
Ще більше підривається товарне виробництво /а разом з тим все менше конкретна праця проявляється у вигляді приватної/ при зростаючому втручанні держави в економіку. Це відбувається через укладення державних контактів, закупки державою величезної частки виготовленої продукції, що означає гарантований державний попит на неї. Так, державний контракт - це детально розроблений економічний і правовий документ, яким регламентують організаційно-технічні, адміністративно-управлінські та соціальні відносини при виконанні замовлення підрядниками. Наприклад, федеральний уряд США розміщує щорічно до 16 мли. замовлень більше ніж у 130 галузях промисловості. Державні органи визначають обсяг продукції /переважно воєнного призначення/ і контролюють її якість. Ціни на ці товари встановлюються не на ринку, а шляхом прямих переговорів. Це означає, що суспільний характер праці, втіленої в товарі, виявляється не лише на стадії обміну, а вже на виробничій стадії, у процесі попередньої калькуляції окремих вартісних показників виробів, обсяг яких встановлюється попередньо. Обмін зберігає своє значення лише як кінцевий арбітр у підтвердженні суспільне необхідного характеру прані.
Елементами нового змісту наповнюються категорії товару, конкретної і абстрактної праці завдяки посиленню процесів міжнародного поділу праці, зростанню спеціалізації, кооперування і комбінування між компаніями

 
 

Цікаве

Загрузка...